16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 12
މިއީ މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް: ޓްރަމްޕް

އިޒުރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިން އިން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަކީ "މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 11
މައްކާ ސަމިޓަށް ފަހު ގަތަރަށް އަނެއްކާވެސް ފާޑުކިއުން

މާތްވެގެންވާ މައްކާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ)ގެ ސަމިޓްގައި ފާސްކުރި ގަރާރަށް ތާއީދު ނުކުރުމުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައިވެރިން ގަތަރަށް އަނެއްކާ ވެސް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 2
ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުން ޖޯޑަން އަށް 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޖޯޑްން އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ގަލްފުގެ އަރަބި ގައުމުތަކުން ޖޯޑްން އަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 9
ގަތަރު މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ގާހިރާ (ޖުލައި 5) - ގަތަރު މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އެ ގައުމުގެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ބަހުރޭނާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަދި މިސްރުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 6
ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިދާނެ

ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ކަމަށް ބުނެ ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ގައުމުތަކުން، ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުން (އެމިރޭޓްސް) އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 53
ގަތަރަށް ޝަރުތުތަކެއް، އަލް ޖަޒީރާ ހުއްޓާލުން ހިމެނޭ!

ބާރު ގަދަ އަރަބި ގައުމުތަކުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާ ކުޑަކުޑަ ގަތަރާ އެކު އަލުން ގުޅުންތައް ގާއިމްކުރަން ވަރުގަދަ ޝަރުތުތަކެއް ކުރިމަތިކޮށްފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަރަބި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ޗެނެލް އަލް ޖަޒީރާ ހުއްޓާލުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 5
ގަތަރަށް އިތުރު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ޔޫއޭއީން ބުނެފި

ދުބާއީ (ޖޫން 8) - ގަލްފުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އިތުރު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ދީފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 179
ރާއްޖޭން ވެސް ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ގަލްފް ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުންތަކަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ވެސް ގަތަރާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި އެވެ.

June 05, 2017 16
ހަތަރު ގައުމަކުން ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ދޯހާ (ޖޫން 5) - ހަތަރު ގައުމަކުން ގަތަރާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި އެވެ.