27 ޖޫން

June 27, 2016 44
ޕާޓީތަކުން ނިންމާ މީހުންނަށް 2018ގައި ވާދަކުރެެވޭނެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަނޑައަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 1
އާބާދީގެ 113 މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކީ ރެފިއުޖީއެއް

ދުނިޔޭގައި ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު ވަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އަރާފައި. މިއީ ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ އަށް ފަހު ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު 65 މިލިއަން ފަހަނަޅާ ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު. މީގެ ތެރޭން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ރެފިއުޖީންނަކީ ހަނގުރާމަ ހިނގާ ގައުމުތައް ކަމަށްވާ އަފްޣާނިސްތާން، ސީރިއާ އަދި ސޯމާލިއާގެ މީހުން.

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
އެމެރިކާ ގޮވައިގެން އީރާނުން އދ.ގެ މަތީ ކޯޓަށް

ތެހެރާން (ޖޫން 16) - ފްރީޒްކޮށްފައިވާ އީރާނުގެ ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެސެޓްތައް ތެހެރާނުން ޒިންމާވާން ޖެހޭ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކުގައި އަނިޔާވި އެމެރިކާ މީހުންނަށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ތެހެރާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 7
ޔަމަނަށް ހަމަލާ ދޭ ކޯލީޝަން އދ. ގެ ކަޅު ލިސްޓަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 4) - ޔަމަނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ އަރަބި ކޯލީޝަން އދ. އިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފި އެވެ.