06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 1
އާސެނަލަށް މޮޅެއް، ކޭން 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ނޯވޭގެ މޯލްޑް އަތުން މޮޅުވިއިރު، ބަލްގޭރިއާގެ ލުޑޮގޮރެޓްސް އަތުން 3-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލާ އެކު އޭނާ އެ ޓީމަށް 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 3
ލެސްޓާ އާއި އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 30) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އިނގިރޭސި ކްލަބްތައް ކަމަށްވާ ލެސްޓާ ސިޓީ އާއި އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 2
ޔޫރޮޕާ ލީގު: އިނގިރޭސި ޓީމުތަކަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސި ތިން ޓީމު ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަދި ލެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020
މޮރީނިއޯ ކުރީ "ތިން ބޯޅައިގެ" ސުވާލުތަކެއް!

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 22) - މި ފަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރި ފޮޓޯއަކީ ނޫސްވެރިންނާއި ފާޑުކިޔާ ބައެއް މީހުންނަށް ދޫކޮށްލި ސުވާލުތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017
ޔުރޮޕާ ލީގުން ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 24) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަަ ލެގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ގެންޓްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.