17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 67
އިބޫގެ ކެމްޕޭނަށް ޓީޗަރުން، ނިހާން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕޭންގައި ޓީޗަރުންނާއި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށް، ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ކަމަށާއި އެއީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) "ހައްދަވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 27
ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރާނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވާދަވެރި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 179
އިސްކަންދަރުގެ 20 ޓީޗަރަކު އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ 20 ޓީޗަރަކު އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)އާ މިރޭ ބައްދަލުކޮށް، ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 60
ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުންގެ އަރާރުން: ކޮން ކަމެއް؟

ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އާ އޮނިގަނޑަކަށް މި މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށި އިރު މުސާރަ އަށް އެވްރެޖުކޮށް 15 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ގެނެސްދީފައިވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުންޏަސް، ނަރުހުންގެ ބަހަކީ، ކުރިން ލިބުނު ބައެއް އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލާފައިވާތީ، ޖުމްލަ އުޖޫރަ ހަގީގަތުގައި ވީ ކުޑަ ކަމެވެ. އެހެންވެ ނަރުހުން ވަނީ "ދިވެހި...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 4
ވިލާ ހައި ސްކޫލުން ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ބެލެނިވެހި"ގެ ނަމުގައި އެ ސްކޫލުން ޕޯޓަލެއް އިފްތިތާހް ކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 1
ލޯފަން ކުދިންނަަށް ތާނަ ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދެނީ

ލޯފަން ކުދިންނަށް ތާނަ ލިޔަން ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ހޯމަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 12
ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖެއް ގާއިމުކުރަނީ

މަތީ ސާނަވީ އަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ރަށްރަށުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް، ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖެއް ގާއިމު ކުރަން އެމްޑީޕީގެ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 15
ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހައި ނިންމައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކުރަން ޓީޗަރުންނަށް ދޫކުރާ ޓެބްލެޓްތައް ޓީޗަރުންނާ ހަވާލުކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 38
"މީމިސް" މަސައްކަަތް ނުކުރާތީ ޓީޗަރުން ޝަކުވާކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށާއި ރިޕޯޓް ފޯމް ހެދުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ، މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (މީމިސް) ބޭނުން ކުރަން ދަތިވެ، ޓީޗަރުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 11
ޕްރީސްކޫލު/ކޮލެޖް ޓީޗަރުންނަށްވެސް ފްލެޓަށް ކުރިިމަތިލެވޭ

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ކެޓަގަރީއަށް، ޕްރީ ސްކޫލު ޓީޗަރުންނާއި ކޮލެޖް/ ޔުނިވަސިޓީތަކުގެ ލެކްޗަރާއިންނަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ފޯމަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 44
ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާނެ ޓެބްލެޓް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރުންނަށް މިއަދު ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 56
މާރާމާރީ ހިންގުމުން ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ފުރަނީ

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކަށް އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިއްޔެ ބިރުދައްކައި މާރާމާރީ ހިންގުމުން އޭނާ އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 10
"ކުދިންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި"

ސްކޫލް ކުދިންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން ދަނީ ތައުލީމީ މަންހަޖުން ބާކީކޮށް "ދަސްވާރު" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 126
ބިރު ދައްކާތީ ޓީޗަރު ފުރައިފި

ދަރިވަރަކާ އެކު މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސަސްޕެންޑް ކުރި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަށް ގުރޫޕަކުން ބިރު ދައްކާތީ އެ ޓީޗަރު ރާއްޖެ ދޫކޮށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ފުރައިފި އެވެ.

April 24, 2018 33
މަޖީދިއްޔާގެ މައްސަލަ ހައްލެއް ނުވޭ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކާއި ދަރިވަރަކާ ދެމެދު މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލާގައި އެ ސްކޫލުގެ ދިވެހި ޓީޗަރުން ކުރަމުންދާ ހަލުތާލު އަދިވެސް...

April 24, 2018 101
ކިޔަވައި ނުދީ މަޖީދިއްޔާގެ ޓީޗަރުން ހަޅުތާލުގައި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކާ މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން، އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ދިވެހި ނަސްލުގެ ޓީޗަރުން މިއަދު...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 67
މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓިޗަރަކާއި ދަރިވަރަކާ ދެމެދު މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ޓީޗަރަކު މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 9
އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތު މީހެއް

ދުބާއީ (މާޗް 20) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރުގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ފަގީރު އެއް ހިސާބުގެ ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ އަންދުރިއާ ޒަފިރަކޫ ހޮވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 19
ގައުމެއް ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންވާ ވަސީލަތެއްނެތް

ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 19, 2018 3
އެންއައިއީން 80 އަށް ވުރެ ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން މިއަދު ގްރެޖުއޭޓް ވެއްޖެ އެވެ.

March 19, 2018 27
ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކުރު ދެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ދެ ކޯހެއް ހުރިހާ ޓީޗަރުން ވެސް އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް އަންގައިފި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 4
އިންޑިއާގައި ޓީޗަރަކު ޖެހުމުން ދަރިވަރަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ބާލިއާ ކިޔާ ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު 11 އަހަރުގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމުން އެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 9
އޮޅުންބޮޅުން- ވަޒީފާގެ މާރުކޭޓު

ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ އިތުރުވަމުންދާ ވާހަކައިގެ އަޑު ދޭތެރެދޭތެރެއިން އިވެ އެވެ. މި އަޑުފައްގަނޑު ގަދަވެގެން ދަނީ އިންތިޚާބެއް ކައިރިވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ޢާއްމު އިންތިޚާބެކެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބެކެވެ. ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބެކެވެ. ވަޢުދުނާމާއެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ވަޒީފާތައް...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 2
އަޒުހަރުން ރާއްޖެ އަށް އަލުން ޓީޗަރުން ފޮނުވަނީ

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން ފޮނުވުމަށް މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވަސިޓީން ނިންމައި، ރާއްޖެ އަންނަ ޓީޗަރުންނަށް އެކަން އަންގައިފި އެވެ.

January 10, 2018 16
ޓީޗަރުން ހަމަވާނެ، ދިރާސީ އަހަރަށް ސްކޫލުތައް ތައްޔާރު

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވޭ އިރު ޓީޗަރުން ހަމަވާނެ ކަމަށާއި ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު...

January 10, 2018 50
ފަސްޓް ލޭޑީ، ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާލޭ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.