28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 30
ބޯވަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 22
ބޯވަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 13
ބޯވަ

އާދިއްތަ ދޔވުވޙަހާގުޅޭ

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 12
ބޯވަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 15
ބޯވަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 14
ބޯވަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 12
ބޯވަ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 18
ބޯވަ

ބޮޑުސިންގާ ދެ ލޮލެވެ. އެތައް ބައިވަރު ފަޔެކެވެ. ކޯރިބޮލާއި، ފަށުވި ހަށިގަނޑެވެ. މަޑުމަޑުން ފީނަމުންއައިސް އަހަރުމެން ހުރަސްކޮށްފައި ދިޔައެވެ. އަހަންނާއި ސަރީތާ ނޭވާހިފާއްޓައިލައިގެން ތިބީމެވެ. ސަރީތާ އަތުގައި ކެމެރާ އޮތެވެ. އެކަމަކު ފޮޓޯއެއްނަގާކަށް ނުކެރުނެވެ. ބޯވައިގެ ބިޔަކަމާއި، އަހަރުމެން އަތުގައި އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 22
ހުދު ހިޔަނި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 14
ހުދު ހިޔަނި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 15
ހުދު ހިޔަނި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 11
ހުދު ހިޔަނި

ތިން މިނެޓު ހިނގައިފި އެވެ. ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްގެން ހުރި އާމިރު އެސްފިޔައެއް ނުޖަހަ އެވެ. އަމިއްލަ މޫނުގެ އެކި ގުނަވަންތަކަށް ވަކިވަކިން އާމިރު ބެލި އެވެ. ބައްޓަން ރީތި ބުމަ އަށެވެ. ހުދު ކަޅިރަވަ އަށެވެ. ރީތި ނޭފަތަށެވެ. ތުނި ތުނބުޅިމަތިމަހާއި، އަންހެންކުދިން އެންމެ ހިތްކިޔާ ކަހަލަ ތުންފަތެކެވެ. ކިއްސަރު ފަރި މޫނަށެވެ. އާމިރުގެ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 17
ހިޔާލު ބަދަލުވި ހިސާބު

ފައިސާ ބޭނުން ނުވާ މީހަކު ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ ވީހާ ވެސް ކުޑަ މަސައްކަތެއްކޮށްގެން ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބެން ބޭނުންނުވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ މަދު މީހެކެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި އަބަދުވެސް އެ ޚިޔާލުތައް އެނބުރެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ނިދިން ހޭލާއިރު އަހަރެން މަހުޖަނަކަށް ބަދަލުވެފައި ހުންނާނެ ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ....

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 64
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 29
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 33
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 30
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 26
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 26
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 14
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