07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 1
ބަރުދަން ހަމަނުވާތީ ޒާހިލްގެ އޮޕަރޭޝަން ލަސްވެއްޖެ

ސީއެމްވީ އަދި އައިޖީއީ ސިންޑްރޮމް ކިޔާ އިންފެކްޝަންގެ އަސަރުކޮށް، އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން ދާ އިބްރާހިމް ޒާހިލްގެ ބަރުދަން ހަމަނުވެގެން އޮޕަރޭޝަން ކުރުން ލަސްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 2
ދެން ބަޣާވާތެއް ނުކުރާނަން: ތައިލެންޑް ސިފައިންގެ ވެރިޔާ

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 3) - ތައިލެންޑުގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ފަހު އެ ގައުމުގައި ދެން ބަޣާވާތް ނުކުރާނެ ކަމަށް ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 1
ތައިލެންޑުގެ އާ ރަސްގެފާން 150،000 ކުށްވެރިންނަށް މައާފްދީފި

ބެންކޮކް (ޑިސެމްބަރު 14) - ތައިލެންޑުގެ 150،000 ގައިދީންނަށް މައާފް ދެއްވުމަށް އެ ގައުމުގެ އާ ރަސްގެފާން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 4
19 ގައުމަކަށް ތައިލެންޑުން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

ބެންކޮކް (ނޮވެމްބަރު 23) - ރާއްޖެއާ އެކު 18 ގައުމެއްގެ މީހުންނަށް ތައިލެންޑުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016
ތައިލެންޑުގެ ފަގީރުންނަށް 358 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަހަނީ

ބެންކޮކް (ނޮވެމްބަރު 22) - ތައިލެންޑުގެ ބޮޑެތި ފަގީރުންނަށް ދޭ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި 358 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަހާލުމަށް އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ވެރިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 14
ބުލީކުރަމުން ދިޔަ ކުދިންތަކެއް ބަދަލުވި ހާދިސާއެއް

ހަނގާކުރުން ނުވަތަ ބުލީ ކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މުޖުތަމައުތަކުގައި ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ މެދުގައި މި މައްސަލަ ވަކިން ބޮޑެވެ. މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016 5
ތައިލެންޑުން ޑްރަގް އެތެރެކުރި ދިވެއްސަކު އަތުލައިގެންފި

ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވައިގެން 1.6 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މީހަކު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 2
ރެޑް ބުލް އާއިލާގެ ނުފެންނަ ހަތް ބިލިއަނަރުން

ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އެންމެ ކާމިޔާބު އެނާޖީ ޑްރިންކް ކަމަށްވާ ރެޑް ބުލްގެ އުފަން ގައުމަކީ ތައިލެންޑެވެ. އާދައިގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ، މިހާރު މަރުވެފައިވާ ޗަލިއޯ ޔޫވިދްޔާގެ މި އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ކުއްލި މުއްސަނދިކަމާ އެކު އެ އާއިލާގެ މިލްކިއްޔާތު މިހާރު 22 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް ބްލޫމްބާގް ބިލިއަނަޔާ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 1
ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ބެންކޮކް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ތައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔިންގްލަކް ޝިނަވަޓްރާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތު ހިފަހައްޓަން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 1
ތައިލެންޑުގެ ރަސްގެފާން އަވަހާރަވެއްޖެ

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 13) - ތައިލެންޑުގެ ރަސްގެފާން ބުމިބޯލް އަދުޔަދޭޖް އުމުރުފުޅުން 88 އަހަރުގައި މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

October 13, 2016 5
ތައިލެންޑާއި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން އެއް ތަނަކަށް

