24 މެއި

May 24, 2020 14
ތައިލެންޑުން އިތުރު ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ހަދިޔާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ތައިލެންޑުގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހޯދުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އިތުރު...

May 24, 2020 27
ތައިލެންޑުގެ މައިނަ ކުންފުނިން ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ދީފި

ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތައިލެންޑުގެ މައިނަ ކުންފުނިން، ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން ބޭނުންކުރާ ޕީސީއާރު މެޝިނަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 1
ސިކްސް-ޕެކް ޖަހަން ސާޖަރީ ހަދަނީ

ބަނޑުގައި "ސިކްސް-ޕެކް" ޖަހާލަން ކަސްރަތުކޮށް ކެއުމަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ވާއިރު ވެސް ނަތީޖާ ނުފެނިގެން މާޔޫސްވާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. މިކަމުގައި ކެތްތެރިކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ކުރު މަގެއް ހޯދައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 1
ބަރުދަން ހަމަނުވާތީ ޒާހިލްގެ އޮޕަރޭޝަން ލަސްވެއްޖެ

ސީއެމްވީ އަދި އައިޖީއީ ސިންޑްރޮމް ކިޔާ އިންފެކްޝަންގެ އަސަރުކޮށް، އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން ދާ އިބްރާހިމް ޒާހިލްގެ ބަރުދަން ހަމަނުވެގެން އޮޕަރޭޝަން ކުރުން ލަސްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 14
14 ފަހަރު ވަޅިހަރައި ވަޅުލި ކުއްޖަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގައި މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިއެއްގެ ގަޔަށް 14 ފަހަރަށް ވަޅިހެރުމަށް ފަހު ވަޅުލާފައި އޮއްވާ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ތައިލެންޑްގެ ކޮން ކައެން ޕްރޮވިންސްގައި މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިންނެވެ.