01 ޖޫން

June 01, 2020 10
ލޮކްޑައުން އަށް ފަހު ރާނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭރަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 1) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތް ލޮކްޑައުން ކުރި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާނީ އެލިޒަބަތު ބޭރު ތެރެއަށް ނުކުމެވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 13
ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން: ހެރީ

ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލެއްވީ އެހެން ގޮތެއް ނެތުމުން ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 4
އިނގިރޭސި ރާނީ އާއި ފިރިކަލުން ތިމާގެ

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތާއި ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕްގެ ކައިވެންޏަށް 70 އަހަރު ފުރުން ދާދިފަހުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ދެބެންގެ ދެ ދަރި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވާތީ އާއިލީ ގޮތުން ވެސް އޮތީ މާ ކުރިއްސުރެ ގުޅިފަ އެވެ. ލޭގެ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ގުޅިފައިވަނީ ކުއީން ވިކްޓޯރިއާއާ އެވެ.