17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017
އެފްބީއައިއަށް ފޯނު ހުޅުވައިދިން ސެލެބްރައިޓް ހެކްކޮށްފި

އެފްބީއައި އަށް އައިފޯނެއް ހުޅުވައިދިން ސެލެބްރައިޓް ހެކްކޮށްފި އެވެ. ސެލެބްރައިޓް އަކީ ކޮން ބައެއްކަން އާންމުވީ، އެމެރިކާގެ ސަން ބާނާޑިނޯގައި ބަޑިޖަހައި މީހުންތަކެއް މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ހަމަލާ ރާވައި ހިންގި ކަމަށް ބުނާ ސައީދު ރިޒްވާން ފާރޫޤް ގެންގުޅުނު އައިފޯނާ ހެދި އެވެ. އެ އައިފޯނު ހުޅުވަން އެފްބީއައި އަށް...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017
އައިފޯނު އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ޝާޕުން އުފައްދަނީ

އައިފޯނު 8 އަށް "އޯލެޑް" ޑިސްޕްލޭއެއް ބޭނުންވެ އެވެ. އެކަމަކު އެކަން މި ވަގުތު ވާކަށް ނެތެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި އައިފޯނު 8 މާކެޓަށް ނެރޭއިރު ވެސް، އެޕަލް އަށް "އޯލެޑް" ޑިސްޕްލޭތައް ތައްޔާރެއް ނުކުރެވެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 1
ސިރީ އަކީ ކިހިނެއް ކިޔުނު ނަމެއް؟

ސިރީ އަކީ ދަރިއަކަށް ކިޔަން މީހަކު ހޯދި ނަމެކެވެ. އޭނާ އުންމީދުކުރި ގޮތުގައި، އަންހެނުން ބަލިވެ އިނދެ ވިހާނީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އެކަމަކު ޑޭގް ކިޓަލޯ އަށް ލިބުނީ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 1
ޗައިނާގައި ނުހެދޭ އެއްޗަކީ ބޯލްޕޮއިންޓް ގަލަން

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައިވާ އަދި އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ޗައިނާގައި ބޯލްޕޮއިންޓް ގަލަމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ނެތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން...

January 11, 2017
އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާގެ މައްޗަށް ކްރޯމް ކުރި ހޯދައިފި

މައިކްރޮސޮފްޓް އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާ އަށް ވުރެ، ގޫގުލް ކްރޯމް ބޭނުންކުރާ މީހުން ގިނަވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017
އެޕަލް އަށް ވަކި ގޮތެއް ހަދައިދެވޭކަށް ނެތް: އިންޑިއާ

އެޕަލް އަށް ޗައިނާ ވަރުގެ ގައުމެއް ނެތެވެ. އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތައް ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ޗައިނާގަ އެވެ. ނަމަވެސް، ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތައް ވަދެގަތުން އެޕަލް އަށް ވެފައި ވަނީ ބޮޑު ބިރަކަށެވެ. އަގު ހެޔޮ އަދި އެހައި ރީތި ފޯނުތައް ޗައިނާ ކުންފުނިތަކުން ކެނޑިނޭޅި އުފެއްދުން ވެފައި ވަނީ އެހެން...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017
ބްލެކްބެރީ އަލުން ކޮޅަށްޖަހަނީ

ބްލެކްބެރީ އަލުން ދިރުވުމަށްޓަކައި ޗައިނާގެ ޓީސީއެލް މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އަލްކަޓެލް މަރުކާގެ ފޯނުތައް އުފައްދައި މާކެޓްކުރަނީ ވެސް އެ ކުންފުނިންނެވެ. ބްލްކެބެރީ ކޮޅަށްޖެހިދާނެ ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017
ވިހަން ބަނޑުގައި ރިއްސާ ނަމަ ދެނެގަންނަ ޑިވައިސްއެއް

އަލަށް ބަލިވެ އިންނަ މީހާ ދުވަސް ފުރި ވިހެއުމާ ގާތްވާއިރު ބަނޑުގައި ރިއްސާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ހީކުރާނީ ވިހަން އުޅެނީ ކަމަށެވެ. މިއީ ވަރަށް ފިކުރު ބޮޑުވެ ސްޓްރެސްވާ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ވެފަ އެވެ. އަލަށް ނޫނަސް، އެތައް ފަހަރަކު ވިހާފައިވާ މީހަކަށް ވިޔަސް ދުވަސް ފުރުމަށް ފަހު އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ކޮންމެ ރިހުމަކާ އެކު ހާސްކަމުގެ...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017
އެޕް ސްޓޯރުން ޑިވެލޮޕަރުންނަށް 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު

އެޕް ސްޓޯރުން ޑިވެލޮޕަރުންނަށް 2016 ގައި 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިދީފައި ވާނެ ކަމަށް އެޕަލުން ބުނެފި އެވެ. އެއީ 2015 އާ އަޅާ ބަލާއިރު 40 ޕަސެންޓް އިތުރު މިންވަރެއް ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 4
އުރީދޫގެ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މުޅި ރާއްޖޭގައި ދަމާލައިފި

އުރީދޫން މުޅި ރާއްޖޭގައި ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

January 05, 2017
ގެލަކްސީ އެސް8 ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ގެލަކްސީ އެސް8 ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ސެމްސަންގް ކުންފުނި ތެރޭގައި ވާނުވާ އެނގޭ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި، އެސް8ގެ ފޯނުތަކުގެ ޓެސްޓްތައް ކުރަނީ ޗައިނާގަ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 3
އެމެޒޯން އިން ވައިގެ ތެރޭގައި ގުދަނެއް ހަދަނީ

