02 މެއި

May 02, 2020 10
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވާން ޔުނިސެފާއި ރެޑް ކްރެސެންޓް މެދުވެރިކޮށް، ޖަޕާނު ސަރުކާރުން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި އެވެ.