05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 1
ކުރިއަށް އޮތީ އެންމެ އުނދަގޫވާނެ ހަފުތާ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 5) - ކުރިއަށް އޮތީ އެންމެ އުނދަގޫ އަދި އެންމެ ނުރައްކާ ހަފުތާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 12
ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް ދަތި ދުވަސްތަކެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 1) - ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް، ވަރަށް ދަތި، އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އެ ދުވަސްތަކަށް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 5
ކޮވިޑް-19: ޓްރަމްޕުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ޓެސްޓް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 2
އިވަންކާގެ އިންޑިއާ ދަތުރުން މަޖާ ފޮޓޯތަކެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބައްޕާފުޅު އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ވާހަކަ އަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، އޭނާ އާގްރާގެ ތާޖް މަހަލްގެ ކުރިމަތީގައި ނެންގެވި ފޮޓޯތަކާ އެކު، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަނީ މަޖާ ގޮތްގޮތަށް ހަދާފައިވާ އެކިއެކި...

02 މާޗް

March 02, 2020 1
ޓްވިޓާގެ ކޮންޓްރޯލް ޓްރަމްޕުގެ އެކުވެރިއަކަށް؟

ޓްވިޓާ އަށް ދެވިހިފާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަޑްލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ ރިބަޕްލިކަން ޕާޓީ އަށް ހަރަދުކުރާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޕޯލް އެލިއަޓް ސިންގާ ޓްވިޓާގެ ހިއްސާގެ "ބޮޑު ބައެއް" ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީގެ އަތުން ކޮންޓްރޯލް ނަގަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 10
އިންޑިއާ ދެކެ އެމެރިކާ ލޯބިވޭ: ޓްރަމްޕުގެ މެސެޖް

އަހުމަދުއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 25) - ދުނިޔޭގެ އެއްބިތުން އަނެއް ބިތަށް ދިގު ދަތުރެއް ކުރައްވައި އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެން "އިންޑިއާ ދެކެ އެމެރިކާ ލޯބިވާ ކަމަށާއި އިންޑިއާ އަށް އެމެރިކާ އިން އިހުތިރާމް ކުރާ" ކަމުގެ މެސެޖް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 28
އެމެރިކާ ރައީސްގެ ޑޫމްސްޑޭ ޕްލޭން ރާއްޖޭގައި ޖައްސައިފި

ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސާއި އިސްވެރިން ދަތުރު ކުރައްވާ މަތިންދާބޯޓު ކަމަށްވާ ޑޫމްސްޑޭ ޕްލޭން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް...

February 24, 2020 3
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް

ގުޖުރާތު (ފެބްރުއަރީ 24) - ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
ޓްރަމްޕްގެ ތަގުރީރު، ސަލާންނުކުރުން، ޕެލޯސީގެ ރައްދު!

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ދުރުކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ވޯޓު ސެނެޓްގައި މާދަމާ ނެގުމުގެ ކުރިން މިއަދު ކޮންގްރެސްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި އަހަރީ ތަގުރީރު ބޮޑު ޝޯއަކަށް ވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 4
ހެކިން ނުގެނެވޭތީ، ޓްރަމްޕް މި ހަފުތާގައި ސަލާމަތްވާނެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 1) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރަން ސެނެޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީއަތަށް އިތުރު ހެކިން ހާޒިރު ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ފާސް ކުރުމުން މި ހަފުތާގައި ނަގާ ވޯޓުން ޓްރަމްޕް ސަލާމަތްވާނެކަން ޔަގީންވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
އެމެރިކާ ސްޕޭސް ފޯސްގެ ލޯގޯ އަކީ ކޮޕީއެއް؟

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފެއްދެވި ސްޕޭސް ފޯސް އަށް ހެދި ލޯގޯ އަކީ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "ސްޓާ ޓްރެކް" އިން ފެންނަ ލޯގޯއެއްގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ޓްވިޓާގައި އެއަށް ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
މަޖަލަކަށް ކުރި ޕޯސްޓަކުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

