26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 2
ހާލީ-ޑޭވިޑްސަން އިންޑިއާ ދޫކޮށްލަނީ

ޓެކްސް އަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު އުފެލުންދާތީ އާއި މަގުބޫކަލަން ވެސް ދަށްކަމުން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސައިކަލް ކުންފުނި ހާލީ-ޑޭވިޑްސަން އިން އިންޑިއާގެ މާކެޓް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 2
އެމެރިކާ މީހަކު 300،000 ފައިސާފޮތިން ޓެކްސް ދައްކައިފި

އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މޮޓޯ ވެހިކަލްސް (ޑީއެމްވީ)ގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން، މީހަކު އޭނާގެ 3000 ޑޮލަރުގެ ޓެކްސް ބިލެއް 300،000 ފައިސާފޮތިން ދައްކައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 1
ޓްރަމްޕް ޓެކްސް ނުދައްކާ މައްސަލަ ދިފާއުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 2) - އެމެރިކާގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 18 އަހަރު ވަންދެން ޓެކްސް ނުދައްކާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްގައި ޖެހި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕުގެ ދިފާއުގައި އޭނާގެ ގާތް ބައެއް މީހުން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.