05 ޖުލައި

July 05, 2018 12
ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖެއް ގާއިމުކުރަނީ

މަތީ ސާނަވީ އަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ރަށްރަށުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް، ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖެއް ގާއިމު ކުރަން އެމްޑީޕީގެ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 15
ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހައި ނިންމައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކުރަން ޓީޗަރުންނަށް ދޫކުރާ ޓެބްލެޓްތައް ޓީޗަރުންނާ ހަވާލުކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 38
"މީމިސް" މަސައްކަަތް ނުކުރާތީ ޓީޗަރުން ޝަކުވާކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށާއި ރިޕޯޓް ފޯމް ހެދުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ، މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (މީމިސް) ބޭނުން ކުރަން ދަތިވެ، ޓީޗަރުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 11
ޕްރީސްކޫލު/ކޮލެޖް ޓީޗަރުންނަށްވެސް ފްލެޓަށް ކުރިިމަތިލެވޭ

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ކެޓަގަރީއަށް، ޕްރީ ސްކޫލު ޓީޗަރުންނާއި ކޮލެޖް/ ޔުނިވަސިޓީތަކުގެ ލެކްޗަރާއިންނަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ފޯމަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 44
ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާނެ ޓެބްލެޓް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރުންނަށް މިއަދު ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 56
މާރާމާރީ ހިންގުމުން ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ފުރަނީ

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކަށް އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިއްޔެ ބިރުދައްކައި މާރާމާރީ ހިންގުމުން އޭނާ އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 10
"ކުދިންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި"

ސްކޫލް ކުދިންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން ދަނީ ތައުލީމީ މަންހަޖުން ބާކީކޮށް "ދަސްވާރު" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 126
ބިރު ދައްކާތީ ޓީޗަރު ފުރައިފި

ދަރިވަރަކާ އެކު މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސަސްޕެންޑް ކުރި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަށް ގުރޫޕަކުން ބިރު ދައްކާތީ އެ ޓީޗަރު ރާއްޖެ ދޫކޮށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ފުރައިފި އެވެ.

April 24, 2018 33
މަޖީދިއްޔާގެ މައްސަލަ ހައްލެއް ނުވޭ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކާއި ދަރިވަރަކާ ދެމެދު މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލާގައި އެ ސްކޫލުގެ ދިވެހި ޓީޗަރުން ކުރަމުންދާ ހަލުތާލު އަދިވެސް...

April 24, 2018 101
ކިޔަވައި ނުދީ މަޖީދިއްޔާގެ ޓީޗަރުން ހަޅުތާލުގައި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކާ މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން، އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ދިވެހި ނަސްލުގެ ޓީޗަރުން މިއަދު...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 67
މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓިޗަރަކާއި ދަރިވަރަކާ ދެމެދު މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ޓީޗަރަކު މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 9
އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތު މީހެއް

ދުބާއީ (މާޗް 20) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރުގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ފަގީރު އެއް ހިސާބުގެ ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ އަންދުރިއާ ޒަފިރަކޫ ހޮވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 19
ގައުމެއް ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންވާ ވަސީލަތެއްނެތް

ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 19, 2018 3
އެންއައިއީން 80 އަށް ވުރެ ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން މިއަދު ގްރެޖުއޭޓް ވެއްޖެ އެވެ.

March 19, 2018 27
ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކުރު ދެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ދެ ކޯހެއް ހުރިހާ ޓީޗަރުން ވެސް އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް އަންގައިފި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 4
އިންޑިއާގައި ޓީޗަރަކު ޖެހުމުން ދަރިވަރަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ބާލިއާ ކިޔާ ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު 11 އަހަރުގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމުން އެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 9
އޮޅުންބޮޅުން- ވަޒީފާގެ މާރުކޭޓު

ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ އިތުރުވަމުންދާ ވާހަކައިގެ އަޑު ދޭތެރެދޭތެރެއިން އިވެ އެވެ. މި އަޑުފައްގަނޑު ގަދަވެގެން ދަނީ އިންތިޚާބެއް ކައިރިވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ޢާއްމު އިންތިޚާބެކެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބެކެވެ. ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބެކެވެ. ވަޢުދުނާމާއެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ވަޒީފާތައް...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 2
އަޒުހަރުން ރާއްޖެ އަށް އަލުން ޓީޗަރުން ފޮނުވަނީ

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު ވެސް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭނެ ޓީޗަރުން ފޮނުވުމަށް މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވަސިޓީން ނިންމައި، ރާއްޖެ އަންނަ ޓީޗަރުންނަށް އެކަން އަންގައިފި އެވެ.

January 10, 2018 16
ޓީޗަރުން ހަމަވާނެ، ދިރާސީ އަހަރަށް ސްކޫލުތައް ތައްޔާރު

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވޭ އިރު ޓީޗަރުން ހަމަވާނެ ކަމަށާއި ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު...

January 10, 2018 50
ފަސްޓް ލޭޑީ، ޕްރިންސިޕަލުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާލޭ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 7
400 ޓީޗަރުން ހޯދަނީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން

ސްކޫލްތަކަށް 400 އެއްހާ ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާންކުރީ ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 12
"ޕްރީ ސްކޫލު ޓީޗަރުން މި އަހަރު ދާއިމީ ކުރާނެ"

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ޕްރީ ސްކޫލު ޓީޗަރުން މި އަހަރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް، އެ ޓީޗަރުން ދާއިމީ ކުރާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 19
400 ޓީޗަރުން ލިބޭނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު: އިދިކޮޅު

މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މި މަހުގެ 14 ގައި ފަށާއިރު ވެސް، ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވެގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރި 400 ޓީޗަރުން އެ އަދަދަށް ހަމަވާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު އުފެދޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 8
400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އެކި ސްކޫލްތަކުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 6
ޓީޗަރުންގެ ހާއްސަ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް ތައާރަފުކޮށްފި

ރަށުގައި ހުރެގެން ޓީޗަރުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނެ ހާއްސަ އީ-ލާނިން ޕްލެޓްފޯމެއް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 3
ޓީޗާސް ކޮންފަރެންސް ކާމިޔާބު: ޝަފީއު

ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް ކާމިޔާބު ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.