26 މެއި

May 26, 2020 2
ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ބްރޭކް ގިނަވުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު އަހަރެކެވެ. މުޅިން އާ ފޯމެޓަކަށް އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ސީޒަން ފަށައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އަށް ވެސް ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ގެނަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނަ އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ބަންގްލަދޭޝް މުބާރާތުގައި ޓީސީ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ ހަފްތާގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި ފަށާ ޝެއިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ގޯލްޑް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 2
މިއީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މުސްތަގުބަލް ފެންނާނެ މެޗެއް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މުސްތަގުބަލް ފެންނާނެ މެޗެއްގެ ގޮތުގައި...

November 29, 2016
ދެން އޮތް ލެވެލަށް ދާން ތަށްޓެއް ބޭނުން: ނިޒާމް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މިއީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ޗެލެންޖެއް ކަމަށާއި މިހާރު އެ ޓީމު އޮތް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 4
ސެންޓޭގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އެރިއިރު، ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނިއު އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 1
ޓީސީ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފި

ތިން ޕެނަލްޓީ ފެނިގެން ދިޔަ މެޗުން، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 3-2 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ މަގާމަށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ މިރޭ އަރައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016
ސެންޓޭގެ ހެޓްރިކުން ޓީސީ ތިން ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ގެ ހެޓްރިކުން 4-1 އިން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
އުނދަގޫ ފައްތަރެއްގައި އޮތް ނިއު އަށް ޕޮއިންޓެއް

މުސާރަ ނުދޭތީ ކުޅުންތެރިން ހަޅުތާލުކުރުމުން، އުނދަގޫ ފައްތަރެއްގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބީޖީ ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ އިތުރު އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
މިިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތްވަރު އަލުން ނެރެން ބޭނުން: ނިޒާމް

މި ފަހަރު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވި ހިސާބުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުޅުންތެރިން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެ ޓީމުން ދެއްކި ކުޅުމާއި ނެރުނު ހިތްވަރު އަލުން ނެރުމަށް ކަމަށް ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް ބުނެފި އެވެ.