01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 14
ޕާކިން ސްޓިކާގައި ދެން ޖޫރިމަނާކުރާނީ 250ރ. އިން

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވެހިކަލް ޕާކުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް ޕާކިން ސްޓިކާ ޖެހިކަމުގައި ވިއަސް ޖޫރިމަނާކުރާނީ 250ރ. އިން ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 28
ބްރިޖްގެ ބޮޑު އެކްސިޑެންޓްވި މީހާގެ ލައިސަންސްް ބާތިލް

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ޓްރެފިކް ލައިޓަށް މަޑުކޮށްގެން އޮތް ވެހިކަލްތަކެއްގައި ޖިޕަކުން ޖެހި ހިނގި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓުގައި، އެ ޖިޕް ދުއްވަން އިން ބިދޭސީ ޑްރައިވަރުގެ ލައިސަންސް އިއްޔެ ބާތިލް ކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 49
ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް މަޖީދީމަގު ވަންވޭ ކުރަނީ

މުދާ އުފުލާ ވަގުތުތަކާއި ސްކޫލްތައް ނިމޭ ގަޑިއާ ދިމާވެ، މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގެ ޓްރެފިކަށް ބާރު ބޮޑުވާތީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން އެ މަގުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8 ން މެންދުރު 2 އަށް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ދުއްވޭނީ ހަމައެކަނި ހުޅަނގުން އިރަށް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 88
އަމީރު އަހުމަދު މަގު އަލުން ހުޅުވައިލަނީ

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ކައިރިން މިހާރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް، އަމީރު އަހުމަދު މަގުގެ ސަރަހައްދު، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އާންމު ދަތުރުފަތުރުތަކަށް ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 29
މާލޭގެ ޓްރެފިކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

މާލޭގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސް ވެރިން އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 59
7.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކްކޮށްގެން އަރާފައިވާ 7.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މައާފުކޮށްދެއްވައި، އެކަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 13
ކުދި ޕިކަޕްތަކުގައި ދުވާލު މުދާ އުފުލޭ ގޮތް ހަދައިފި

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވެހިކަލްތަކުގައި ދުވާލު މުދާ ނުއުފުލޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުމަށް ބަދަލު ގެނެސް ކުދި ޕިކަޕްތަކުގައި ދުވާލު މުދާ އުފުލޭ ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 13
މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތާ އެކު ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާތީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 13
ރޯދަ މަހު މުދާ އުފުލާ ގަޑިއަށް ލުޔެއް ދީފި

މި ރޯދަ މަހު މާލޭގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވެހިކަލްތަކުގައި މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ލުޔެއް ދީފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 22
ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައިން ގަންނަ މުދާ އޮޑިއަށް ގެންދެވޭނެ

މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރަތަކުން ގަންނަ މުދާ އެކި ރަށްރަށަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދޯނި ނުވަތަ ބޯޓާ ހަމައަށް، އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގައި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އުފުލޭނެ ކަމަށް...

April 01, 2018 113
ޓްރެފިކަށް ބޮޑު ލުޔެއް،މި ގޮތަށް ހިފަހައްޓާލެވިދާނެބާ؟

މާލެ ތެރޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރި އުސޫލަށް މިއަދު އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް މައްސަލަ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 63
ޝަކުވާތަކަށް ފަހު، މުދާ އުފުލާ ގަޑި ބަދަލުކޮށްފި

މާލެ ތެރޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމުން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ޝަކުވާތަކާ ހެދި، އެންމެ ފަހުން ގަޑިތަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 13
ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލު ކުރާނެ: ސައީދު

ދުވާލު ގަޑީގައި މާލެ ތެރޭގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށް ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 47
ދުއްވާ އެއްޗެހި އެތެރެކުރުން މަދުކުރޭ، ހައްލަކީ އެއީ!

މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށް ބުނެ، މުދާ އުފުލުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 77
ޓްރެފިކް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މިނޫން ގޮތެއް ނެތް؟

މާލޭގެ މަގުތައް މިވަނީ ވެހިކަލްތަކުން ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. ވަކި ވަގުތެއް ނެތެވެ. ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއްގައި ވިޔަސް ތަނަކަށް ދަތުރެއް ކުރުން މިހާރު ވަނީ ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެފަ އެވެ. މި މައްސަލައަަށް ހައްލެއް ނުލިބި، ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މާލެ މިދަނީ ވެހިކަލްތަކުން ފުރި ބާރުވަމުންނެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 33
މުދާ އުފުލާ ވަގުތު ކޮންޓްރޯލް ކުރުން މުހިންމު: ޕޮލިސް

ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާ ކުރި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން މާލޭގެ ޓްރެފިކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި މުދާ އުފުލުމަކީ ޓްރެފިކް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 66
މުދާ އުފުލަން ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުތައް ތޮއްޖެހި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން ދަތިވަމުންދާތީ، ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލުކުރުން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން މިއަދު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 112
މާލެ ތެރޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށްފި

މާލޭގެ މަގުތައް ތޮއްޖެހި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން ދަތިވަމުންދާތީ، ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި މާލެ ތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރުގައި މުދާ އުފުލުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މަނާކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 3
ޓްރެފިކް ލައިޓްތައް އަލުން ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކް ލައިޓްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ފަހު، އަލުން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 10
ފެނާއި ގޭސް ޑެލިވަރީކުރާ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ފެނާއި ގޭހާއި އެކި ކަހަލަ މުދާ، މި ރޯދަމަހު ފިހާރަތަކާއި ގޭގެ އަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ވަގުތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.