09 ޖޫން

June 09, 2020 5
ފްލޮއިޑް މަރާލި ފުލުހުގެ ކަފާލާތަށް 1.25 މިލިއަން

މިނިއާޕޮލިސް (ޖޫން 9) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ހިންގައިގެން މަރާލި ދޮން ނަސްލުގެ ކުރީގެ ފުލުސް އޮފިސަރު ޑެރެކް ޗައުވިންގެ ކަފާލާތެއްގެ ގޮތުގައި 1.25 މިލިއަން ޑޮލަރު ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 6
ފްލޮއިޑް މަރުވީ ކަރު ފިއްތާލުމުން އޮކްސިޖަން ނުލިބުމުން

މިނިއާޕޮލިސް (ޖޫން 2) - ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރުވީ ފުލުސް މީހާ އޭނާގެ ކަރަށް ކަކުލުން އަރައި ފިއްތައިގެން ހުރުމުން ސިކުނޑި އަށް އޮކްސިޖަން ނުލިބި، ނޭވާ ހާސްވެގެން ކަމަށް މިނިވަން ފަރާތަކުން ހެދި އޮޓޮޕްސީގެ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 21
ޖޯޖް ފްލޮއިޑުގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު 30 މިނިޓް

މިނިއާޕޮލިސް (ޖޫން 1) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދޮން ނަސްލުގެ ފުލުހުންގެ މީހަކު އޭނާގެ ކަރަށް ކަކުލުން އަރައި މަރާލުމުން މުޅި އެމެރިކާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސިޓީތަކުގައި ވެސް މިހާރު ވަނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެފަ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020
ކަޅު ނަސްލުގެ މީހާ މަރާލި ފުލުހަށް ދައުވާކޮށްފި

މިނިއާޕޮލިސް (މެއި 30) - އަތުގައި އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ނެތް އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދޮން ނަސްލުގެ ފުލުސް މީހާގެ މައްޗަށް މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 4
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާއިން މަރުވި މީހުން އެއްލައްކައަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 27) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100،000 އަށް މިރޭ އަރައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 20
ސީއެޗްއެސްއީގެ ފުރަތަމަ ޕްރިންސިޕަލް އަވަހާރަވެއްޖެ

ސައިންސް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަ (އެސްއީސީ) ނުވަތަ މިހާރުގެ ސެންޓަ ފޯ ހަޔަ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރު (ސީއެޗްއެސްއީ) އުފައްދަވައި އެ ސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ ޕްރިންސިޕަލްކަން ކުރެއްވި، ޑރ. އިބްރާހިމް އަބްދުލް މާލިކު، ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިއްޔެ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 4
އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކުގައި ސީރިޔާގެ 472 މީހުން މަރު

ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް އެމެރިކާ ވަދެ، އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި، ވެއަތުވެ ދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އާންމުންގެ 472 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް، އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 3
ކެފެއިން ގިނަވެގެން ކުއްޖަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ

ކެފެއިން ހުރި އެއްޗެހި މާގިނައިން ބުއިމުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި ދަރިވަރަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 6
ފުރަތަމަ މުސްލިމް އަންހެން ފަނޑިޔާރު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 13) - އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ މުސްލިމް އަންހެން ފަނޑިޔާރު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016
ކޮމާންޑަރު މަރާލި ކަމަށް އައިއެސް އިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބަޣުދާދު (ޖުލައި 14) - މުހިންމު ކޮމާންޑަރެއް ކަމަށްވާ އުމަރު ޝީޝާނީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން އޮންނަ ނިއުސް އެޖެންސީއަކުން ބުނެފި އެވެ.