30 މެއި

May 30, 2020 4
ޔޫކޭގެ ކުންފުންޏަކުން 75،000 މާސްކު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދޭން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވޯލްޑް ވައިސް ފުޑްސް އިން ރާއްޖެއަށް 75،000 ސާޖިކަލް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.