04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 15
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަން ދެ ކުންފުންޏެއް ގުޅިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ މައި ކުންފުނި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން، މަޝްހޫރު ދެ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ ޓެންޕަސް ގްރޫޕް ކޯ އާއި އެމެރިކާގެ ބެއިން ކެޕިޓަލް އެލްޕީން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 3
ނޯތު ކޮރެއާގެ މިސައިލް ޓެސްޓާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބާރުތައް ބައިބައިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އެންމެ ފަހުން ޖަޕާން މަތިން ފޮނުވާލި މިސައިލްއާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ތުހުމަތުކޮށް، ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 1
އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުނު

ވޮޝިންޓަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތައް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް ނުދެވި ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017
ޗައިނާގެ ރަށްތަކާ އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއް ކައިރިކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޖުލައި 2) - ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާ އިން ވެރިކޮށްގެން އުޅޭ ރަށްތަކާ 12 މޭލަށް އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއް މިއަދު ކައިރިކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 3
ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ އިންޒާރެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 3) - ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިން ހިއްކާފައިވާ ރަށްތައް އަސްކަރީ ގޮތުން ބޭނުން ކުރުމަކީ ގަބޫލް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 1
ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ރަށާ އެމެރިކާ މަނަވަރެއް ކައިރިކުރަނީ

ބެއިޖިން (މެއި 25) - ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާ އިން ހިއްކާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށަކާ އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއް ކައިރި ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 4
ޗަައިނާގެ ޖެޓްތަކުން އެމެރިކާގެ ބޯޓަކަށް ހުރަސް އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 19) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކަށް ޗައިނާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ދެ ޖެޓަކުން ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017
ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ޓްރަމްޕް ގަބޫލްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 8) - ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ދެއްވި ދައުވަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 1
އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ކޮރެއާ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 3) - ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނަސް ނުވަތަ ނުލިބުނަސް، އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ނޯތު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 1
ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޓްރަމްޕް ބޭނުންވޭ: ޓިލާސަން

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ޗައިނާއަށް ދަތުރެއްކުރެވޭނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލާސަން، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ރޭ ދަންނަވައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 9
އެމެރިކާއިން ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑު ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 19) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ޔޫއެސްއެސް ކާލް ވިންސަން އިން ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑު ޕެޓްރޯލް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 3
ޗައިނާގެ ރަށްތަކަށް ހުރަސްނާޅަން އެމެރިކާއަށް އިންޒާރެއް

މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާއިން ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ޗައިނާއަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދިދާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ އާ ސަރުކާރުގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރެކްސް ތިލާސަން ވިދާޅުވުމުން ޗައިނާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ޗައިނާ އިން ހިފެހެއްޓި ޑްރޯން އެމެރިކާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 20) - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުން ހިފެހެއްޓި އެމެރިކާގެ ޑްރޯން ޗައިނާ އިން އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ޗައިނާ އިން ހިފެހެއްޓި ޑްރޯން ދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 18) - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުން ޗައިނާ އިން ހިފެހެއްޓި، މީހަކު ނެތި ކަނޑުއަޑިން ދަތުރު ކުރެވޭ، އެމެރިކާގެ ޑްރޯނެއް އަނބުރާ ދޭން ބެއިޖިން އިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 2
ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތަކުން ޗައިނާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމާ ދުރު ވިސްނުމަކަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތައް ހުރުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 1
އޮބާމާގެ ވަފުދަށް ޗައިނާ އެއާޕޯޓުން ވެސް މައްސަލަ

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ޖީ20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމާ އެކު އެއާޕޯޓުން ވެސް ވަފުދަށް މައްސަލަގަނޑަކާ...

September 04, 2016
އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އިން ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ތަސްދީގުކޮށްފި

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކުލަވާލި ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާ އިން ތަސްދީގުކޮށްފި އެވެ.