04 މެއި

May 04, 2019 3
ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް އިސްތަންބޫލްގައި ހުޅުވައިފި

އިސްތަންބޫލް (މެއި 4) - ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް އިސްތަންބޫލްގައި ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އިއްޔެ ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016
ތުރުކީގެ ކެމްލިކާ މިސްކިތް: ފުރިހަމަ ކަމުގެ ނަމޫނާއެއް

އިސްތަންބޫލް (ޖުލައި 6) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި މި ހަފުތާގައި ހުޅުވި ކެމްލިކާ މިސްކިތަކީ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ދެކެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވި ހުވަފެނެކެވެ. ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަމުންދިޔައިރު އުރުދުޣާން އަމިއްލަފުޅަށް ވަޑައިގެން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ވަނީ...