30 މެއި

May 30, 2017 4
ހަތަރު އެއާލައިނަކުން އަލަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިތުރު ހަތަރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 60
ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދީފާނެ، ސަމާލުވޭ:ޔޫކޭ

ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަލާމުވާން އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 3
ސަން އައިލެންޑް ދެކެ ލޯބިވާ ޑޮކްޓަރު

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން އޭނާ ރާއްޖެ އައީ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް އެނގިގެނެއް ނޫނެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގެ އަދަދު ވެސް އެހާ ގިނައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓްތަކެއް ނުހުރެ އެވެ. އެކަަމަކު އޭރު ވެސް ޑައިވިން އަކީ ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެންމެ ކުރާ ހިތްވާ ކަންތަކެވެ. ނަވާސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްވަނަ އަހަރު...

04 މެއި

May 04, 2017 4
މާޗް މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދަށަށް!

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވެ، މިދިޔަ މާޗް މަހު ރާއްޖެ އައި ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2.1 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 1
ގޯޑަން ރަމްސޭގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް އަމިއްލަ ފުށީގައި

ސްޓާ ވޯލްޑުން ދައްކާ "މާސްޓާ ޝެފް" ޝޯ ހުށަހަޅައިދޭ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޝެފް، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގޯޑަން ރަމްސޭ ހިންގާ "ބްރެޑް ސްޓްރީޓް ކިޗަން" ބްރޭންޑްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް އަމިއްލަ ފުށި ރިސޯޓުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 31
އާ ގާނޫނާ އެކު ދަތުރުވެރިންގެ ފީތައް ބޮޑުވެއްޖެ

އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖަށާއި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖު (އޭޑީސީ) ނަގަން ފާސްކުރި ގާނޫނަށް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އަމަލްކުރަން ފެށުމާ އެކު، ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ހުރިހާ ދަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގާ ފީތައް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 3
ރާއްޖެ އާއި އިޓަލީއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިޓަލީގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެލިތާލިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 29
ފަސް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި އިތުރު ފަސް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 27
ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ އިންޒާރު ދީފި

ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ބައެއް ބިދޭސީން ގެނެސް އެ މީހުން ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާތީ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އިއްޔެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 14
ޑިންގީއަކުން ވެއްޓި ކައްޕި މަރުވެއްޖެ

ހަތަރު ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ގދ. ވާދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު ރާޅާއަޅަން ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގައްދޫ ކައިރިއަށް ބަންޑުން ޖަހާލި ޑިންގީއަކުން ވެއްޓި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ކައްޕި މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވީ އެ ރަށު ނަރުގިސްވިލާ މުހަންމަދު ހުސެއިން އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
ކަނުހުރާ މަރާމާތުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި

މޮރިޝަސްގެ ސަން ރިސޯޓްސް އިން ހިންގާ ޅ. ކަނުހުރާ ރިސޯޓް މަރާމާތުކުރުމަށް 42 މިލިއަން ޑޮލަރު (647.6 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 6
ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 5
ކޮކޫން ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ޑިޒައިން ފާމް، ލާގޯ އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ، މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 5
ރާއްޖޭން ދިޔަ ޖެޓަކަށް ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

ޓޫރިސްޓުންގެ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ރާއްޖޭން ފުރައިގެން ދިޔަ ޖަރުމަނުގެ އެގެޒެކަޓިވް ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް އެމިރޭޓްސްގެ އެއާބަސް އޭ380 އަކާ މާ ކައިރިން ދިއުމުން، އޭގެ ވޭކް ޓާބިއުލަންސް (އިންޖީނުން އުފައްދާ ބާރުގަދަ ވައި)ގެ ތެރޭ އެފުށްމިފުށަށް ޖެހި 10،000 ފޫޓު ތިރިއަށް ވެއްޓުނު ފަހުން އާދަޔާ ހިލާފް ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 16
ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ބުކިންސްތައް ކެންސަލްކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު މިހާރު ސްވައިން ފްލޫ އެޗް1އެން1 ފެތުރެމުންދާތީ، ރިސޯޓްތަކަށް އަންނަން ޓޫރިސްޓުން ހަދާފައިވާ ބައެއް ބުކިންސްތައް ކެންސަލް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 3
ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ރިސޯޓްތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017
ގެއްލުނު މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވައިގެ މަގުން ކުރަނީ

ފުވައްމުލަކު ބޭރުގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވައިގެ މަގުން ފަށައިފި އެވެ.

March 06, 2017 4
ހަނިމާދޫގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ހދ. ހަނިމާދޫގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 21
ސައުދިއާއިން ރާއްޖެއަށްކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ދެ ގުނަ އަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަބްދުލް ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 7
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 32 ޕަސެންޓް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ ނިސްބަތް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

March 02, 2017 23
އެއާޕޯޓުގެ އާ ވިއައިޕީ ކޮމްޕްލެކްސް ހަދަން ދައުވަތުދީފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި އާ ވީއައިޕީ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހެދުމަށް ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 5
ހަނދު ވަށާ ބުރެއް ޖަހަން ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 28) - އެޕޯލޯ އިން ހަނދަން ދަތުރެއް ކުރިތާ 45 އަހަރު ފަހުން ހަނދުވަށާ ބުރެއް ޖެހުމަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވުމަށް ސްޕޭސްއެސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.