އަގު ހެޔޮކޮށް މުދާ އެތެރެކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ތައިލެންޑުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން އެއް ތަނަކުން ބައްދަލުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 14
14 ފަހަރު ވަޅިހަރައި ވަޅުލި ކުއްޖަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގައި މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިއެއްގެ ގަޔަށް 14 ފަހަރަށް ވަޅިހެރުމަށް ފަހު ވަޅުލާފައި އޮއްވާ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ތައިލެންޑްގެ ކޮން ކައެން ޕްރޮވިންސްގައި މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިންނެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ރާއްޖެ-ތައިލެންޑުގެ ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތަކެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖެ އާއި ތައިލެންޑާ ދެމެދު ވެފައިވާ ޓްރޭޑް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ޖޮއިންޓް ޓްރޭޑް ކޮމިޓީގެ ދެވަަނަ ބައްދަލުވުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 3
ވާވެފައި އޮތް އަންހެންމީހާ އަށް ދިރުން ގެނައި ކޮވެލި

ޗުއްޓީއެއްގައި އުޅެނިކޮށް މަތިން ވެއްޓި، މެއިން ފެށިގެން ތިރި އެއްކޮށް ވާވުމާ އެކު ސެމް ބްލޫމްގެ ހަޔާތަށް ޑިޕްރެޝަންގެ އަނދިރިކަން ވެރިވި އެވެ. އެކަމަކު އެ މާޔޫސްކަމުން އޭނާ ނެރެ، ދިރިއުޅުމުގެ އާ އަލިކަން ގެނެސްދިނީ ހީވެސް ނުކުރެވޭ ފަދަ ފަރާތަކުންނެވެ؛ ހާއްޔަކުން ވެއްޓުނު ތަނުން ނަގައިގެން، ގެއަށް ވެއްދި ކޮވެއްޔެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016
ޒިކާއާ ގުޅިފައިވާ މައިކްރޯސެފަލީ ތައިލެންޑުން ފެނިއްޖެ

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 1) - ޒިކާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ލިބޭ ކުދިންގެ ބޯ ކުޑަވާ ބަލި މައިކްރޯސެފަލީ ޖެހިފައިވާ ދެ ކުއްޖަކު ތައިލެންޑުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 2
އައިފޯން ހޯދަން ތައިލެންޑުން ސިޑްނީއަށް، ނިދީ މަގުމަތީ

އެޕަލްގެ ވަފާތެރި ސަޕޯޓަރުންނަށް މި ދިޔައީ ހާއްސަ ހުކުރެކެވެ. ކުންފުނީގެ އާ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރުމާ އެކު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގަންނަން ތިބީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. އެންމެ ކުރިން ދުވަސް ފެށޭ ގައުމަކީ އޮސްޓްރޭލިއާ ކަމަށް ވާތީ ބައެއް މީހުން މާދުރުން އެ ގައުމަށް ދަތުރުކޮށް އެޕަލްގެ ފިހާރަތަކުގެ ބޭރުގައި ކިއޫގައި ޖެހުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 4
ތައިލެންޑްގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ ބޮޑުކުރަނީ

އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ފީ އަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލްކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 2
ތައިލެންޑު ޓޫރިސްޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 12) - ތައިލެންޑުގައި ޓޫރިސްޓުން އުޅޭ ހިސާބުތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްދީ ހަތަރު މީހުން މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 5
ތައިލެންޑުގެ އާ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ރައްޔިތުން ރުހުންދީފި

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 8) - ތައިލެންޑުގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ޑްރާފްޓް ކުރި ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތްކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 1
ތައިލެންޑުގެ އާ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ތާއީދު އޮތްތޯ ބަލަނީ

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 7) - ތައިލެންޑުގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ޑްރާފްޓް ކުރި އާ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ރައްޔިތުން ރުހޭތޯ ބެލުމަށް މިއަދު ވޯޓު ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 12
ފޭސްބުކުގައި އެންމެ ބަހެއް ބުނެލުމުން ވެސް ދައުވާކުރަނީ

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 2) - ތައިލެންޑުގެ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ބަދު ބަސް ރައްދުވާ ގޮތަށް ފޭސްބުކުގައި އެންމެ ބަހެއް ބުނެލި އަންހެނަކަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.