އެމެރިކާ އާއި އިރާނާ ދެމެދު މިހާރު ހޫނުވެފައިވާ ކޯޅުންގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރަކު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރެއްވި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
"އެމެރިކާގެ ހަތަރު އެމްބަސީއަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 11) - އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލި އިރު އީރާނުން އުޅުނީ އެމެރިކާގެ ހަތަރު އެމްބަސީއަކަށް ހަމަލާދޭން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރްމަޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 9
ޓްރަމްޕް ދެއްވީ ރައްދު ހަމަލާ ނުދޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ދެ މަރުކަޒަކަށް އީރާނުން މިސައިލް ހަމަލާ ދިން ނަމަވެސް އެ ހަމަލާތަކަށް އެމެރިކާ އިން ރައްދު ނުދޭނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 3
ބަދަލު ހިފައިފި ނަމަ އީރާނުގެ 52 ތަނަކަށް ހަމަލާދޭނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފަން އީރާނުން ހަމަލާދީފި ނަމަ އެ ގައުމުގެ 52 ތަނަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ އަށް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ކުޑަ އޮޅުމެއް: ހީކުރީ "ކްރިސްމަސް ހަދިިޔާ"އައީ ކަމަށް

އެމެރިކާ އަށް "ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ނުސީދާ އިންޒާރެއް އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދިނަސް، އެމެރިކާ އިން އެކަން މާ ސީރިއަސް ގޮތަކަށް ނުނަގަ އެވެ. އެކަމަކު އުތުރު ކޮރެއާގެ ކައިރީގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި އޮޅިގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާއާ އެކު، އެމެރިކާ ސިފައިން ހީކުރީ ކޮރެއާގެ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
އުތުރުކޮރެއާގެ ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއަށް އެމެރިކާ ތައްޔާރު

"ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭނެ ކަމަށް (އެމެރިކާއަށް ސިހުމެއް ދޭނެ ކަމަށް) ބުނެ އުުތުރު ކޮރެއާއިން ދިން އިންޒާރަށް އެމެރިކާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 2
ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ވެއްޖެތަ؟: ބޮޑު ބަހުސަކަށް!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނުވަތަ ކޮންގްރެސްގެ ތިރި ގެ ކަމަށް ވާ، ހައުސް އިން އިމްޕީޗުކޮށްފައި ވިޔަސް، އެ ނިންމުން ސެނެޓަށް ނުފޮނުވާހާ ހިނދަކު، އެގޮތަށް ބެލެވެން ނެތް ކަމަށް، ގާނޫނީ ޕްރޮފެސަރަކު ވިދާޅުވުމުން، މުޅިން އާ ބަހުސެއް ފެށިއްޖެ އެވެ.

December 22, 2019
ޖައްވީ އާލާތްތަކުގެ ހިމާޔަތަށް ސްޕޭސް ފޯސް އުފައްދައިފި

އެމެރިކާގެ ސެޓަލައިޓްތަކާއި ޖައްވީ އުޅަނދުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސްޕޭސް ފޯސްގެ ނަމުގައި އަސްކަރީ ޚާއްސަ ފައުޖެއް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

December 22, 2019 1
އެމެރިކާގައި ސިނގިރެޓް ވިއްކާ އުމުރު 21 އަށް

އެމެރިކާގައި ސިނގިރެޓާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ވިއްކާ އުމުރު 21 އަށް މަތިކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ޓްރަމްޕް ބޭނުންވަނީ ޝަރީއަތް އަވަސްކުރަން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމަށް ފަހު އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތް ހިންގަން ސެނެޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމުގައި ކޮންގްރެސް އިން ލަސްކުރަމުން ދާއިރު، އެ ޝަރީއަތް އަވަހަށް ފަށަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019
ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރާ ދެ މައްސަލަ އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 11) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރާ ދެ މައްސަލަ ހައުސް އޮފް ރެފްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ލީޑަރުން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 1
އިމްޕީޗްމަންޓް ތަހުގީގަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 2) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކާ ދެކޮޅަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެންގެވި މައްސަލައިގައި ކޮންގްރެސް އިން ފަށާފައިވާ އިމްޕީޗްމަންޓް ތަހުގީގަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ވެސް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.