23 މާޗް

March 23, 2019 36
ދިވެހިންނަށް ވިސާ ނެތި ތައިލެންޑަށް ދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ތައިލެންޑަށް ދެވޭ ގޮތް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 6
ތައިލެންޑް ވިސާ ލިބޭނެ ލުއިގޮތެއް ހޯދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ތައިލެންޑަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ވިސާ ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އެ ގައުމުގެ ވަފްދަކާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019
ތައިލެންޑުގެ ޕްރިންސަސް ނޮމިނޭޓްކުރި ޕާޓީ އުވާލައިފި

ބެންކޮކް (މާޗް 7) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ތައިލެންޑުގެ ޕްރިންސަސް އުބޮލްރަޓަނާ މަހިދޯލް ނޮމިނޭޓްކުރި ތައި ރަކްސާ ޗާޓް ޕާޓީ އެ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 4
އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވި މީހުން އެހެން ބޯޓެއްގައި ބެންކޮކަށް

ބެންކޮކް އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ބޯޓަށް ޖެހުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމަށް ނުދެވި ސްރީ ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވި ދިވެހިން އެހެން ބޯޓެއްގައި ބެންކޮކަށް މިއަދު ގޮސްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 15
ބެންކޮކަށް ފުރި ދިވެހިން ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވެފައި

ބެންކޮކް އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި މާލެ އިން ފުރައިގެން ތައިލެންޑަށް ދަތުރުކުރި ވިއްސަކަށް ދިވެހިން، އެ ބޯޓަށް ޖެހުނު މައްސަލައަކާ ހެދި، އެ ގައުމަށް ނުދެވި ސްރީ ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި މިއަދު ތާށިވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުން ކަންވީ ގޮތާ މެދު ދެރަވަން

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 13) - ތައިލެންޑުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމުމުން ބައެއް މީހުން އެކަމަށް ރިއެކްޓްކުރި ގޮތާ މެދު ހިތާމަކުރާ ކަމަށް ޕްރިންސަސް އުބޮލްރަޓަނާ މަހިދޯލް...

February 13, 2019 1
ތައިލެންޑުގެ ޕްރިންސަސް ނޮމިނޭޓްކުރި ޕާޓީ އުވާލަނީ

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 13) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ތައިލެންޑުގެ ޕްރިންސަސް އުބޮލްރަޓަނާ މަހިދޯލް ނޮމިނޭޓްކުރި ތައި ރަކްސާ ޗާޓް ޕާޓީ އުވާލުމަށް ދުސްތޫރީ ކޯޓުގައި އެދޭނެ ކަމަށް އެ...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ތައިލެންޑުގެ ޕްރިންސަސް އިންތިޚާބުން ބޭރުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 11) - ތައިލެންޑުގެ ރަސްގެފާން ވަޖިރަލޮންގްކޯންގެ ދައްތާފުޅު ޕްރިންސަސް އުބޮލްރަޓަނާ މަހިދޯލް، އަންނަ މާޗް މަހު އޮންނަ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމެވުމުން ރަސްގެފާންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އޮތުމާ އެކު އޭނާގެ ނަން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުން ޑިސްކޮލިފައި ކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 5
ދައްތަ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް، ރަސްގެފާނުގެ ނުރުހުން

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 9) - ތައިލެންޑުގެ ރަސްގެފާން ވަޖިރަލޮންގްކޯންގެ ދައްތާފުޅު ޕްރިންސަސް އުބޮލްރަޓަނާ މަހިދޯލް، އަންނަ މާޗް މަހު އޮންނަ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމެވުމުން ރަސްގެފާން ނުރުހުންވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 3
އަހަރުގެ ބަތަލުންނަކީ ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތްކުރި ޑޮކްޓަރުން

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 26) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އިސް ރޯލެއް އަދާކުރި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެ ޑޮކްޓަރުން އެ ގައުމުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޝަޚުސިއްޔަތުންގެ ގޮތުގައި ހޮވައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
ތައިލެންޑުގެ ވައި ނުސާފުވެ "ފޭކް ވާރޭ" ވެއްސަނީ

ތައިލެންޑުގެ ވައި ނުސާފުވެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ދަރަޖައަށް ދިއުމުން، އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ވެއްސަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 5
ސަައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 12) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދިޔަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާ އަށް އެންމެ ފަހުން ކެނެޑާ އިން ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 8
މަރުގެ އިންޒާރުލިބޭތީ ސައުދީ ކުއްޖާގެ ޓްވިޓާ ސަސްޕެންޑް

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 11) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ތައިލެންޑަށް ދަތުރު ކުރި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަހަފް މުހައްމަދު އަލް ގުނޫންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

January 11, 2019 29
ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ ސަލާމަތްވުމުގައި ޓްވިޓާގެ ދައުރު

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 11) - ޖެނުއަރީ 5، ހޮނިހިރު ދުވަހު ވުޖޫދުވި ޓްވިޓާގެ އާ އެކައުންޓަކުން ބޮޑު ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވާން އުޅޭކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަމުން ދިޔަ އެވެ. ކުވޭތުގައި ތިބި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 10
ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 9) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ބެންކޮކަށް ދިޔަ ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ދަރަޖަ އދ. އިން ދީފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 24
ބެންކޮކުގައި ހުރި ސައުދީ ކުއްޖާ އދގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 8) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ބެންކޮކަށް ދިޔަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ 18 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާއާ އެންމެ ފަހުން އދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އެޖެންސީން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018
ތައި ކޭވް ޑައިވަރުންނަށް ޝަރަފްގެ އެވޯޑް ދީފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހަތް ޑައިވަރުން ނިއު އިޔާ އޮނަ ލިސްޓުގައި ހިމަނައި އެ މީހުންނަށް ޝަރަފް ދީފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018
ތައި ހޮހޮޅަ ހާދިސާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޖުލައިގައި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ތައިލެންޑްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގެ 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗް ތާށިވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމުތައް ހަދަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިރު، ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ އެ ހާދިސާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދަ ކޭވް" އަންނަ ޖުލައި މަހު ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 2
ތައިލެންޑުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ބެންކޮކް (ޑިސެމްބަރު 11) - ފެބްރުއަރީ މަހު ތައިލެންޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 1
ތައިލެންޑުގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަކަރުހެދި ޑްރައިވަރު ޖަލަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 24) - ތައިލެންޑުގެ ދެމަފިރިން އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ގެންދިއުމުގައި އޮޅުވާލައިގެން މާ ބޮޑު އަގެއް ނެގި ޕެރިހުގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އަށް މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
އާ އަހަރަށް ތައިލެންޑުން ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ވިސާ ދެނީ

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް، ދިވެހިންނަށް ތައިލޭންޑުން ހިލޭ ވިސާ ދޭން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 8
ރާއްޖޭގެ ނަން ބޭނުންކުރި ތައިލެންޑްގެ ރިސޯޓް ބަންދު

ރާއްޖޭގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އިސްތިހާރުކޮށް، މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ތައިލެންޑްގެ ރިސޯޓެއް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.