24 މެއި

May 24, 2017 8
ރަށްފަޅުހުރާ ހިއްކައިގެން ވަރުގަދަ ތިން ރިސޯޓް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބްރޭންޑްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ކ. ރަށްފަޅުހުރާގެ ފަޅުގައި ތިން ރިސޯޓެއް ހަދަން ހިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

May 24, 2017 2
ކެއްކުމުގެ މުބާރާތަކުން ތިން ދިވެއްސަކު ރަން ވަނަތަކެއް

ޗައިނާގައި ބޭއްވި ކެއްކުމުގެ މުބާރާތެއްގައި ތިން ދިވެއްސަކު ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ.

May 24, 2017 6
ރާއްޖެ އަށް އެމިރޭޓްސް އިން ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން، ދުބާއީގެ އެމިރޭޓްސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017
ޝެފުން: މިއީ އިންޑަސްޓްރީއަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް

ހޮންގް ކޮންގްގައި ބާއްވާ "ހޯފެކްސް" މަހާސިންތާއަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޒިޔާރަތްކުރެ އެވެ. މި މަހު އަށްވަނަ ދުވަހު ފެށި ހޯފެކްސް ގައި ވެސް ކާބޯތަކެއްޗާއި ހޮޓެލް، ރެސްޓޯރަންޓް، އަދި ކެއްކުމާ ގުޅޭ އުފެއްދުތައް ދައްކާލަން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭ ރާއްޖޭގެ ދެ...

16 މެއި

May 16, 2017 2
ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަންގެ ސްކޮލަޝިޕް ހިންގަން ވިލާއަށް

ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއަށް ޒުވާނުން ނެރެދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަން އިން އަލަށް ފެށި ސްކޮލަޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ވިލާ ކޮލެޖާއެކު މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 2
ސަން އައިލެންޑް ދެކެ ލޯބިވާ ޑޮކްޓަރު

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން އޭނާ ރާއްޖެ އައީ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް އެނގިގެނެއް ނޫނެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގެ އަދަދު ވެސް އެހާ ގިނައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ...

May 15, 2017 23
އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު ހިންގަން އާދަޔާޙިލާފު ހިތްވަރެއް

މި ރަށުގައި ރާއްޖޭގައި އެވްރެޖް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އަދަދަށް މީހުން އުޅެ އެވެ. ސައިޒްގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް އެހެން ރަށްރަށަށް ވުރެ ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ހުރި ގެތަކުގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް...

14 މެއި

May 14, 2017 29
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަނީ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ރިއޯލޯ އިންވެސްޓްމަންޓްސްއިން ހެދި އެއާޕޯޓް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 21
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރަނީ ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކާ އެކު

ތައިލެންޑުގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓާއި ސިންހަ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ހާޑް ރޮކް ކެފޭސް ގުޅިގެން ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓްތަކާ އެކު ޔޮޓްމެރީނާ އާއި ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތައް ހަދަން ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ މަޝްރޫއު ހިންގާ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 4
މާޗް މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދަށަށް!

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވެ، މިދިޔަ މާޗް މަހު ރާއްޖެ އައި ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2.1 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 1
ގޯޑަން ރަމްސޭގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް އަމިއްލަ ފުށީގައި

ސްޓާ ވޯލްޑުން ދައްކާ "މާސްޓާ ޝެފް" ޝޯ ހުށަހަޅައިދޭ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޝެފް، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގޯޑަން ރަމްސޭ ހިންގާ "ބްރެޑް ސްޓްރީޓް ކިޗަން" ބްރޭންޑްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް...

May 03, 2017 7
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން 387.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރަށް

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފައިދާ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، މިދިޔަ އަހަރު 387.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (5.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް...

02 މެއި

May 02, 2017 20
ގާސިމަށްޓަކައި މަޓީގެ ބޭފުޅުން ތެދުވަންޖެހޭ: މަލީހް

މިހާރު ޖަލަށް ލާފައިވާ އަދި ދައުލަތުން ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށްޓަކައި، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީޒްގެ މައި ޖަމިއްޔާ މަޓީގެ ބޭފުޅުން...

