28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 29
ޓީޗަރުން ސަލާމްބުނަނީ ބަލިވެގެން: މިނިސްޓްރީ

ބ. ކެންދޫގައި ޓީޗަރުން ސަލާމް ބުނަނީ ބަލިވެގެން ކަމަށާއި އިއްޔެ ޖެހުނު މައްސަލަ މިހާރު ހައްލުވެއްޖެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާ އެކު ޣިޔާސުއްދީނަށް ތާރީހީ ދުވަހެއް

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހެދި ތްރީޑީކޮށް ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދޭ ކްލާސް ރޫމާ އެކު ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް މިއަދު ވަދެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 1
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރިފްހާން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަހުމަދު ރިފްހާން ރަޝީދު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

September 21, 2016
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ބޮޑު ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް ސްކޫލު، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޮޑު ފެއާއެއް ބާއްވަން އެ ސްކޫލުން...

September 21, 2016 3
ބުރުގާ އަޅާތީ ކްލާހުން ބޭރުކޮށްލި ދަރިވަރަށް ކާމިޔާބު

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ބުރުގާ އަޅާތީ ސްޕޭނުގެ ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ސްޕޭނުގެ ދަރިވަރު އެންމެ ފަހުން ކާމިޔާބު ހޯދައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 1
ބަރު ދަބަހުން މައިބަދަ އަށް ގެއްލުން

ސްކޫލަށްދާ، އުމުރުން 7-13 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންގެ 68 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ބުރަކަށީގައި ރިއްސުމާއި ހަންޗްބެކް ނުވަތަ ގުދު ލުމުގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ސަބަބަކީ ސްކޫލަށް ދާއިރު އަޅާ ބަރު ދަބަހެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 5
މަޖީދިއްޔާގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މިޝަލް

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް، މިޝަލް މުހައްމަދު ނައީމު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
ހުޅުދުއްފާރު މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާ މާލެ ގެންނަނީ

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި އިއްޔެ ދަރިވަރުންތަކެއް ހިންގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާއަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ދެ ވަނަ އިންޓޭކަށް ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ

މި މަހު ވިލާ ކޮލެޖުން ފަށާ، މި އަހަރުގެ ދެވަނަ އިންޓޭކުގެ ކޯސްތަކަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 4
ގިޔާސުއްދީނުން ރަންވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑުތަކެއް

ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނަ ހޯދި 554 ދަރިވަރުންނަށް ރޭ އެވޯޯޑު ދީފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 43
"މިނިވަންކަން ގެއްލުނީ ހިޔާނާތްތެރި ދިވެހިންނާ ހެދި"

ދިވެހި ގައުމުގެ މިނިވަންކަން މިހާތަނަށް ގެއްލިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ދިވެހިންތަކެއް ވީ ހިޔާނާތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 24
އުގެއިލްގެ ދަރިފުޅުގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ރާއްޖެ އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ދިވެހީންނަށް އަބަދު ވެސް ލިބެ އެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެއްވަ އެވެ. ތަފާތު އެކި ސިފަސިފައިގަ އެވެ. އެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ގުޅިފައި އޮންނަނީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ

ގްލޯނެޓް އިން ބާއްވާ 19 ވަނަ އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 22, 2016 21
ބިލަބޮންގާއި އުގެއިލް، ދަރިވަރުން އެހެން ދިމާލަކަށް

ދަރިވަރުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއަށް ވައްދަން ބިލަބޮންގް ސްކޫލުން ވަނީ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަަށައިފަ އެވެ. ސައިންސް، ޓެކްނޮލޮޖީ، އިންޖީނިއަރިން، އާޓްސް އަދި ހިސާބު އިލްމުގެ މައްޗަށް...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 1
މާސްޓާޒް ކޯހަށް ހޮވުނު ޓީޗަރުންނަށް ލިއުން ހަވާލުކޮށްފި

ސްކޫލުތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރަން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފެށި ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވުނު ޓީޗަރުންނަށް ރޭ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 18
ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10 ގައި ދިވެހި 40 ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ސާނަވީ އިމްތިހާންގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެކި މާއްދާތަކުން ގަދަ 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 40 ދަރިވަރަކު ވަނީ ހިމެނި މީގެ ތެރެއިން އެކި މާއްދާތަކުން ދިވެހި ފަސް ދަރިވަރަކު އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ކާނާ ދިނުމަކީ ބޮޑުގޯހެއް

ސްކޫލުތަކުގެ އިންޓަވަލް ގަޑީގައި ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ކާނާ ދިނުމަކީ ތިޔަ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ ނުރައްކާ އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެ ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމެކެވެ. ބެލެނިވެރިންނަށް ފަސޭހައަކަށް ނަމަވެސް ތި ހެދޭ ބޮޑު ގޯހުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާއަށް އެތައް ގޮތަކުން އަސަރުކޮށް ހޯދާ ނަތީޖާ ދަށްވާކަން ތަފާތު...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 4
މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް މިއަދު ހަވީރު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 51 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބާއްވާ ދަރިވަރުންގެ ޕެރޭޑް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑެޓް ކޯޕްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 2
ތާރީހު ދިރާސާކުރަން ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުން ލ. އަށް

ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި އާސާރީ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަން ދިރާސާކުރަން ސެންޓަރު ފޯ ހަޔަ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ)ގެ ދަރިވަރުން ލ. އަތޮޅަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 11
"އާ މަންހަޖާ އެކު ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި"

ތައުލީމީ އާ މަންހަޖާ އެކު ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބަދަލު އަދިވެސް އަންނަމުން ދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 7
ތިން އަހަރު ތެރޭ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ރިވިއުކޮށް ނިންމަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ވިލާ ކޮލެޖުގައި ކިޔަވަން އެމްއައިބީން ސްކީމެއް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޑަކްޓް ސްކީމެއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެ ބޭންކުން ތައާރަފުކުރި ފުރަތަމަ އެޑިއުކޭޝަން ސްކީމެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 8
ސްކޫލުތަކަށް ޒިކުރު ބޯޑުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް، ތަފާތު ދުއާތައް ހިމެނޭ ޒިކުރު ބޯޑުތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.