26 މާޗް

March 26, 2017 32
މެންދުރު ސެޝަނަށް ދިޔަ ކުދިންގެ އަދަދު މާ މަދު!

ސްވައިން ފްލޫ ފެތުރެމުން ދަނިކޮށް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފެށި ނަމަވެސް މެންދުރު ފަހު ދަންފަޅީގައި ސްކޫލްތަކަށް ދިޔަ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ހެނދުނު ދަންފަޅި އަށް ވުރެ ވެސް މާ މަދު ކަމަށް ސްކޫލްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 26
ސިޔާސީ ކަންކަމު ކުދިން ގެންގުޅޭތީ ފިޔަވަޅު އަޅަންއެދެފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުވަމުން ދާތީ ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮޮވާލައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017
ދަރިވަރުންގެ ގުރުއާން މުބާރާތް އަންގާރަ ދުވަހު ފަަށަނީ

ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 30
އިނގިރޭސި މާއްދާ އަށް މޮޅީ ސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުން

ގްރޭޑް 4-7އާ ދެމެދުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި މާއްދާ އިން އެންމެ މޮޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައިވަނީ މާލެ އާއި އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ކަމަށާއި އެހެން...

March 01, 2017
ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޓީޗަރުގެ ކިޑްނީ ދީފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ކިޑްނީ މައްސަލަ ޖެހި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑައިލިސިސް ހަދަން ޖެހިފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން އެއް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރެވުނީތީ އުފާ ކުރާ ކަމަށް...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 1
ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ 300 ދަރިވަރަކު ފަތަން ދަސްކުރަނީ

ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް 300 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު ކެންގަރޫ ކިޑްސް ސްކޫލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017
އަހުމަދިއްޔާގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސްް ފާހަގަކޮށްފި

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް މިިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 7
މެޓްރޯފްލެކްސް އިން ދަރިވަރުންނަށް އަގުހެޔޮ ދެ ޕެކޭޖު

ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް، ވަރަށް ހެޔޮ އަގުތަކެއްގެ ދެ ޕެކޭޖެއް މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމް އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 3
ފާހާނާއަށް ދާން ހުރަސް އެޅުމުން ބަދަލަކަށް 1.2 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކެލިފޯނިއާ (ޖެނުއަރީ 28) - ފާހާނާ އަށް ދިއުމަށް ބްރޭކް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ބާލިދީ އަކަށް ފާހާނާ ކުރަން މަޖްބޫރުކުރި ދަރިވަރަކަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 1.25 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ކެލިފޯނިއާ ސްކޫލް ޑިސްޓްރިކްޓުގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 31
އާ ރެކޯޑަކާ އެކު ގަދަ 10 އަށް 600 އެއްހާ ކުދިން

މިދިޔަ އަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން އެންމެ މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، އާ ރެކޯޑެއް އަނެއްކާ ވެސް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
ޓީޗަރަކު ދަރިވަރެއްގެ އިސްތަށިގަނޑު އުފުރާލައިފި

އިންޑިއާގެ ސްކޫލެއް ކަމަށްވާ ގިޔާންއޮޑޭ ވިދްޔާމަންދިރްގައި ކިޔަވާ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފީ ނުދެއްކި ކަމަށް ބުނެ ޓީޗަރަކު އެ ކުއްޖާގެ އިސްތަށިގަނޑުން ބައެއް އުފުރާލައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 5
އޯ ލެވެލްގެ ނަތީޖާ އޮންލައިންކޮށް ދޫކުރަން ފަށައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ އޮންލައިންކޮށް ދޫކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017
ކްލީކުން ޕާސަނަލް ބްރޭންޑިން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

މުޖުތަމައަށް ބޭނުންތެރި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް މުޖުތަމައަށް ނެރެދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން "ޕާސަނަލް ބްރޭންޑިން" ނަމުގައި ކްލީކް ކޮލެޖުން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 9
ގޭޓްވޭގައި ބޭނުންކުރާނީ ގައުމީ މަންހަޖުގެ ސޯޝަލް ފޮތް

ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނަށް ބެހި ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ފޮތްތަކުގައި ކްރިސްޓިއަން ޗާޗްތަކެއްގެ ފޮޓޯ ހުރުމާ ގުޅިގެންނާއި އަދި އަދި ބައެއް އާ ފޮތްތައް މިވަގުތަށް ގެނެވެން ނެތުމުން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ފޮތް ބޭނުންކުރަން އެ ސްކޫލުން...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 33
ގޭޓްވޭ ދަރިވަރުންނަށް ބެހި ފޮތްތައް އަތުލަން އަންގައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިއަހަރު އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނަށް ބެހި ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކުގައި ކްރިސްޓިއަން ޗާޗްތަކެއްގެ ފޮޓޯ ހުރި މައްސަލާގައި ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ފޮތްތައް ދަރިވަރުން އަތުން އަނބުރާ ނަގަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 18
އޯޓިސްޓިކް ދަރިވަރެއްގެ މަންމަ ގޮތް ހުސްވެފައި

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ އޯޓިސްޓިކް ދަރިވަރަކު އެހެން ސްކޫލަކަށް ބަދަލު ކުރުމުން، އެ ކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކޮށް، ކިޔެވުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އާއިލާއަށް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 31
ސްކޫލުތަކުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކް މަނާކޮށްފި

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި އެނާޖީ ޑްރިންކް ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 2
"3177 ދަރިވަރުންނަށް ގްރޭޑުތަކުން ފުރުސަތު ދީފިން"

ގްރޭޑް 1-10އަށް، އަންނަ އަހަރަށް 3177 ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 2
ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގައި އާމަންހަޖް ފަށާނީ 2018 ގައި

ގްރޭޑް އަށަކުން ފެށިގެން 10އާ ހަމައަށް އާ މަންހަޖަށް ކިޔަވައިދިނުން، 2018 ވަނަ އަހަރަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަސްކޮށްލައިފި އެވެ.

December 22, 2016 14
600 ދަރިވަރުންނާއެކު ގޭޓްވޭ އަންނަ އަހަރަށް ތައްޔާރު

ސްރީލަންކާގެ ގޭޓްވޭ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގަން ފަށާ އާ ސްކޫލު، ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް މިހާތަނަށް 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކަމަށާއި ދިރާސީ...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 26
ކިޔަވަން ބޫޓާނުން ރާއްޖެއަށް: ނިޑުޕްގެ ވާހަކަ

ތައުލީމް ހޯދަން ދިވެހިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދަނީ އެވެ؛ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން ކިޔަވަން މި ތަނަކަށް ނާދެ އެވެ؛ ނިޑުޕް ގެލްސެން ފިޔަވަ އެވެ.