09 މާޗް

March 09, 2018 3
ޝާހިދާގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހެދުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ގެނެސް، ވަޅުލައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 3
ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ޝާހިދާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު އެރަށު، ޝާހިދާ އަލީ، 42، ގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް މިރޭ އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 26
އަމިއްލަ އަށް ދަންޖެހުނީ ކަމަށް އާއިލާ ގަބޫލެއް ނުކުރޭ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނު އަންހެން މީހާގެ މަރުގައި ސުވާލުތަކެއް އުފެދުމުން، ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވަންވެގެން ހަށިގަނޑު އިއްޔެ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 2
ހަނގުރާމައިގެ މުޖްރިމް ކޯޓުގައި ބުއީ ސައިނައިޑް

ދަ ހޭގު (ޑިސެމްބަރު 2) - ބޮސްނިއާ ހަނގުރާމައިގެ މުޖްރިމް ސްލޮބްޑާން ޕްރަލްޖަކް ކޯޓުގައި ބޮއެފައި ވަނީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ވިހައެއް ކަމަށްވާ ޕޮޓެސިއަމް ސައިނައިޑް ކަމަށް ޕޯސްޓް މޯޓެމަ ނަތީޖާ އިން ދައްކައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 1
ހަނގުރާމައިގެ މުޖްރިމް ކޯޓުގައި ބުއީ ބާރުގަދަ ޒަހަރެއް

ދަ ހޭގު (ޑިސެމްބަރު 1) - ބޮސްނިއާ ހަނގުރާމައިގެ މުޖްރިމެއް ކަމަށްވާ ސްލޮބްޑާން ޕްރަލްޖަކް ކޯޓުގައި ބޮއެފައި ވަނީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ކެމިކަލެއް ކަމަށް ހޮލެންޑުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ކޯޓަށް ޒަހަރު ވެއްދި ގޮތް ތަހުގީގު ކުރަނީ

ދަ ހޭގު (ނޮވެމްބަރު 30) - ދަ ހޭގުގެ ކޯޓު ރޫމަށް ޒަހަރު ވެއްދި ގޮތް ތަހުގީގު ކުރަން ހޮލެންޑުގެ ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުން ފަށައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 28
އާއިލީ މައްސަލަތަކެއްގައި ތާށިވި ކުއްޖެއްގެ ހިތްވަރު

އަޅާލުން ނުލިބުމާއި އިހުމާލާއި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހޭ ކުޑަކުދިން ތަހައްމަލްކުރާ ހަގީގަތްތައް އެހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެނގެނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެފަދަ ކުއްޖެއްގެ ދުލުން ސީދާ އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭ އަޑެއް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ނީވެ އެވެ. އެކަމަކު ފޭސްބުކްގައި އެއް ކުއްޖަކު ލިޔުނު ޕޯސްޓަކާ އެކު، އެފަދަ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 43
"ރައުދާ ދަންޖެހުނީ ލޯބިވެރިޔާއާ މައްސަލަ ޖެހިގެން"

ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް ދަންޖެހިގެން މަރުވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި އޭނާ އެކަންތައް ކުރީ ލޯބިވެރިޔާއާ ޖެހުނު މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަންގްލާދޭޝް ފުލުހުން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 5
ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބޭ، ކުޑަކުއްޖާ މޯޗަރީގައި

ނ. މާޅެންދޫގައި "ދަންޖެހިގެން" މަރުވި ކަމަށް ބުނާ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ޓެސްޓުތަކެއް ހަދައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެ ކުއްޖާ އަދިވެސް އޮތީ މޯޗަރީގައި ބާއްވާފަ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 55
މާޅެންދޫ ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް އުފެދިއްޖެ

ނ. މާޅެންދޫގައި އިއްޔެ ދަންޖެހިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނާ 11 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ދެންމެ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 18
11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު "ދަންޖެހިގެން" މަރުވެއްޖެ

ނ. މާޅެންދޫގައި 11 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު "ދަން ޖެހިގެން" މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2017 3
ލިންކިން ޕާކްގެ ޗެސްޓާ ބެނިންގްޓަން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް، ލިންކިން ޕާކްގެ ލީޑް ސިންގަ ޗެސްޓާ ބެނިންގްޓަން ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 17
އަމިއްލައަށް މީހުން މަރުވާ ހަބަރު ފެތުރުމުގައި ސަމާލުވޭ

އަމިއްލައަށް މަރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ހަބަރުތަކުގެ ތަފުސީލް ޝާއިއުކުރުމުން އެފަދަ ކަންކަންކުރުމަށް އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ލިބި، އެކަންކަން ކުރުމުގައި ފަސް ނުޖެހޭކަން ހާމަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 19
ރައުދާގެ ގަބުރު ނެގުމަށް ސީއައިޑީން ކޯޓުގައި އެދެފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ހަށިގަނޑު ކޮނެގެން ނެގުމަށް، އެ މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ އެ ގައުމުގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް (ސީއައިޑީ)ން ރާޖްޝާހީ ކޯޓުގައި އެދެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 125
ސްކޫލުގައި ބުލީކުރާތީ ކުއްޖަކު އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން އުޅެފި

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގައި "ބުލީންގެ ޝިކާރައަކަށް" ވި އަންހެންކުއްޖަކު އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ރޭ ލައްފިލުވާ ބުއިމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 39
އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭ ބުނެ ރައުދާ ސަމާސާކުރި: ކޮލެޖް

ބަންގްލާދޭޝްގައި މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް، މަރުވުމުގެ ތިން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން، އަމިއްލައަށް މަރުވާނަމޭ ބުނެ ރައްޓެއްސަކާ ސަމާސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައުދާގެ ކޮލެޖުން ކުރި ތަހުގީގާ ހަވާލާދީ ބަންގްލާދޭޝްގެ ޑެއިލީ ސްޓާ ނޫހުން ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 20
ރައުދާގެ މަރު ތަހުގީގުކުރަން ފުލުހުންނަށް އަމުރުކޮށްފި

ބަނގްލާދޭޝްގައި "ދަންޖެހިގެން" މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ރަނގަޅަށް ކުރި އަށް ގެންދަން އެ ގައުމުގެ ރާޖްޝާހީ މެޓްރޯޕޮލިޓަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު ފުލުހުންނަށް އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 85
ލޯބިވެރިޔާދެކެ ރުޅިއައިސްގެން ރައުދާގެ ފޯނުން މެސެޖްކުރި

ބަންގްލާދޭޝްގައި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ފޯނުން، ލޯބިވެރިޔާ ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ކޮށްފައި ހުރި މެސެޖްތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބަންގްލާދޭޝް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 30
ރައުދާ ދަންޖެހުނީ ކަމަށް ނުބަލަން ފުރުސަތު އެބައޮތް: ޕޮލިސް

ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް ބަންގްލާދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުރި ކޮލެޖްގެ ހޮސްޓެލްގައި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޭނާ މަރާލީ ކަމަށް ވެސް ބަލައިގެން ކަމަށާއި އޭނާ ދަންޖެހުނީ ކަމަށް ނުބަލަން 50 ޕަސެންޓް ޗާންސް އެބަ އޮތް ކަމަށް ބަންގްލާދޭޝް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
ރައުދާ މަރާލީތޯ ބަލަންޖެހޭ: ބަންގާޅުގެ ކުރީގެ ރައީސް

ބަންގްލާދޭޝްގެ އިސްލާމީ ބޭންކް މެޑިކަލް ކޮލެޖްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު އިރުޝާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.