21 މާޗް

March 21, 2018 22
ސޮލާހުއްދީން ބިލްޑިންގް ތަޅާލައި އާ އިމާރާތެއް އަޅަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ހިންގަމުން އަންނަ ސޮލާހުއްދީން ބިލްޑިންގް ތަޅާލައި އެ ތަނުގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 8
އިންޖިނިއަރިން ފެކަލްޓީގެ އިމާރާތް ހުސް ކުރަނީ

ޝީޓުން ބައެއް ވެއްޓުނު، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިމާރާތް ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އިމާރާތް...

March 20, 2018 8
ފެކަލްޓީއެއްގެ އިމާރާތުގެ ޝީޓުން ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިމާރާތުގެ ޝީޓުން ބައެއް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 27
ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކުރު ދެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ދެ ކޯހެއް ހުރިހާ ޓީޗަރުން ވެސް އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް އަންގައިފި އެެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 18
އޭ ލެވެލްގެ އެއް ވަނަ: އަބަދުވެސް ކިޔަވަން މޮޅު

އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދޭނީ ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެއީ ސުވާލެއް ވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އޭ ލެވެލްގައި ފަސް އޭ ސްޓާ ހޯދުމަކީ އަދި މާ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މި ފަހަރު އޭ ލެވެލްގައި އެންމެ ވިދުން ގަދަވި ތިން ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތަށް ބަލައިލަމާ ހެއްޔެވެ؟

05 މާޗް

March 05, 2018 14
އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔޭގެ 1 ވަނަ ދިވެހި 6 ދަރިވަރަކަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިން 1 ވަނަ ދިވެހި 6 ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 25
އޭލެވެލްގެ މޮޅު ދަރިވަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުން އެންމެ މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދި ތިން ދަރިވަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 18
ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑު ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ސްކޫލުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 9
ހަފުލާގައި އެވޯޑް ދޭނީ ގަދަ ތިނަކަށް އެކަނި!

އޯ ލެެވެލްގެ ޓޮޕް އެޗީވާޒް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމީ ހަފުލާގައި، މި އަހަރުން ފެށިގެން އެވޯޑް ދޭނީ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނަށް އެކަނި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018
މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ޓަކައި ދޭ ކަލާސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

February 12, 2018 4
އިންޑިއާގައި ޓީޗަރަކު ޖެހުމުން ދަރިވަރަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ބާލިއާ ކިޔާ ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު 11 އަހަރުގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމުން އެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018
ދަރިވަރުންގެ އަތުގައި އަލިފާން ޖެއްސި ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް

ޖަރުކަންދު (ފެބްރުއަރީ 2) - އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ސްޓޭޓެއްގެ ސްކޫލެއްގައި އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ އަތުގައި އަލިފާން ޖެއްސި ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 19
ސްކޫލުތަކުން މިއަދު ފެނުނު ރީތި މަންޒަރު

މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެންމެ ގިނައިން ދައުރުވީ އެކި ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން ޔުނީފޯމުގައި ގުރުއާން ކިޔަވަން ތިބި ފޮޓޯތަކެވެ. ކްލާސްރޫމުގައި ބިންމަތީގައި އިށީނދެލައިގެން ކިޔަވަން ތިބިއިރު، ސްކޫލުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ވެސް ގޮނޑި އަތުރާލައިގެން ބައިބަޔަށް ގުރުއާން ކިޔަވަން ތިބި މަންޒަރު ފެނުނެވެ. އަދި މިއަދު ފަތިހު ކޮންމެ ރަށެއްގެ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 5
އޯ ލެވެލްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 20
ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވި އަދަދު 77 ޕަސެންޓަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 77 ޕަސެންޓަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 3
އެމްއެންޔޫގެ އޯޕަންޑޭއެއް މާދަމާ ހަވީރު ބާއްވަނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ އޯޕަންޑޭއެއް މާދަމާ ހަވީރު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018
ވިލާ ހައި ސްކޫލަށް ވަނުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވިލާ އިންޓަނޭޝަަނަލް ހައި ސްކޫލުގައި ކިޔެވުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

January 25, 2018 4
އަޒުހަރުން ފޮނުވި ޓީޗަރުންނާ މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކޮށްފި

އަލް އަޒުހަރު ޔުނިވަސިޓީން މި އަހަރު ރާއްޖެ ފޮނުވި 14 ޓީޗަރުންނާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

January 25, 2018 2
އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 15
ދަރިވަރަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރޭ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލިތާ ހަފުތާއެއްވީއިރު ވެސް އެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ.

January 24, 2018 11
އޯލެވެލް ގަދަ10 ގެ އާ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓާ ދޭން ފެށުމާއެކު، މި އަހަރުން ފެށިގެން ގައުމީ ގަދަ 10 ހޮވާ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 85
ސްކޫލް ފޮތުގަ ޖިންސީ ވާހަކަ، ބެލެނިވެރިން ރަތަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގެ ސައިންސް ފޮތުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ ގޮތް ކިޔައިދީ އަންހެނުންގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމު ކުރެހުމުން...

January 21, 2018 8
ދަރިވަރުން މަދު ސްކޫލުތަކުގައި ވާޗުއަލްކޮށް ކިޔަވައިދެނީ

ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 50 އަށް ވުރެ މަދު ސްކޫލުތަކުގައި އިންޓަނެޓްގެ ޒަރީއާ އިން ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް (ވާޗުއަލްކޮށް) ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއު މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 20
ދަރިވަރަށް ހަމަލާދިނީ ގޭންގަކަށް ނިސްބަތްވެއޭ ބުނެފައި!

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ގުރޭޑް ނުވައެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އެ ދަރިވަރު ހޯދަން އިއްޔެ ސްކޫލު ނިމުނު ގަޑީގައި ގުރޫޕަކުން ސްކޫލު ކައިރީގައި ތިއްބެވެ. އޭނާ ގެންދަންވެގެން ސްކޫލް ހޯލް ތެރެއަށް ވެސް އެ މީހުން ވަނެވެ. އެކަމަކު ގްރޫޕާ އެކު އޭނާ ދިޔަނުދީ ހުއްޓުވީ ކުލާސް ޓީޗަރެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 19
މާލޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން: ޝިފާ

މާލޭގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްވެފައިވާކަން ދެ ދަރިވަރަކަށް ދިން ހަމަލާއިން އެނގޭ ކަަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރަން ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ...

January 17, 2018 12
ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް އިތުރު ފުލުހުން ނެރެފި

މާރާމާރީ ހިންގައި ދެ ދަރިވަރަކު ޒަހަމްކޮށްލުމާ ގުޅިގެން، ސްކޫލްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް އިތުރު ފުލުހުން ނެރެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 42
ޓީއެސްގައި މާރާމާރީ ހިންގައި، ކުއްޖަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް (ޓީއެސް) ގެ ތެރެއަށް ބަޔަކު މިއަދު ވަދެ މާރާމާރީއެއްގައި ހިންގައި ކުއްޖަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.