25 މާޗް

March 25, 2017 62
މީރާ؛ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ވެގެން ނުވާނެ!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމިއްލަ ކުންފުނި، ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ފްރީޒް ކުރީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަރަށް ކުއްލިއަކަށެވެ. އެއާއެކު 5،000 ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ބިޔަ ކުންފުނި ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 3
އެމްއައިޓީޑީސީން ބަރެސްދޫ އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދީގެން ގެސްޓް ހައުސް މަޝްރޫއު ހިންގަން ހަމަޖައްސާފައިވާ، ލ. ބަރެސްދޫ ތަރައްގީކޮށް ނިންމުމަށް ފަހު، އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަން މޯލްޑިވްސް...

March 22, 2017 10
އެމްއައިޓީޑީސީން މާލެ އަތޮޅުގައި ތިން ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން މާލެ އަތޮޅުގެ ތިން ފަޅެއް ހިއްކައިގެން ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 20
އާއްމުންނަށް ދަތުރު ދެވޭ ގޮތަށް ގަލުފަޅު ތަރައްގީކުރަނީ

މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ގަލުފަޅު، އާއްމުންނަށް ދަތުރު ދެވޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 16
ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ބުކިންސްތައް ކެންސަލްކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު މިހާރު ސްވައިން ފްލޫ އެޗް1އެން1 ފެތުރެމުންދާތީ، ރިސޯޓްތަކަށް އަންނަން ޓޫރިސްޓުން ހަދާފައިވާ ބައެއް ބުކިންސްތައް ކެންސަލް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

March 20, 2017 9
ސެންޓާރާއިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ދެ ރިސޯޓް ހަދަނީ

ތައިލެންޑް މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ސެންޓާރާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްއިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ދެ ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 4
މެގަ އިން ދިއްލީއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ

މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީއަށް ކުރަމުންދިޔަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 3
ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ރިސޯޓްތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

March 14, 2017 10
ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރާނަން: ހިލްޓަން

ނ. އިރުފުށި ރިސޯޓްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލި މައްސަލާގައި ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއާސް އަށް 16.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް...

10 މާޗް

March 10, 2017 23
ދިގަލި ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް 300 މީހުން ހޯދަނީ

ރ. ދިގަލީގައި އަލަށް ހެދި ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓުގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 300 އެއްހާ މީހުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 26
އިރުފުށި މައްސަލާގައި ހިލްޓަން ގޮތް ހުސްވެފައި

ނ.އިރުފުށި ރިސޯޓް ހިންގަން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޮޓެލް ކުންފުނި ކަމަށްވާ "ހިލްޓަން ވޯލްޑް ވައިޑް" އާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއާސް އިން އުވާލުމުން...

March 09, 2017
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އުރީދޫން މުއާސަލާތީ އެހީތެރިކަން ދެނީ

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އައިޓީ އަދި މުއާސަލާތީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫން ގެސްޓްހައުސް މޯލްޑިވްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 20
ފިރިހެނުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފިސާރި އަންހެނެއް!

އެމްއެންޑީއެފަށް އޭނާ ވަނީ ވަންނަ ހިތަކުން ނޫނެވެ؛ މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ނިންމާ ބައެއް ކުދިން އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަޒީފާތަކަށް ގެންދިޔައިރު، 2000 ވަނަ އަހަރު ޒިޔާނާ އަބްދުލްމަޖީދު ވެސް ހިމެނުނީ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ޒިޔާނާ އަށް ދިނީ މެރިޓައިމް ތަަމްރީނެވެ. ވަންނަން ޖެހުނީ ކޯސްޓްގާޑަށެވެ. އޭނާއާ އެކު އެހެން އަންހެނަކު ނެތެވެ. ވަށައިގެން...

04 މާޗް

March 04, 2017 21
ސައުދިއާއިން ރާއްޖެއަށްކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ދެ ގުނަ އަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަބްދުލް ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 154
"ފ. އަތޮޅު ވިއްކައެއް ނުލާނެ، އެއީ ސުވާލެއް ނޫން"

ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލާ ވާހަކަތަކަކީ އުފެދިގެން ވާނެ ސުވާލެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ އަތޮޅު ވިއްކާލާން ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަދި އެ...

March 01, 2017 75
ހަ ފުށް ކީއްކުރަން، ދެ ފުށް ވެސް ނުފެނެ އެވެ!

