ސެމްސަންގުގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުން އަންނަ މަހު 5 ގައި

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 20 އޮންނާނެ ގޮތް މިހާރު ވާނީ ތަސައްވުރުކޮށްލެވިފަ އެވެ. އޭގެ ފޮޓޯތަކެއް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ލީކްވެ، މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވެފައިވެ އެވެ.


އުފާވެރި ޚަބަރަކީ ގެލެކްސީ ނޯޓް 20 އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އިވެންޓް އަންނަ މަހުގެ 5 އަށް މިހާރު ތާވަލުކޮށްފައި އޮތުމެވެ. ސެމްސަންގުގެ ވެބްސައިޓުން އެ އިވެންޓް ލައިވް ވެސް ކުރާނެ އެވެ.

އިވެންޓްގައި ދައްކައިލާނެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރޭގައި ގެލެކްސީ ނޯޓް 20 އާއި ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނު ގެލެކްސީ ފޯލްޑްގެ އާ ވާޝަނެއް ހިމެނެ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 20ގެ ދެ ވާޝަނެއް ނެރޭނެ އެވެ. އެއީ ދެ ސައިޒަކުން ނެރޭ ނޯޓް 20 އާއި ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ އެވެ.

އަލަށް ނެރޭ ފަތްޖެހޭ ފޯނަކީ ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 2 ކަމަށްވެ އެވެ.

މި އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސެމްސަންގުން މިހާތަނަށް ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވާތީ އޮތީ އޮގަސްޓް 5 އަށް އިންތިޒާރުކުރުމެވެ. އަލަށް ނެރޭ އުފެއްދުންތަކުގައި ހުރި ފެންވަރަކާއި ފަންވަރެއް އެނގޭނީ އެ ދުވަހު އެވެ.