02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 10
އިނގިރޭސި ވިލާތުން މުސްލިމް ހަތަރު ޑޮކްޓަރުން މަރު

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 2) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުވި މުސްލިމް ހަތަރު ޑޮކްޓަރުންނަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފް އޮހެން ފަށައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 73
އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ކޮރޯނާވައިރަހަށް މިއަދު ޕޮޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

April 01, 2020 69
ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރަން މިހިރީ ތައްޔަރަށް: ނަޝީދު

މި ފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައި ވާތީ، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަނޑައެޅި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި...

31 މާޗް

March 31, 2020 93
ޔޫކޭއިން އައި ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައިސް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
ކޮވިޑް-19: ކުރީގެ ސިއްހީ އެހީތެރިން މަސައްކަތަށް

ލަންޑަން (މާޗް 30) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް (އެންއެޗްއެސް) ގެ 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުރީގެ ސިއްހީ އެހީތެރިން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 113
ކަރަންޓީންގައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައުމުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 18
ޔޫކޭގައި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއްގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 10
ކޮވިޑް-19: އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ލަންޑަން (މާޗް 27) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ކޮރޯނާވައިރަހަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 5
އިނގިރޭސި ޓޫރިސްޓުން ގައުމަށް އަނބުރާ ދާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓޫރިސްޓުން ގައުމަށް އަނބުރާ ދިއުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައި ކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020
ކޮވިޑް-19: އިނގިރޭސިވިލާތް ވެސް ލޮކްޑައުންގައި

ލަންޑަން (މާޗް 24) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 5
ޔޫކޭގައި ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން މުސާރަދެނީ

ލަންޑަން (މާޗް 21) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މިހާރު ފެތުރޭ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގައި މުސާރަ ނުދެވިގެން ކުންފުނިތަކުން ދޫކޮށްލާ މީހުންނަށް އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން މުސާރަ ހަމަޖައްސާނެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 8
ޔޫކޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު، އޯލެވެލް، އޭލެވެލް ކެންސަލް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖެހޭ މީހުން ގިނަވެ އެ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމާ އެކު ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020
ޔޫކޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ލަންޑަން (މާޗް 11) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަޑީން ޑޮރީސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 16
ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވާން ޔޫކޭން އެދިއްޖެ

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވާން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 4
47 އަހަރަށް ފަހު އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 1) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި 47 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޖީއެމްޓީން 11 ޖެހިއިރު އިނގިރޭސި ވިލާތް ރަސްމީކޮށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 9
ކޮރޯނާވައިރަސް އިނގިރޭސިވިލާތުން ފެނިއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 31) - ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ދެ މީހަކު އިނގިރޭސި ވިލާތުން މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 13
ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން: ހެރީ

ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލެއްވީ އެހެން ގޮތެއް ނެތުމުން ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ނޯރާގެ އާއިލާއިން ބޭނުން ވަނީ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން

ބެލްފާސްޓް (ޖެނުއަރީ 14) - ޗުއްޓީއަކަށް އާއިލާއާ އެކު މެލޭޝިއާ އަށް ދިޔަ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ނޯރާ ކުއޮރިން ގެއްލިގެން ހޯދާތާ 10 ދުވަސް ފަހުން، މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 2
ނަދިއާ ވިޓޯމް: އެންމެ ހަގު އިނގިރޭސި މެމްބަރު

ނަދިއާ ވިޓޯމް ލަނޑުދަނޑި އަކީ މިއެވެ؛ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ޒުވާން އަންހެނުން ނުކުތުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ. ގައުމީ މައްސަލަތަކުގައި އަންހެނުންގެ އަޑު އުފުލެމެވެ، ހައްގުތައް ހޯދަން ވަކާލާތުކުރާ އަންހެނުންގެ އަޑު އިތުރުކޮށް، ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ. އަންހެނުންނަކީ ބަލިކަށި އަދި ފިނޑި ބައެއް ނޫންކަން ދައްކުވައި ދިނުމެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 58
އިނގިރޭސިއަކު ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓްގައި ނުވަ ގަޑިއިރު ރޮއިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓީވީ ތަރިއަކު ރާއްޖެ އައިއިރު ހަލާކުވެފައި އޮތް ޕާސްޕޯޓެއް އޮތުމުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓްގައި ހިފެހެއްޓުމާ އެކު "ނުވަ ގަޑިއިރު ރޮއިފި" ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 2
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިންތިޚާބު ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީ އަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 13) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.