May 02, 2017 30
އިތުރު ތިން ރަށެއްގެ މައްސަލަ ވެސް ވިލާއަށް ނާކާމިޔާބު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރި އިތުރު ދެ ރަށަކާއި ފަޅެއް ވެސް ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 63
ދިވެހި ޓޫރިޒަމްގައި ދިވެހިންނަށް ނެތް ފުރުސަތު

ގަމީސް ޔުނީފޯމްގެ ޖީބުގައި ބެޖެއް ހުއްޓެވެ. ކައިރިން ބަލައިލުމުން އެއީ "30 އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ބެޖް" ކަން އެނގުނެވެ. ރެސްޓޯރެންޓްގެ އެ މުވައްޒަފަށް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. ރިސޯޓް ފުރަތަމަ ހުޅުވީއްސުރެ އޭނާ ވަޒީފާ އެ އަދާކުރަނީ، ތެދުވެރިކަމާއި، ކިޔަމަންތެރިކަމާ އެކު، އެ ތަނުގަ އެވެ. ވަޅުން ފެން ނަގައިގެން ގެންގޮސް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 21
ދަރަނީގެ ތަސައްވުރު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި: ޒަމީރު

ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރަކީ ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ ނިސްބަތް ރަނގަޅުވެ، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވި ތިން އަހަރު ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 20
އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓާ ހަދަން ގެންދިޔަ ތަކެތި ވިއްކާލަނީ

ހއ. އުލިގަމުގައި 100 އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ހަދަން މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) ން ގެންދިޔަ ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017
މޫވެންޕިކްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ކުރެދިވަރުގައި ހުޅުވަނީ

ސުވިޓްޒަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، މޫވެންޕިކް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ނ. ކުރެދިވަރުގައި އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 3
ރާއްޖެ އާއި އިޓަލީއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިޓަލީގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެލިތާލިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 7
ފަހު ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީޑީސީއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް!

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 9
އެންމެ ރިސޯޓަކުން ހާސް އުފާ!

ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ރީތި، ހިތްގައިމު، އަދި އެހާމެ އަގުބޮޑު ރިސޯޓުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނޫނީ މިއީ ނުފެނިދާނެ މަންޒަރުތަކެކެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ...

April 24, 2017 63
ދަރިފުޅުގެ އަގުބޮޑު "ސަން އައިލެންޑް" ރިސޯޓް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ފެހި މަގުން ސައިކަލެއްގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަޑައިގެންނެވީ ދެ ފަރާތުގައި އިންދާފައި ހުރި ދިގު ރުށްތަކަށް ބައްލަވަމުންނެވެ....

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 13
އިތުރު އެއާލައިނެއްގެ ދަތުރު އަންނަ އަހަރު އައްޑު އަށް

މެދުއިރުމައްޗާއި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ގަން އިންޓެނަޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އިތުރު އެއާލައިނަކުން ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް އިނަ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ފިރާގް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 2
ރިސޯޓުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ފޯރަމް ފަށައިފި

ރިސޯޓްތަކުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންނާއި އިސް މެނޭޖްމަންޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ "ޖެނެރަލް މެނޭޖާސް ފޯރަމް 2017" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

April 19, 2017 29
ފަސް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި އިތުރު ފަސް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 19, 2017 1
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ ނުވިއްކާ ކަމަށް ބުނެފި

މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތައް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
ކަނުހުރާ މަރާމާތުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި

މޮރިޝަސްގެ ސަން ރިސޯޓްސް އިން ހިންގާ ޅ. ކަނުހުރާ ރިސޯޓް މަރާމާތުކުރުމަށް 42 މިލިއަން ޑޮލަރު (647.6 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 12
ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހޯދަނީ

ސިންގަޕޫރުގެ ޕާކް ހޮޓެލް ގްރޫޕުން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ކ. ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓު ހުޅުވަންވާ އިރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.