11 މާޗް

March 11, 2020 2
ތައިލެންޑުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ކެންސަލްކޮށްފި

ބެންކޮކް (މާޗް 11) - ކޮރޮނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ތައިލެންޑުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020
ސަލްމާންގެ "ރާދޭ" ދެ ޝެޑިއުލެއް ކެންސަލްކޮށްފި

އަންނަ މެއި މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލްތަކަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ބުރޫތަކެއް އަރައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
އެމެރިކާ، ތައިލެންޑް، އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފުރަތަމަ މަރު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ޗައިނާ އިން ފުނުނު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހުގައި އެމެރިކާ، ތައިލެންޑް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 2
ލީޑަރު ދިން ލޯނަކާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީ އުވާލައިފި

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 22) - ތައިލެންޑުގައި ޑިމޮކްރެސީ ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ ފިއުޗާ ފޯވާޑް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ތަނަތޯން ޖުއާންގްރޫންގްރުއަންގްކިޓް، ޕާޓީ އަށް ދިން ހަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީ އުވާލައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
ތައިލެންޑުގެ ބަޑީގެހަމަލާ: ސަލާމަތްވި މީހުންގެ ތަޖްރިބާ

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 10) - ތައިލެންޑުގައި މީގެ ކުރިން އަމާންކަން މަތީ މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އިރުއުތުރުގެ ނަކޮން ރަޓްޗަސިމާ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ދާން ޖެހުނީ ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ނުކުތް ސިފައިންގެ މީހަކު ބަޑި ޖަހައި އެތައް ބަޔަކު މަރާލުމުންނެވެ. އެންމެ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް ތަޖްރިބާ...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 3
ބަޑިޖެހި މީހާ ވަނީ އަމިއްލަ މައްސަލަތަކެއްގް ތެރޭގައި

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 9) - ތައިލެންޑުގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްދީ 26 މީހުން މަރާލި ސިފައިންގެ މީހާ ވަނީ "އަމިއްލަ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި" ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޕްރަޔުތު ޗަން-އޯ-ޝާ މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 5
ތައިލެންޑު ސިފައިންގެ މީހަކު ބަޑިޖައި 20 މީހުން މަރު

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 8) - ތައިލެންޑުގެ އިރުއުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނަކޮން ރަޓްޗަސިމާގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ބަޑިޖަހައި 20 މީހުން މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލި ކާރެއްގައި މަނާ ބޭސް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ކާރެއް، ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލި އިރު، މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ މަނާ ބޭހެއް އޭގެ ތެރޭގައި ހުރިކަން އެނގުމާ ގުޅިގެން ތައިލެންޑްގެ އެންޓި-ޑްރަގްސް އޮތޯރިޓީން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 2
ތައިލެންޑުގައި އެކްސިޑެންޓުވި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ތައިލެންޑުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ދިވެހި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް، އޭނާގެ އާއިލާއާ ގާތް މީހަކު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 6
ކުދިން ސަލާމަތްކުރި މުސްލިމް ޑައިވަރު މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (ޑިސެމްބަރު 29) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޑައިވަރަކު އަހަރެއްހާ ދުވަހު ބަލިވެ އުޅުމަށް ފަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
އެކްސިޑެންޓްވި ދިވެހި މީހާގެ ބޮލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ތައިލެންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި އިއްޔެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ދިވެހި މީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ބޮލުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް އިއްޔެ ކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 2
ތައި މަސާޖް ޔުނެސްކޯގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓަށް

އެއްވެސް ކަހަލަ ތެލެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް ބާވަތެއް ބޭނުން ނުކޮށް، ކުރާ ތައި މަސާޖް ޔުނެސްކޯގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ލިސްޓްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
އީލޮން މަސްކް އަބުރާ ބެހުނުކަން ސާބިތެއް ނުވި

ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި މިދިޔަ އަހަރު ތާށިވި ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި އިނގިރޭސި ޑައިވަރު ވާމަން އަންސްވޯތުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވިޔަފާރީގެ ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކަށް ކުރި ދައުވާ އިން އޭނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
15 މަސް ފަހުން ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅަ ހުޅުވާލައިފި

ބެންކޮކް (ނޮވެމްބަރު 2) - ބާރަ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރަން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ހިންގިތާ 15 މަސް ފަހުން ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 1
ތައިލެންޑުގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 4
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ތައިލެންޑަށް ވަޑައިގެންފި

ތައިލެންޑްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑޮން ޕްރަމޫޑްވިނާއީގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރެއްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ތައިލެންޑަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 2
ޖިނާހު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅުގެ ކޮޕީ އަރުވައިފި

ރާއްޖެ އިން ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ޖިނާހު، އޭނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅުގެ ކޮޕީއެއް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 57
300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރޮސްރޯޑްސް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު، އެނބޫދޫ ފަޅު ހިއްކައިގެން ހެދި ހިތްގައިމު، ކްރޮސްރޯޑްސް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 1
ތައިލެންޑްގެ ސަފީރަކަށް ޖިނާހު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ އިން ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް މުހައްމަދު ޖިނާހު އައްޔަން ކުރައްވައި، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އޭނާ އަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 16
ސައިރިކްސް އިން އައްޑޫގައި ޑިނގާ ފާމެއް ހަދަނީ

ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން އައްޑޫގައި ޑިނގާ ފާމެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި، އެކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.