01 ޖޫން

June 01, 2018
ފޮއްޓަކަށް ލައިގެން ވިއެޓްނާމް ކުއްޖަކު އިނގިރޭސިވިލާތަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 1) - ފޮއްޓަކަށް ލައިގެން ވިއެޓްނާމުގެ 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 28
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ބިރުދައްކާތީ ސަފީރު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ން އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް އުވާލާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑައުރިސް ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެން ޔޫކޭ މޯލްޑިވްސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018
ވިހަ ދިން ކުރީގެ ޖާސޫސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ލަންޑަން (މެއި 18) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސަލިސްބަރީގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގެ ބޭރުގައި ނުރައްކާތެރި ނާވް އެޖެންޓެއްގެ އަސަރު ކުރުމުން ހާލު ދެރަވި ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސް ސާގީ ސްކްރިޕަލް އަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދިން ފަރުވާ އަށް ފަހު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 5
އެމެރިކާ އަންހެނުން އިނގިރޭސި ފިރިހެނުން ކަމުދަނީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް މިހާރު މި އަންނަނީ ޝާހީ ގުޅުމެއްގެ ތެރެއިން ބަނދެވިގެންނެވެ. އެމެރިކާގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީގެ ކައިވެންޏެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 8
ކޯޓުތަކުން އުސޫލުން ބޭރުން ކަންކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑު

ރާއްޖޭގެ ސީނިއަ ފަނޑިޔާރުންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޝަރީއަތްތަކުގައި ގާނޫނުތަކާއި ކޯޓު އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަންކަން ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިވިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް، އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 2
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ސަލާމަތްކުރަން އިނގިރޭސިން ނުކުމެއްޖެ

ލަންޑަން (މެއި 6) - އީރާން ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018
އިނގިރޭސި ދާޚިލީ ވަޒީރު ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބަސް ޑްރައިވަރެއްގެ ދަރިއެއް

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 30) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބަސް ޑްރައިވަރެއްގެ ދަރިއެއް ކަމަށްވާ ސާޖިދު ޖާވިދު މިއަދު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018
ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ޕީއާރް ކުންފުންޏެއް ހޯދަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ޕީއާރު ކުންފުންޏެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 27
އެމެރިކާ އިސްވެ ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އެޕްރީލް 14) - އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި ފްރާންސް ގުޅިގެން ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފިކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ހެނދުނު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 28
ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ނުވާނެ

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވަދެ، ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާ ނުބެހުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 35
ޖާބިރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފި

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ވިހަ ދިން ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސްގެ ހާލު ރަނގަޅު

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 7) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގެ ބޭރުގައި މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ނުރައްކާތެރި ނާވް އެޖެންޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހާލު ދެރަކޮށްލި ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އެޖެންޓް ސާގީ ސްކްރިޕަލް ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 2
އިނގިރޭސިން ދަނީ އަލިފާނާ ކުޅެމުން: ރަޝިޔާ

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 6) - އިނގިރޭސި ވިލާތުން "ފޭކް ވާހަކައެއް" އުފައްދައިގެން "އަލިފާނާ ކުޅެމުންދާ ކަމަށް" ރަޝިޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 2
ކިހުނުގެ މިހާތަނަށް ނުފެންނަ ނުރައްކާ ވައްތަރެއް!

ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ގޮނޯރިއާ (ކިހުނު) ގެ މިހާތަނަށް ނުފެންނަ ވަރުގެ ނުރައްކާ ވައްތަރެއް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހަކަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 6
ޕާތުން ލަންޑަނަށް ފުރަތަމަ ފްލައިޓް، 17 ގަޑިއިރު

ލަންޑަން (މާޗް 25) - އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތާ ދެމެދު ނުހުއްޓި ފުރަތަމަ ސީދާ ޝެޑިއުލް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 1
ފޭސްބުކުގެ ސީއީއޯ އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ލަންޑަން (މާޗް 21) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމުގެ ޕާސަނަލް ޑޭޓާ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ބޭނުންކުރި ގޮތެއް ސާފު ކުރުމަށް ފޭސްބުކުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު މާކް ޒުކަބާގް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރު ކުރަން ބައެއް މެމްބަރުން އެދިއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 9
އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތު މީހެއް

ދުބާއީ (މާޗް 20) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީޗަރުގެ މަގާމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ފަގީރު އެއް ހިސާބުގެ ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ އަންދުރިއާ ޒަފިރަކޫ ހޮވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018
ވިހަ ދިން މައްސަލަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީމަކުން ތަހުގީގުކުރަނީ

ލަންޑަން (މާޗް 19) - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސާގީ ސްކްރިޕަލް އާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔުލިއާ އަށް ދިން ނާވް އެޖެންޓް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީމަކުން ތަހުގީގު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 1
ރަޝިޔާއިން ވެސް އިނގިރޭސި 23 ޑިޕްލޮމެޓުން ފޮނުވާލަނީ

މޮސްކޯ (މާޗް 17) - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސާގީ ސްކްރިޕަލް އާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔުލިއާ މަރާލުމުގެ ބޭނުގައި ރަޝިޔާ އިން ވިހަ ދިން ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަވަސްކަމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 23 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018
ރަޝިޔާގެ 23 ޑިޕްލޮމެޓުން އިނގިރޭސިވިލާތުން ބޭރުކުރަނީ

ލަންޑަން (މާޗް 14) - ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސީ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސާގީ ސްކްރިޕަލް އާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔުލިއާ މަރާލުމުގެ ބޭނުގައި ރަޝިޔާ އިން ވިހަ ދިން ގޮތް ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާތީ އެ ގައުމުގެ 23 ޑިޕްލޮމެޓުން އިނގިރޭސި ވިލާތުން ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.