ވައިގެ ތެރޭގައި ބާއްވައި އަދި އޭގައި ހުންނަ މުދާ ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން އުފުލޭ ގޮތަށް ގުދަނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އެމެޒޯން އިން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017
އެއާޕޮޑް ވަރަށް ކާމިޔާބު: ޓިމް ކުކް

އެޕަލް އެއާޕޮޑަކީ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ވަރުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް، ޓިމް ކުކް ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ. އެއާޕޮޑްތައް އުފެއްދުމުގެ ކުރިން ވިކި ހުސްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

January 03, 2017
ޓްވީޓްތައް އެޑިޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް ޓްވިޓާގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބިރަކީ ޓްވީޓެއް ކުރުމަށް ފަހު އެއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވުމެވެ. ޓްވީޓް ފޮނުވާލާ ފަހުން އެއިން ކުށެއް ފެނިގެން ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާ...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 3
ފޯނަށް އެންމެ ބާރުބޮޑުކުރަނީ ކޮން އެޕްލިކޭޝަނެއް؟

މުޅި ދުނިޔެ އަށް އެންމެ މަޝްހޫރު "ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް" އެޕްލިކޭޝަނަކީ ވެސް ފޭސްބުކް އެވެ. ފޯނަށް އެންމެ ބާރުބޮޑުކުރަނީ ވެސް ފޭސްބުކް އެވެ. "އަވާސްޓް ސޮފްޓްވެއާ" އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން އެކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 1
ވިންޑޯޒް ފޯނުތައް ދޫކޮށްލަން ސެމްސަންގުން ބުނެފި

ގެލަކްސީ ނޯޓް 7ގެ ސަބަބުން ސެމްސަންގަށް ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި، އާ ކަސްޓަމަރުން ހޯދުމަކީ އެ ކުންފުނިން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުން ބުނަނީ އެހެންނެވެ. އެކަމަކު މި ކުރާ ކަމަކުން އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއްތޯ ސުވާލު އުފެދެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 1
އެޕަލް ޓަޗު އައިޑީ އަށް މަކަރު، މަންމަ އަށް ލަނޑެއް

އެޕަލް ޓަޗް އައިޑީ އަށް ކުޑަ ކުއްޖަކު މަކަރުހަދައިފި އެވެ. މިއީ އެޕަލްގެ އިންޖިނޭރުން ފޫބައްދަން ޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ. ހަ އަހަރުގެ އޭޝްލީން ވަނީ އެކަން ހަނދާންކޮށްދީފަ އެވެ. މަންމަ ނިދާފައި އޮއްވައި، އައިފޯނުން ވިޔަފާރިކޮށް ބޮޑު ބިލެއް ދައްކަން ވަނީ ޖައްސާފަ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 1
އެޕަލް އާއި ގޫގުލް އިން އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ ފަތް ޖަހަނީ

މިއީ މަލާމާތަކަށް ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޑިސްޕްލޭތައް ފަތްޖަހާލުމަކީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުން ހަމަހޭގައި ވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ. އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭތައް އޮޅާލައި، ފަތްޖަހާލަން އެޕަލް އަދި ގޫގުލް، ސައުތު ކޮރެއާގެ އެލްޖީ ކުންފުންޏާ އެކު ވަނީ މަޝްވަރާތައް ފަށާފަ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ދެ ސިމް އައިފޯނެއް، ކޮން ދުވަހަކުން؟

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާދަވެރިން އުފާކުރާހާ ފަސޭހަ ކަމެއް، އައިފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކަށް ނެތެވެ. މިސާލަކަށް "ކުއިކް ޗާޖިން"، "ވަޔަލެސް ޗާޖިން" އަދި ދެ ސިމް އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ނޯޓް 7 ގޮވި ސަބަބު އާންމުކުރެވޭކަށް އަދި ނެތް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7 އަށް ދިމާވި މައްސަލަ، ކޮންމެ އަގެއްގައި ނަމަވެސް ބަލާނެ ކަމަށް ސެމްސަންގުން އޭރު ބުންޏެވެ. މިހާރު ބުނަނީ، އެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ހޯދުމަށްޓަކައި، ބަލަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލައި ނިމިއްޖެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވެސް ތަފުސީލު އާންމުކުރެވެން އަދި ނެތް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 4
"ޑިޒައިންކުރީ އެޕަލުން ކެލިފޯނިއާގައި"، އަވަހަށް ހޯދާ

"ޑިޒައިން ބައި އެޕަލް އިން ކެލިފޯނިއާ" އަކީ ފޮތަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. އެއީ އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުމެވެ. ފޮތް ލިޔެފައި ވަނީ ތާރީޚަށްޓަކަ އެވެ. ކިޔަވާ ކުދިންނަށްޓަކަ އެވެ. އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކަ އެވެ. ސްޓީވް ޖޮބްސްގެ ހަނދާނުގަ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 11
އުރީދޫ ސަބްމެރިން ކޭބަލާ އެކު 4ޖީ+ މުޅި ރާއްޖެ އަށް

އުރީދޫގެ ސަބްމެރިން ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ބޭނުންކުރަން ފަށައި މުޅި ރާއްޖެ އަށް 4ޖީ+ ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ދޭން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އަދި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޭން ފަށާނެކަން ވެސް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 1
ގޫގުލް އިން ކިއުބާގައި އިންޓަނެޓް ފުޅާކުރަނީ

އިންޓަނެޓް ކޮންޓެންޓްސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވަމުން، ގޫގުލް އިން ކިއުބާ އަށް ވަދެގަނެފި އެވެ. ކިއުބާގައި އިންޓަނެޓް ފުޅާކޮށް، މީހުން ހޭލުންތެރިކުރަން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ގޫގުލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.