31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 2
އެންމެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބުނު ޓްވީޓް "ބްލެކް ޕެންތާ" އަށް

މިހާތަނަށް އެންނެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބުނު ޓްވީޓްގެ މަގާމު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވި ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާޑްވިކް ބޯޒްމަންގެ މަރު އިއުލާންކުރަން އޭނާގެ ޓްވިޓާ ހޭންޑްލް އިން ކުރި ޓްވީޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ވޮލްމާޓުން ވެސް ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ނުކުމެއްޖެ

ވޮލްމާޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ބޭނުން ވަނީ މައިކްރޮސޮފްޓާ ޕާޓްނަޝިޕް ހަދާ ގޮތަށް

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 12
ސަލްމާންގެ މައްސަލަތައް ނަގައި އިދިކޮޅު ކެމްޕޭނެއް

ބޮލީވުޑްގެ މައްސަލަ ބޮޑު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާނާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާގައި ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 55
އެލެކްސް އަހުމަދު ބުނަނީ ތިމަންނާއަކީ ނަޝީދު ކަމަށް!

ޓްވިޓާގައި މަޝްހޫރު އެލެކްސް އަހުމަދަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް ބުނެ، އެ އެކައުންޓުން މިއަދު ޓްވީޓެއް ކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
ޓްވިޓާ އިން ޓިކްޓޮކާ ގުޅެނީ؟

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، ޓްވިޓާ އިން ވެސް ޓިކްޓޮކާ ގުޅެން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 11
ބިދޭސީންގެ ހައްގުގައި ޓްވިޓާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާގައި ބޮޑު ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 3
މަޝްހޫރު މީހުންގެ ޓްވިޓާ ހެކްކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 17) - ދުނިޔޭގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު ބައެއް މީހުންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އެފްބީއައި އިން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 2
މުސާރަ ދޭން ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ 3 މިލިއަން ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ އެފަދަ މީހުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން އެމެރިކާގެ 16 ސްޓޭޓަކުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީ ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020
ފަރާ ބުނަނީ އޭނާއަށް ޖެމީ ލީވާ ޖެހި ޖޯކް މަޖާ ކަމަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު ފަރާ ޚާން ކޮޕީކޮށްފައި، މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ޖެމީ ލީވާ އާންމުކުރި ވީޑިއޯ ފަރާ އަށް ވެސް މަޖާވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 28
ފޭކް ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން ހުޅަހަޅާނަން: ނަޝީދު

ނަމާދުތަކުގެ ރަކުއަތް މަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދުގެ ނަންފުޅުގައި ކޮށްފައިވާ ފޭކް ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން މިއަދު ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 3
އުމުރު ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ޓްވީޓްކުރާ ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލި އިނގިރޭސި އަންހެނަކު އެންމެފަހުން އުމުރު ދުވަހަށް އެ ޕްލެޓްފޯމުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020
ކިޔާފައި ނޫނީ ލިޔުންތައް ޓްވީޓް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ތެދު ނޫން ޚަބަރުތަކާއި އޮޅުންބޮޅުން އަރާ ފަދަ މައުލޫމާތުތައް ޓްވިޓާގައި ޝެއާކުރުން ގިނަކަމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަންނަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ އާ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 3
ޗައިނާއާގުޅޭ 170000 ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ޗައިނާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ހުރި 170،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓްވިޓާ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖޫން 19 ބަންދު

އަޅުން ގެންގުޅުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރާ ޖޫން 19 ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ޓްރަމްޕްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަޕްމް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުއްވި ރިޔާސީ އަމުރާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން އަންގާރަ ދުވަހު ވޮޝިންޓަންގެ ފެޑެރެލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 2
ހޫނުގަނޑުތެރޭ ޓްވިޓާއިން ޓްރަމްޕްގެ ޓްވީޓެއް ފޮރުވައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކެއްގައި އޭގެ ސައްހަކަން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ޓްވިޓާ އިން ޓެގްކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެ، ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނިތަކަށް ލިބޭ ގާނޫނީ ބައެއް ހިމާޔަތްތައް ކުޑަކުރަން ރިއާސީ އަމުރެއް ނެރުއްވާފައި ވަނިކޮށް ޓްވިޓާ އިން ޓްރަމްޕުގެ ދެ ޓްވީޓެއް ނުފެންނަ ގޮތަށް ފޮރުވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 2
ޓްރަމްޕާއި ޓްވިޓާގެ ހަނގުރާމަ ހޫނުވެ އަމުރެއް ނެރެނީ!

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ޓްވީޓްކުރައްވައި ވާދަވެރިންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެއްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވީޓްތަކެއްގައި އޭގެ ދޮގުތެދު ބެލުމަށް ޓްވިޓާ އިން "ފެކްޓް-ޗެކް" ޓެގްކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ޓްވިޓާގެ ސްޓާފުންނަށް އަބަދު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ޓްރެންޑާ އެކު ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަބަދު ވެސް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020
ރިޕްލައި ޓްވީޓަށް ވިސްނާލަން ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ދެނީ

ޓްވިޓްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ޓްވީޓް ޕޯސްޓްކުރުމުގެ ކުރިން އެއާ މެދު ދެވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނައިލަން ޖެހޭ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 17
ވެކްސިނާ ދެކޮޅު ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާގައި ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ދިޔަ ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް މިއަދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ.