07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 7
400 ޓީޗަރުން ހޯދަނީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން

ސްކޫލްތަކަށް 400 އެއްހާ ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާންކުރީ ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 12
"ޕްރީ ސްކޫލު ޓީޗަރުން މި އަހަރު ދާއިމީ ކުރާނެ"

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ޕްރީ ސްކޫލު ޓީޗަރުން މި އަހަރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް، އެ ޓީޗަރުން ދާއިމީ ކުރާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 19
400 ޓީޗަރުން ލިބޭނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު: އިދިކޮޅު

މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މި މަހުގެ 14 ގައި ފަށާއިރު ވެސް، ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވެގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރި 400 ޓީޗަރުން އެ އަދަދަށް ހަމަވާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކު އުފެދޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 8
400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް އެކި ސްކޫލްތަކުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 6
ޓީޗަރުންގެ ހާއްސަ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް ތައާރަފުކޮށްފި

ރަށުގައި ހުރެގެން ޓީޗަރުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރާނެ ހާއްސަ އީ-ލާނިން ޕްލެޓްފޯމެއް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 3
ޓީޗާސް ކޮންފަރެންސް ކާމިޔާބު: ޝަފީއު

ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް ކާމިޔާބު ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 2
ޓީޗަރުންގެ ހަތަރު ވަނަ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ޓީޗަރުންގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހަތަރު ވަނަ ކޮންފަރެންސް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 22
"އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހެދި ޓީޗަރުން މަކަރެއް ނުހަދާ"

މި އަހަރުގެ އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި އިސްލާމް މާއްދާގެ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރި ޓީޗަރުންގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ޓީޗަރުންގެ ދިފާއުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 2
މީމިސްގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކޮށްފި

ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މުހިއްމު މައުލޫމާތު ލިބޭ "މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (މީމިސް)" ގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 20
އިސްލާމް ޕޭޕަރާ ގުޅިގެން ޓީޗަރުންގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އެސްއެސްއީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް ޕޭޕަރު ލީކުވި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ، އެކަން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަތަރު ޓީޗަރެއްގެ ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 4
ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާނުން ނައިޖީރިއާގެ ޓީޗަރުން ފެއިލް

އަބޫޖާ (އޮކްޓޯބަރު 11) - ނައިޖީރިއާގެ ހަ ވަނަ ގްރޭޑުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އިމްތިހާނުން ފެއިލްވި އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ކަދުނާ ސްޓޭޓުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 1
ކުދިން ސަލާމަތް ކުރަނިކޮށް މަރުވި ޓީޗަރަށް ބްރެޒިލްގެ ޝަރަފް

ސައޮ ޕޯލޯ (އޮކްޓޯބަރު 9) - ނާސަރީ ސްކޫލެއްގައި ރޯވި އަލިފާނުން ކުޑަ ކުދިންތަކެއް ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް މަރުވި ޓީޗަރަށް ބްރެޒިލްގެ އެންމެ މަތީ އެއް ޝަރަފް ކަމަށްވާ "އޯޑާ އޮފް މެރިޓް" ރައީސް މިޝޭލް ޓެމާ އަރުވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 18
ޓީޗަރުން އުޅެނީ ބިރުވެރި މާހައުލެއްގައި: އެމްޑީޕީ

ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބިރުވެރި، މަޖުބޫރު ކުރުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 05, 2017 15
ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ސްކޫލުތަކަށް އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަހަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. މިކަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކުން މިއަދާއި އިއްޔެ ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 2
ޓީޗަރުންގެ ކޮންފަރެންސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވަނީ

ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 15
މުޒާހަރާކުރި ޓީޗަރުން ކަނޑާނުލަން ނިންމައިފި

ހައްޔަރު ކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި، ގދ. ތިނަދު އާއި ގއ. ވިލިގިނލީގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ހަތަރު ޓީޗަރުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ކުރިން ދިން ނަމަވެސް، އެ މީހުން ކަނޑާނުލަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 28
ވިލިނގިލީ ދެ ޓީޗަރަކު ވެސް ކަނޑާލަނީ

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި، މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ގއ. ވިލިގިނލީގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ، އެ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދެ ޓީޗަރަކު ވެސް ވަކިކުރަން ނިންމައި، އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 5
އާބާދީ މަދު ސްކޫލުތަކަށް މަލްޓި ގްރޭޑް ޓީޗިން ތައާރަފްކޮށްފި

ދަރިވަރުން މަދު ސްކޫލުތަކުގައި މަލްޓިގްރޭޑް ސިސްޓަމަށް ކިޔަވައިދިނުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

August 17, 2017 64
އިދިކޮޅު އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަނީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލުގެ ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަން އުޅޭތީ އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 1
އައިލެންޑާސް އިން ޓީޗަރުންނަށް މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގަމުން އަންނަ އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަން ގްރޫޕުން ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަހާސިންތާއެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 86
މޫނު ބުރުގާ އަޅާތީ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދޭތީ އއ. މަތިވެރީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 23
30 އަހަރަށް ފަހު ވިސާކާ މިސް ރާއްޖެއަށް އަލްވަދާއު

ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ އަދި ލަވަކިޔުމުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުފެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި އެ ސްކޫލުގެ މިއުޒިކް ޓީޗަރު ވިސާކާ ޕަހަތުކުބުރާ (ވިސާކާ މިސް) ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.