22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 3
ޔޫކޭގެ ބަސްތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ފަށައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ބަސްތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018
ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ޕީއާރް ކުންފުންޏެއް ހޯދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ޕީއާރު ކުންފުންޏެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 1
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް އިނގިރޭސިއެއް

މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް، އިނގިރޭސިވިލާތު މީހަކު ވެއްޖެ އެވެ.