20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 16
ބެންކް ފަޅާލި މައްސަލާގައި 11 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ގއ. ވިލިނގިލީ ބްރާންޗް ފަޅާލި މައްސަލާގައި 11 މީހުން ހައްޔަރުކޮށް އޭގެ ތެރެއިން ހަތް މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

November 20, 2018 28
ބޭންކު ފަޅާލައި ނެގި 14 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ގއ. ވިލިނގިލީ ބްރާންޗް ފަޅާލައި ވަގަށް ނެގި ފައިސާތަކުގެ ތެރެއިން 14 މިލިއަން ރުފިޔާ ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 2
ވަގަށް ނެގި ޖަވާހިރު އޮތީ ބަނޑުތެރޭގައި

ދުބާއީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޗައިނާގެ ދެމަފިރިިއަކު އެ ގައުމުގެ ގަހަނާ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނެގި ޖަވާހިރު އަންހެން މީހާގެ ބަނޑުތެރެއަށް ދިރުވާލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 1
ލެޕްޓޮޕް ވަގަށްނެގި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެސްޓާސްގެ ފިހާރައިން ލެޕްޓޮޕްތަކެއް ވަގަށް ނެގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަމުން އައި މީހަކު އެ ފިހާރައިގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

November 04, 2018 4
އައިޔޫއެމްގެ ލެޕްޓޮޕްތައް ހޯދައި 8މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން ލެޕްޓޮޕްތަކެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 22
ވަގު ހުއްޓުވައި ސާމާނު އަތުލި މީހަކަށް ތައުރީފް

ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރަމުން ދިޔަ ވަގަކު ހުއްޓުވައި، އޭނާ އަތުގައި ހުރި ސާމާނު ގަދަކަމުން އަތުލި ގޮތުގެ ވީޑިއޯއެއް، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 36
އެސްޓާސްގެ ލެޕްޓޮޕް ވަގުން ވީޑިއޯ އިން ފަޅާއަރައިފި

މާލޭގައި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު ވިއްކާ ދެ ފިހާރައަކުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި އަށް ލެޕްޓޮޕް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 29, 2018 5
ލެޕްޓޮޕްތައް ގެއްލުނަސް އިމްތިހާން ސައްހަވާނެ:އައިޔޫއެމް

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ލެކްޗަރާއިންގެ ލެޕްޓޮޕްތަކެއް ވަގަށް ނެގިޔަސް، އިމްތިހާނުތަކުގެ ސައްހަކަމަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 3
"ވައްކަން ކުރީ މަށެއް ނޫން"

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކަސްޓަމަރެއްގެ ޖެކެޓާއި ވޮލެޓާއި ފޯނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އައި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ވައްކަން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ، ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" ގެ ތަރިއަކާ ވައްތަރުވުމުންނެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018 5
މިވަރުގެ ގަމާރު ވަގުން ވެސް އުޅޭ

މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ހަ މީހުންގެ ގްރޫޕަކުން ބެލްޖިއަމްގެ ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުމުން ހިތުން ނުފިލާ ވަރުގެ ލަނޑެއް ދީ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 1
"ފްރެންޑްސް" ގެ ތަރިއަކާ ވައްތަރު ވަގެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވައްކަންކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަން ފޮޓޯ އާންމުކުރި އިރު އެއީ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" ގައި ރޮސް ގެލާގެ ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ޑޭވިޑް ޝްވިމާއާ ވައްތަރު މީހަކަށް ވުމުން ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށްވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 8
ފޭރުނީ ދުރާލައި ރާވައިގެން ކަމަށް ބެލެވޭ

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ބޭންކަށް ޖަމާ ކުރަން ގެންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ މަގުމަތިން ފޭރިގަނެފައި ވަނީ ދުރާލައި ރާވައިގެން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެ ކުންފުނީ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 32
ރައީސް ފުރާވަޑައިގަތަ ނުދީ ތަހުގީގު ފެށުމަށް ގޮވާލައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާތިލު ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އެ މަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ މަނިކުފާނު...

October 21, 2018 6
މޯލްޑިވްގޭސްގެ ފައިސާތަކެއް ހުޅުމާލޭން ފޭރިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކައްކާ ގޭސް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ހުޅުމާލެ އިން މިއަދު ފޭރިގަނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 9
ހޯރަފުށީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ވަގަށްނަގައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރަކު ޗުއްޓީއަކަށް ދާންވެގެން ބޭންކުން ނެގި 111،000ރ ވަގަށް ގެންދިޔަކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެ ފައިސާގެ ބައެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018
ވަގަށްނެގި ތަކެއްޗާއެކު ނިދާފައި އޮއްވައި އަތުލައިގެންފި

އެމެރިކާގައި، ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ކާރުތަކަކުން ވައްކަން ކުރަމުން ދިޔަ މީހަކު، ވަގަށް ނެގި ތަކެއްޗާ އެކު ކާރެއްގެ ތެރޭގައި ނިދާފައި އޮއްވައި ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 3
އެންސިސްގެ ފައިސާ ފޭރުނު މީހަކު މުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު، މ. މުލަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 20
ވައްކަން ކުރަނިކޮށް ދެ ވަގުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ މޮބައިލް ފިހާރައެއްގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެ، ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ދެ ވަގަކު، ރޭ ދަންވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 1
އިންޑިއާ އިން ވަގަށް ނެގި ރަނުގެ ތަށިބަރި ހޯދައިފި

ހައިދަރުއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ހައިދަރުއާބާދުގެ ކުރީގެ ޝާހީ އާއިލާއަކުން ބޭނުން ކުރި ރަނުގެ ތަށިބަރި ބަޔަކު ވަގަށް ނެގިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އިންޑިއާ ފުލުހުން އެ ހޯދައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ފޭރުމުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު ނުހިމެނޭ: އެންސިސް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލޭން ފޭރިގެން މައްސަލައިގައި ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވުން ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެންސިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

September 13, 2018 8
ދަބަސް ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދާދިފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެގެން ދިޔަ ފޭރުމުގެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފިރިހެނަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 13, 2018 3
އެންސިސްގެ ފޭރުމާ ގުޅިގެން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 25...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 2
ފައިސާތަކަކާއެކު އެންސިސްގެ ފޭރުމާގުޅޭ މީހަކު ހައްޔަރަށް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލާގައި އިތުރު ފިރިހެނަކު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އޭރު އޭނާގެ އަތުން ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް "މިހާރު"އަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 81
އެތައް ބައެއްގެ ސުވާލު: ދިވެހިންގެ އޯގާތެރިކަން ކޮބާ؟

ދިވެހިންނަކީ އެއްވެސް ރަހުމެއް، ހަމްދަރުދީއެއް ނެތް ބަޔަކަށް ވީ ހެއްޔެވެ؟

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 4
ވަގަށް ނެގި ރަނުގެ ލަންޗްބޮކްސް އިންޑިއާ ފުލުހުން ހޯދަނީ

ހައިދަރުއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ހައިދަރުއާބާދުގެ ކުރީގެ ޝާހީ އާއިލާއަކުން ބޭނުން ކުރި ރަނުގެ ލަންޗްބޮކްސްއެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 34
އަންހެނެއްގެ ދަބަސް ފޭރުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ސައިކަލުގައި ދިޔަ އަންހެނެއްގެ އަތުން ދަބަހެއް ފޭރިގަތް މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 04, 2018 115
ރޯމާ ދުވާލު ފޭރެނީ! އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް!

މިފަހަކުން މާލޭގައި މާރާމާރީ އާއި ވައްކަން އިތުރުވެފައިވާއިރު މާލޭގެ މަގެެއްގައި ދުވާލު ފޭރޭ ދެ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެއިން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ވީޑިއޯތައް...