28 މެއި

May 28, 2019 7
ކިރަން ދޫކޮށްލައި ޓީސީން ކީޕަރު އިމްރާން ގެނެސްފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނޭޕާލްގެ ގޯލްކީޕަރު ކިރަން ޝެމްޝޮން ދޫކޮށްލައި، ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލު ކުރިން ބެލެހެއްޓި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގެެނެސްފި އެވެ.