މި ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް ކަން ސިފަކުރައްވަމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިދިކޮޅު މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޖޯކު ޖެއްސެވި...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 2
ގައުމުގެ ފައިސާ އިން ކެނޑޭ ގޮތް ބީއެމްއެލް ހަދައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ގައުމުގެ ފައިސާ އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މުޅިން އާ ހިދުމަތެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި...

February 27, 2017 50
ފ. އަތޮޅުގައި ކުރަން އުޅެނީ ކޮން ކަމެއް؟

ފ. އަތޮޅަށް ވާން މިއުޅެނީ ކިހިނެއް؟ ހަމަ ވިއްކާލަނީތަ؟ ނޫނީ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެންނަން އުޅެނީތަ؟ މި ދުވަސްވަރު ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި މި ސުވާލުތައް އުފެދި، އަތޮޅުގެ ބައެއް...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 13
ހުރިހާ ގައުމަކަށް ދިޔަ މީހާގެ ގަދަ 10ގައި ރާއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ އަންހެންމީހާ އެ ރެކޯޑް ހެދުމަށް ފަހު އޭނާ އަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމަނައިފި އެވެ. "ކޮންމެހެން ވެސް ޒިޔާރަތްކުރަން ޖެހޭ 10 ގައުމު"ގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލި ލިސްޓުން ތިންވަނަ ދީފައި ވަނީ ރާއްޖެ އަށެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 16
އެޗްއައިއެޗްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މެނޭޖްމަންޓް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އިހުތިޖާޖުކުރި ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 2
ގިނަ ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތަކެއްގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފި

އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާތީ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

February 20, 2017 8
އޮޅުންބޮޅުން: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުދި ވިޔަފާރި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުދި ވިޔަފާރިއޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޮޑު ޞިނާޢަތަށް ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ކުދި ވިޔަފާރީގެ ވާހަކަ އެވެ. މިޒަމާނުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަށެއް...

February 20, 2017 63
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމަށް ފަސްއަޅައި "ފޮރުވަނީ"!

މަތިންދާބޯޓެއްގައި ރާއްޖޭގެ މަތިން އުދުހޭއިރު ފެންނަނީ ހިތްގައިމު ބޮޑެތި ފަރުތަކާއި ފަޅުތަކާއި ރަށްތަކެވެ. އެއީ ދިވެހިން ވެސް ބަލާ ފޫހިނުވާ ވަރުގެ ރީތި މަންޒަރެކެވެ. ބޭރު މީހުން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 14
ކިހާދުއްފަރު ހިންގާ ކުންފުނި އެތަނުން ފައިބަން ޖެހިއްޖެ

ބ. ކިހާދުއްފަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް މިހާރު ހިންގާ ކުންފުނި އެ ރިސޯޓުން ފޭބުމަށާއި އެ ތަނުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 1.4 މިލިއަން ޑޮލަރު (21 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެ ތަނުގެ އަސްލު ވެރި ފަރާތަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 30
ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުންގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވަ އެވެ.

February 17, 2017 8
ޗައިނާ މާކެޓާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ހިސާބަކަށް އަދި ނުދޭ

ރާއްޖެއަށް އެއް ގައުމަކުން އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ 25 ޕަސެންޓް އެ ގައުމުން ހިއްސާކުރެ އެވެ. އެހެންވެ ޗައިނާއަކީ ރާއްޖޭގެ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 16
އެސްޓީއޯ ހޮޓާ ގަންނަން ތިން ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަން ފަށާފައިވާ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ގަންނަން ބޭރުގެ ތިން ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަން ވިއްކާލުމުގެ ކަންތައްތައް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 20
މަޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް "ހިމޭންވެފައި"

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުން ހިމެނޭ އިންޑަސްޓްރީ ތަމްސީލްކުރާ ޖަމާއަތެވެ. އެހާމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމެވެ. މިކަން އެ ޖަމިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބަލައިލުމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެން އެބަ އޮތެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 12
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

February 09, 2017 10
ރިސޯޓުތަކުގައި ކައިވެނި ބޭއްވުން މަޓީން ދެކޮޅު

ބޭރު މީހުންގެ ކައިވެނި ރިސޯޓްތަކުގައި ބޭއްވުމަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން ބުނެފި އެވެ.