25 މެއި

May 25, 2018 10
ތައިލެންޑްގެ މި ތަޖުރިބާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް މުހިންމު

ތައިލެންޑްގައި ބޮޑެތި ގާތަކާ އެކު ހެދިފައި ހުންނަ ކުދިކުދި ރަށްތައް ފެނިފައި ޓޫރިސްޓުން ހައިރާންވެ އެވެ. އެތަނުގެ ކަނޑު އަޑީގެ ދިރުންތަކުން އެ މީހުންނަށް ގެނެސްދެނީ އިތުރު އުފަލެކެވެ. ތައިލެންޑަށް ދާ ގިނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެގައުމުގެ ޖަޒީރާ ރަށްތަކާއި ކަނޑުތަކާއި ފަރުތައް ވަރަށް މުހިންމެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 1
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދަށް ދަށްވުމެއް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު، 0.1 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 18
360 ޑިގްރީގެ ޗާޓު ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމުކަން ފެންނަ ގޮތަށް 360 ޑިގްރީގެ ޗާޓެއް ހަދަން އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕީޓީ ގެކޯ ޑިޖިޓަލްއާ އެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީން މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި...

May 17, 2018 7
ޓޫރިޒަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ: ފިޗް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް "ޑިލޭ އިންޕެކްޓް"...

15 މެއި

May 15, 2018 7
ވޯލްޑްކަޕާ ދިމާކޮށް ރަޝިޔާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަނީ

އަންނަ ޖޫން މަހު 14 ގައި ރަޝިޔާގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް، އެ ގައުމުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 13
ހަ ރިސޯޓެއް ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް، ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެ އަތޮޅުގެ ހަ ރިސޯޓަކުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 27
ގެއްލުމާއި ހަލާކު: މި ތަރައްގީގެ އަގަކީ ކޮބާ؟

ކުޅިތަކާއި ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން ބިން ބޮޑުކުރުން ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ހެއްޔެވެ؟ މިހާ ގިނަ އެއާޕޯޓްތަކެއް ކޮންމެހެން ބޭނުންވޭ ހެއްޔެވެ؟ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ އިރު ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ވެއްޓަށް ބަލައިލަނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ އަދި އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިން މި ވަގުތު ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުން އަންނަ...

09 މެއި

May 09, 2018
ބޭންކުތަކުން ދޫކުރި ލޯނުގެ އަދަދު 15 ޕަސެންޓް އިތުރު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ދޫކުރި ލޯނުތަކާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކުތަކުން ދޫކުރި ލޯނުގެ އަދަދު 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

May 09, 2018 30
އެމްޓީޑީސީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެއްލުން

އެމްޓީޑީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 26 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، 40،941 ޑޮލަރު (631،310ރ)ގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 5
ވަރަށް އުފާވެއްޖެ، މިއީ ފެށުމެއް: އެމްޔޫ މަނިކު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ވެސް ބޭނުންވަނީ ތަމްރީން ލިބިފައި ތިބި ޒުވާނުން ކަމަށް، ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 08, 2018 12
ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑެތި ނަންތަކާއި އާ ރިސޯޓްތަކެއް

ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއޮޓާއި ހިލްޓަންގެ ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ ހާޑްރޮކް ފަދަ ނަންތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ބޮޑެތި ހޮޓެލް ބްރޭންޑްތަކެވެ. ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްހޫރު މަންޒިލެއް...

06 މެއި

May 06, 2018 4
ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ އަހަރު 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.7 ބިލިއަން ޑޮލަރު (41.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 26
އެންމެ ބޮޑު ސާވިސާ ޗާޖެއް ރަންދެލީގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް މިދިޔަ މަހު 1608.5 ޑޮލަރު (24،797.6ރ.) ބަހައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 15
ރާއްޖެ، މުއްސަނދިންގެ ސުވަރުގެއެއްގެ ގޮތުގައި

ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ ޕާކިން ޖާގަ ފުރިފައި އޮންނަނީ މުއްސަނދިން ދަތުރުކުރާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކުންނެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އަގު ބޮޑު ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެއް ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މިއިން އެނގެނީ އަދިވެސް މުއްސަނދިން އެންމެ ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ އެއް މަންޒިލަކީ ރާއްޖެކަމެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 9
މަތީ ފެންވަރު ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް "ކުޑަދޫ" ހުޅުވަނީ

ޅ. އަތޮޅުގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް، "ކުޑަދޫ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ބައި ހުރަވަޅި" މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 3
ރ. އާރަށުގައި ހަދާ ރިސޯޓު މިއަހަރު ހުޅުވަނީ

ރ. އާރަށުގައި ސްރީލަންކާގެ އެއިޓްކެން ސްޕެންސް އިން ގާތްގަނޑަކަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދު ކޮށްގެން ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު "ހެރިޓެންސް" ބްރޭންޑާ އެކު މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018
ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ޕީއާރް ކުންފުންޏެއް ހޯދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ޕީއާރު ކުންފުންޏެއް ހޯދަން...

April 25, 2018 1
ގާކޮށިބީގައި ހެދި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

"ފެއާމޮންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށި"ގެ ނަމުގައި ށ. ގާކޮށިބީގައި ހެދި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު މި މަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 24
ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓާލައި، ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގޮވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، އެ މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަަވަޅު އެޅުމަށް އެދި ވިޔަފާރިވެރިން...

April 24, 2018 14
އެނދު އިތުރުވުމާ އެކު ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑުވާނެ

މިއީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއާ ބެހޭ ދިރާސާ ރިޕޯޓްތަކާއި ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޓީޓީޖީ އޭޝިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ފައިޒަލް ސަމަދު ލިޔުނު ރިޕޯޓެއްގެ ހުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 3
އަލުވިފުށީގައި ހަދާ ރިސޯޓު އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުޅުވަނީ

ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ސަން ސިޔާމް ކުންފުނިން ދ. އަލުވިފުށީގައި ހަދާ 125 ވިލާގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
އަރަބިއަން ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖެއިން ބޮޑު ވަފުދެއް

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ދުބާއީގައި މިއަދު ފެށި އަރަބިއަން ޓްރެވަލް މާކެޓް (އޭޓީއެމް) ގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓްކުރަން 68 ކުންފުންޏަކުން 128 މީހުން ހިމެނޭ ބޮޑު ވަފުދެއް...

April 22, 2018 1
ފުށިދިއްގާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ނުޖެހޭނެ

އދ. ފުށިދިއްގާގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ އެކު ސޮއިކުރަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 1
ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ

ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް އިން ޗައިނާ އެމްބަސީއާ އެކު ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ...

April 21, 2018 11
ޓޫރިސްޓް އޮކިއުޕަންސީ މަތިވެ، 73 ޕަސެންޓްގައި

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، އޮކިއުޕެންސީ ހުރީ 73 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށާއި މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ލިބުނު...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 31
އެއާޕޯޓަކާއި ސިޓީހޮޓަލަކާއެކު ފައިނުގައި ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓަކާއި ސިޓީ ހޮޓަލަކާ އެކު ތަރައްގީގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 1
ދުނިޔޭގެ ސްޕާތަކުގެ އެވޯޑު ދިނުން މިފަހަރު ވޮއްމުލީގައި

ދުނިޔޭގެ ސްޕާތަކުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މި ފަހަރު ސެންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލީގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

April 18, 2018 8
ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރެވުނީތީ ފަހުރުވެރިވަން: ހިލްޓަން

ރާއްޖެ އަކީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ މީހަކު ކޮންމެހެން ވެސް ޒިޔާރަތްކޮށްލަން ޖެހޭ ގައުމެއް ކަން ދައްކައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި އަދި ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ފަޚުރެއް...

April 18, 2018 3
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވާ ފޯރަމް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންނާއި އިންޑަސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފޯރަމް، "ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް ޖެނެރަލް މެނޭޖަސް ފޯރަމް" ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި...