17 މެއި

May 17, 2020 2
ތައިލެންޑުގެ އިތުރު 148 މީހަކު ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ތައިލެންޑް މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ގައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުންވާ 148 މީހަކު މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 7
ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑުގެ 131 މީހަކު ގައުމަށް

ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑުގެ 131 މީހަކު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 3
މޯލްޑިވިއަން އިން 11 ޓަނުގެ މުދާ ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ 11 ޓަނުގެ މުދާ މޯލްޑިވިއަން އިން ރޭ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.