03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން ގުލަންގެ ކޮއްކޮއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 2) - ތުރުކީ އަށް ޖުލައި މަހު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަތުހުﷲ ގުލަންގެ ކޮއްކޮއެއް ތުރުކީ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
ސީރިއާ-ތުރުކީ ސަރަހައްދީ ރޮނގުން އައިއެސް ފައްސާލައިފި

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސީރިއާ އާއި ތުރުކީ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ސަރަހައްދުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ފައްސާލެވިއްޖެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބިނާލީ ޔިލްދިރިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 3
ބަޣާވާތުގެ ބައިވެރިން އިންސާފަށް ގެންނާނަން: އޮބާމާ

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާންއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން އެމެރިކާ އިން އެހީވާނެ ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ސީރިއާ އިން އައި މުސްލިމް ނޫސްވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އެމެރިކާގެ މުސްލިމް ނޫސްވެރިއަކު އަސްކަރީ ޒޯނަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016
ތުރުކީގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި 25 މީހުން މަރާލައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 29) - ސީރިއާގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ތުރުކީން އިއްޔެ ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި 25 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016
ތުރުކީން އިތުރު ޓޭންކުތައް ސީރިއާ އަށް ފޮނުވައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 28) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިފި ސީރިއާގެ އަވަށުގައި ހުރި މައިންތައް ނަގާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް އިތުރު ހަ ޓޭންކު ތުރުކީން ސީރިއާ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 2
ތުރުކީގެ އަންހެން ފުލުހުން ބުރުގާ އަޅަން ހުއްދަ ދީފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 27) - ތުރުކީގެ އަންހެން ފުލުހުން ޔުނިފޯމާ އެކު ބުރުގާ އެޅުމުގެ ހުއްދަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދީފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 1
ސީރިއާގެ މުހިންމު ޓައުނެއް އައިއެސްގެ އަތުން ހިފައިފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 25) - ތުރުކީގެ އެއްގަމު ސިފައިންނާއި އެމެރިކާގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ޖަރާބްލުސް ސީރިއާގެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ހިފައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016
ސީރިއާގެ އައިއެސްގެ އަމާޒުތަކަށް ތުރުކީން ބޮން އަޅައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 23) - ސީރިއާގެ އުތުރުގައިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަމާޒުތަކަށް ތުރުކީން ބޮން އަޅައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 1
ކައިވެނި ހަފުލާގައި ބޮން ގޮއްވީ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 22) - ސީރިއާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގާ ކައިރީގައި އޮންނަ ތުރުކީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ގަޒިއަންޓެޕްގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނީ 12-14 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
ތުރުކީގެ ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާދީ 30 މަރު

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 21) - ތުރުކީގެ ދެކުނުގެ ގަޒިއަންޓެޕުގެ ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 30 މީހުން މަރާލާ 94 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ސަރަހައްދުގެ ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޯޓު ޖެއްސީ ދޫންޏެއް ޖެހިގެން

ދޯހާ (އޮގަސްޓް 19) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ އަތާތުރުކް އެއާޕޯޓުން ފުރި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު އިމަޖެންސީގައި އަނބުރާ ޖެއްސީ އިންޖީނުގައި ދޫންޏެއް ޖެހި އެ އިންޖީނުގައި އަލިފާން ރޯވުމުން ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 2
ތުރުކީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ހަ މަރު

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 18) - ތުރުކީގެ ދެ ސިޓީއެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް މިއަދު ދިން ކާރު ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ހަ މީހުން މަރުވެ 219 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016
ބަޣާވާތުގެ ކުރިން ބަންދުކުރި މީހުން މިނިވަން ކުރަނީ

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 17) - ތުރުކީ އަށް މިދިޔަ މަހު ގެންނަން އުޅުނު ބާޣާވާތުގެ ކުރިން ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ 38،000 މީހުން ޝަރުތުތައް ހިމަނައިގެން ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 2
ތުރުކީ ފުލުހުން ކުންފުނިތައް ފާސްކުރަން ފަށައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 16) - ތުރުކީ އަށް ގެނައި ބަޣާވާތަށް ފަހު ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި 44 ކުންފުންޏެއްގެ އޮފީސް ފާސްކޮށް 120 ސީއޯއީ އިން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 2
ތުރުކީގެ ތިން ކޯޓަށް ފުލުހުން ވަދެގެންފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 15) - ތުރުކީ އަށް މިދިޔަ މަހު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ 170 މީހުން ހޯދުމަށް އިސްތަންބޫލްގެ މުހިންމު ތިން ކޯޓަކަށް ފުލުހުން މިއަދު ވަދެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 1
ތުރުކީގައި 82000 މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 14) - ތުރުކީ އަށް މިދިޔަ މަހު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތަށް ފަހު މިހާތަނަށް 82،000 މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބިނާލީ ޔިލްދިރިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 6
މަރުގެ އަދަބު ދޭނެކަން އުރުދުޣާން ޔަގީން ކޮށްދެއްވައިފި

އިސްތަންބޫލް (އޮގަސްޓް 8) - ޕާލަމެންޓާއި ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ދީފި ނަމަ ތުރުކީގައި އަލުން މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފަށާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެތައް ލައްކަ ބައެއްގެ ކުރިމަތީގައި ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 2
ފަތުހުﷲ ގުލަން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ތުރުކީން ނެރެފި

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 5) - އަމިއްލަ އަށް އަރުވާލެވިގެން އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ފަތުހުﷲ ގުލަން ހައްޔަރު ކުރުމަށް އިސްތަންބޫލްގެ ކޯޓަކުން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 4
އުރުދުޣާންގެ ތަގްރީރަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 2) - ތުރުކީ އަށް ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތަށް ފަހު ސަރުކާރަށް ތާއިދު އޮތްކަން ދެއްކުމަށް ޖަރުމަނުގެ ކޮލޯންގައި އާދިއްތަ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ލައިވް ތަގްރީރަކަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.