12 ޖޫން

June 12, 2019 12
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް ޓީސީން ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަނަރަޕް ށ. ފޯކައިދޫ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 6
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު އަންގާރަ އަށް ފަސްކޮށްފި

މާދަމާ ރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ށ. ފޯކައިދޫގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ފުޓްބޯޅަ މެޗު އަންގާރަ ދުވަހުގެރެ ރެޔަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 1
ފޯކައިދޫ އާއި ޓީސީ ތާރީހީ މެޗަކަށް

ކަޕްވިނާސް ކަޕުގެ ބަދަލުގައި 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު މީގެ ކުރިން މުޅިން ވެސް ކުޅެމުން އައީ މާލޭގަ އެވެ. ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ އެ މެޗު ދެ ލެގުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުކޮށް ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލޭން ބޭރުގައި މިއަދު ކުޅޭނެ އެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ށ. ފޯކައިދޫ ދަނޑުގައި...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 5
މެޗު ކެންސަލްކުރީ ގައުމީ ޓީމާއި ކްލަބްތަކަށް ވިސްނާފައި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި މައިލޯ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ ކަލަންޑަރަށް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެ ނަމަ ގައުމީ ޓީމްތަކަށާއި ކްލަބްތަކަށް ގެއްލުންވެދާނެތީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.