05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޔޫތު މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޓީސީ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަލުން ޖެހިލައިިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ސެންޓޭގެ ހަތަރު ލަނޑާ އެކު ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޖެހި ހަތަރު ލަނޑާ އެކު އެކު 6-1 އިން ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޖެހިލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 4
ސެންޓޭގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އެރިއިރު، ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނިއު އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 1
އީގަލްސް އެއްވަރުވިއިރު ޓީސީ މޮޅުވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އީގަލްސް އެއްވަރުވިއިރު، ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބީޖީ އަތުން 4-1 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އެއް ވަނައިގައި ޓީސީ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިއަދު ފަށާއިރު އެއް ވަނައިގައި މި ވަގުތު އޮތީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 1
އީގަލްސް މޮޅުވެ، މާޒިޔާއާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކްލަބް އީގަލްސް އިން މިރޭ ހަ ޕޮއިންޓަށް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 1
ދާދު އަށް ކުޅެން ނުކުމެވޭނީ އަންނަ މަހު

މި މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭ ކުޅުމަށް އެނބުރި އާދެވޭނެ ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ޓީސީ ބަދަލު ހިފައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް، ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ...

August 25, 2016
ފަހު ބުރުގެ ކުރިން: މިއީ ތިން ޓީމުގެ ރޭހެއްތަ؟

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން މިއަދު ފަށާއިރު ލީގުގެ ވާދަވެރިކަން މި ފަހަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް ތިން ޓީމެއް...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ފަހު ވަގުތު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން ޓީސީ ބަލިކޮށްފި

މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހުސެއިން ޝިމާޒް (ކޮކީ) ޖެހި ލަނޑާ އެކު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 1
ޓީސީ އާއި އީގަލްސް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވުމުން، ތާވަލުގެ ކުރީގައި ލީޑު ފުޅާކުރަން އީގަލްސް އަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 3
ބީޖީ ބަލިކޮށް ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަރައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 1
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ތިން ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު 2-0 އިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ ތިން ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 4
ނިއު ބަލިކޮށް ޓީސީ ތިން ވަނަ އަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-0 އިން މިރޭ ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ މަގާމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އަރައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 2
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އަރައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 1
އައްމަޑޭ ޓީސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު މުހައްމަދު (އައްމަޑޭ) ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 2
ޓީސީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

މުހައްމަދު އުމެއިރުގެ ދެ ލަނޑާ އެކު، ވާދަވެރި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން މިރޭ ނަގައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016
ނިއުއާ އެއްވަރުވެ ޓީސީ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 2
ޓީސީއާ އެކު ސެންޓޭގެ ވިދުން ގަދަވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އެކު 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ދެއްކި ކުޅުން މިދިޔަ އަހަރު ތަކުރާރު ނުކުރެވުމުން އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ މާޔޫސްވެފަ އެވެ. އަނިޔާ އާއި ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ އޭނާ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ހުރީ ފޯމުން ކަޓައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސްއާ އެކު މި ސީޒަނުގައި އޭނާ މި ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ވިދަން ފަށައިފަ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 6
ވަރުގަދަ މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވަރުގަދަ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ލީގު ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 1
ޓީސީ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފި

ތިން ޕެނަލްޓީ ފެނިގެން ދިޔަ މެޗުން، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް 3-2 އިން ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ މަގާމަށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ މިރޭ އަރައިފި އެވެ.