30 ޖޫން

June 30, 2016 2
އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ރޭހަށް ދެ ބޭފުޅަކު

ލަންޑަން (ޖޫން 30) - އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމާއި ބޮޑު ވަޒީރުކަން ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 13
"ޔޫކޭ އަށް ދިޔަ ގޮތަށް ނަޝީދު ކެންޑިޑެސީ ހޯއްދަވާނެ"

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާ އަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް 2018 ގެ ރިޔާސީ...

June 28, 2016 3
ނުރަސްމީ ވާހަކަތައް ފަށަން އީޔޫގެ ލީޑަރުން ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ޖޫން 28) - އިނގިރޭސި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އެ ގައުމު ވަކިވުމުގެ ނުރަސްމީ ވާހަކަތައް ފެށުމަށް އީޔޫގެ ލީޑަރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 25
އީޔޫން ވަކިވުމުގެ ވޯޓާ އެކު ކެމަރަން އިސްތިއުފާ ދެނީ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން ނިންމުމާ އެކު، ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަން ޑޭވިޑް ކެމަރަން މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 1
އިނގިރޭސިން ތާރީޚީ ވޯޓަކަަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 23) - ތާރީޚީ ވޯޓެއްގައި އިނގިރޭސި ރައްޔިތުން މިއަދު ވޯޓުލާން ނުކުންނަ އިރު މިއީ ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދުގައި އިނގިރޭސިން އޮނާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިންމު ވޯޓެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 19
ތުހުމަތަށް ހޯދާ މީހުން ދެނެގަންނަ ސިސްޓަމެއް އުގައިލް ހަދައިފި

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މޫނުގެ ސިފަތައް އެއްކޮށް، އެ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ދިވެހި ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ޓީމުން އިނގިރޭސި...

June 22, 2016 6
ސޮރަޔަސިސް: ލަދުވެތިކަމާ ކުރިމަތިވާ ނާދިރު ބައްޔެއް

އީޒީޖެޓްގެ ފްލައިޓަކަށް އަރަންދިޔަ މީހެއްގެ ހަންގަނޑުގައި ހުރި ބިހިތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޗެކިން އެޓެންޑެންޓް ސުވާލުކުރުމުން އެކަން ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ...

20 ޖޫން

June 20, 2016 3
އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫ އިން ބޭރުވާން އިޒްރޭލް ބޭނުން ވަނީ ކީއްވެ؟

ގުދުސް (ޖޫން 20) - އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫ އިން ބޭރުވުމަށް އިޒްރޭލުގެ ގްރޫޕްތަކުން ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ.

June 20, 2016 1
ޔޫކޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާއިލާގައި 17 ދަރިން

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ގިނަ ކުދިން ތިބި އާއިލާގެ ރެކޯޑް މިހާރު ވަނީ ނިއޯލް ރެޑްފޯޑާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ލިބިފަ އެވެ. މި ދެމަފިރިންގެ 17 ދަރިން އެބަތިއްބެވެ. އަދި 18 ވަނަ ކުއްޖާ...

19 ޖޫން

June 19, 2016 4
މަންމަގެ ރަހިމުގައި ފިލާ އިން ތުއްތު ކުއްޖެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ސެޑީ ބްރިޓްލް، 32، އާއި ފިރިމީހާ ގެރީ، 36، އަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ ބްރިޓްލްގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އަންނާނެ ވަގުތަކަށެވެ. އެކަމަކު ބަނޑަށް އެންމެ އަށް މަހުގައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ބައިގެން ދިޔުމުން އެ މީހުންގެ ހިތް ހަލާކުވި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 1
މެންބަރުގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 18) - އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގެ ލޭބާ ޕާޓީގެ މެންބަރު ޖޯ ކޮކްސް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އަދި ވަޅިން ހަމަލާ ދީ މަރާލުމުގެ ކުށުގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 16
ނަޝީދުގެ މައިބަދައިގެ ފަރުވާ އަށް ނިހާންގެ ފާޑުކިޔުން!

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވުމާ އެކު އެމަނިކުފާނުގެ މައިބަދަ އަށް ކުއްލިއަކަށް ފަރުވާ ލިބިވަޑައިގަތް ގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016
އީޔޫ އިން ޔޫކޭ ވަކިވުމަށް ސައެންސްވެރިން ވެސް ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ޖޫން 11) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަކި ނުވުމަށް އެދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 13 ސައެންސްވެރިއަކު ސިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016 2
އީރާނުގެ ދުޝްމަނުން: އިޒްރޭލް، އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިން

ތެހެރާން (ޖޫން 3) - އީރާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމަނުންނަކީ އަދިވެސް އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
200 ކުދިން ރޭޕް ކުރި މީހަކަށް ހުކުމް ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 2) - މެލޭޝިޔާގައި ކުޑަ ކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ދައުވާކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކަށް ހުކުމް ކުރުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 3
ބާރަށް ހިނގަން ލިވަޕޫލްގައި ހާއްސަ މަގުތަކެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މަގު ހިނގާ މީހުންގެ ތެރެއިން 47 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ މާ މަޑުން ހިނގާ މީހުން ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދެއްކުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ލިވަޕޫލްގައި، ބާރަށް ހިނގާ މީހުންނަށް މަގުތަކުގައި ބައެއް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
ޖެނީ: މަރުބަލީގައިވާ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނެއް

މާގިނަ ދުވަހު ދިރިހުންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނާ ޖެނީ ޕްރައިޑް، 65، އަކީ ދިރިތިބީންނަށް މިސާލެކެވެ. ޖެނީ އަށް އޭނާގެ ބަލިހާލަތު ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. އަދި މަރާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ހުޅުވިފައިވާ މާހައުލެއްގައި ވާހަކަދައްކަން އޭނާ ބޭނުންވެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016 8
"ފިލި" ނާޒިމް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ސަރުކާރަށް އަދި ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް "ފިއްލެވުމަށް" ބޭރުގެ ގައުމަކުން އެހީތެރިވެ ދިން ކަމަށާއި އޭނާ ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ މަގެއް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 18
"ނަޝީދުގެ 'ހިމާޔަތް' އެއީ ލިބޭ ޕްލަސް ޕޮއިންޓެއް"

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިފި ނަމަ އެއީ ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ޕްލަސް ޕޮއިންޓެއް ކަމަށާއި އެމްޑީޕީ އަށް ލިބޭނެ "ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް" ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.