06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ފެތުންތެރިން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި

ނޭޕާލުގެ ކަތުމަންޑޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފެތުމުގެ އިވެންޓުގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ ތިން ފެތުންތެރިޔަކު ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށް ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 60
ފަތާ ޓްރެކް: ފުރަތަމަ ސަލާމަތްކުރަން ޖެހެނީ ނަޖިހުން!

މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި އިންޓަ ސްކޫލް ސްވިމިން ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ފަތަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ލޮނު ބޮމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާގެ ކަރުތެރެ އާއި ކަންފަތް އިންފެކްޓްވީ އެވެ. އެންޓިބަޔޮޓިކް ދީގެން އެކުއްޖާއަށް ޑޮކްޓަރުން ފަރުވާ ދިންއިރު ޑޮކްޓަރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އެ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 2
ކުޅިވަރުން ނުފުއްދުނު ވައުދަކީ ޕޫލްގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ކުޅިވަރު ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ހާސިލްނުވި ހަމައެކަނި ކަމަކީ ސްވިމިން ޕޫލެއް އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން ކަމަށާއި އެކަން ނުވީ ހަމަޖެހުނު ބިމުގެ މައްސަލަ އާބިޓްރޭޝަނުގައި އޮތުމުން ކަމަށް އެކްޓިން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ތިމާވެށީގެ ފެތުން: އަޒުކާ ބުނަނީ ވަރަށް ސަޅި ކަމަށް!

ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއްގެ ހުނަރު އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ދާހިއްލާތީ ކުޅެން ދާން ބޭނުންނުވީ އެވެ. އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ދޭއްގައި ކިޔެވިއިރު އޭނާ ފެތުމުގެ ތެރެއަށް ވަނީ ދާނުހިއްލާ ކުޅިވަރެއްގައި އުޅެން ބޭނުންވާތީ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 16
އޮލިމްޕިކްސްގައި ސަޖަން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޮލިމްޕިކްސްގެ އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ އަންހެން ފެތުންތެރިޔާ އާމިނަތު ސަޖަން އާކޮށްފިއެވެ.