13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019
ވައިޓްހައުސްގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު ޑާންސް ޝޯއިން ކަޓައިފި

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމު އެންމެ ފުރަތަމަ އަދާކުރެއްވި ޝޯން ސްޕައިސާ ވާދަކުރެއްވި ޑާންސް ޝޯއިން ހޯމަ ދުވަހު އޭނާ އެލިމިމޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 2
ބިލިއަނަރު ބްލޫމްބާގް ރިޔާސީ ރޭހުގައި ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 10) - އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އަލަބާމާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރައިމަރީގައި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު މައިކަލް ބްލޫމްބާގް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
މައްސަލައިން ސަލާމަތްކޮށްދޭން އޭޖީގައި ނޭދެން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 8) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކަށް ޕްރެޝަރު ކުރެއްވި މައްސަލައިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި އެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 2
ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ހަދައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ކޮންގްރެސްގެ ޑިމޮކްރެޓިކުން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 7
ރައީސްކަން ކުރާތީ 2-5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުންވޭ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 22) - އެެމެރިކާގެ ރައީސްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާތީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި އަށް ދަނީ 2-5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބެމުން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ޓްރަމްޕް ވަކިކުރަން އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަން އަންގައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަން ވައިޓް ހައުސް އިން ރަސްމީކޮށް އަންގައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 1
ޓްރަމްޕަށް އަޅުގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެ: ބައިޑަން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 3) - ޔުކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ގުޅުއްވައިގެން ކިތަންމެ ޕްރެޝަރެއް ކުރައްވަން އުޅުއްވި ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަވާނެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 3
މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ ބަޣާވާތް ކުރުން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ "ބަޣާވާތެއް" ކުރުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 02, 2019 1
"ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ ބުލީކުރުން"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގައި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ ސްޓާފުންނަށް ބުލީ ކުރަމުންދާ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 4
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިއެއްގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ބޭރު ގައުމެއްގެ އެހީ ހޯދި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ޑިމޮކްރެޓިކުން ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 9
ބޭރުގެ ލީޑަރަކަށްކީ އެންމެ ހޫނު މަރުހަބާ މޯދީ އަށް

ޓެކްސަސް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބޭރުގެ ލީޑަރަކަށް އެމެރިކާ އިން މިހާތަނަށް ނުކިޔާވަރުގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ކިޔައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
ބޯލްޓަން ބޭރުކުރީ އީރާން މައްސަލާގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމުން

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުގެ މަގާމުން ޖޯން ބޯލްޓަން ބޭރު ކުރީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާ މެދު ރައީސް...

September 13, 2019 1
ފްލެވަޑް އީ-ސިނގިރެޓް މަނާކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

ތަފާތު އެކި ރަހަތަކުގެ އީ-ސިނގިރެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތުވަމުންދާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތިރުވަމުންދާތީ އެ ބާވަތުގެ ސިނގިރެޓް އެމެރިކާގައި...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 2
ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ރޫހާނީއާ ބައްދަލުކުރެވިދާނެ:ޓްރަމްޕް

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 27) - ރަނގަޅު ވަގުތުގައި އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 5
ޓްރަމްޕާއި ނަތަންޔާހޫގެ އަނިޔާ ސިއްރެއް ނުކުރެވޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 20) - ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިޒްރޭލްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ހިންގާ ޖަރީމާތައް ސިއްރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ބެލުމަށް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުން ފަލަސްތީނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް އަންހެން ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ...

27 ޖުލައި

July 27, 2019 2
ފާރު ރާނަން ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 27) - މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ބޮޑު ފާރަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ޕެންޓަގަންގެ ބަޖެޓުން 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދީފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 6
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާނަން: މުސްލިމް މެންބަރު

މިނެސޮޓާ (ޖުލައި 20) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ބިރު ނުދެއްކޭނެ ކަމަށާއި ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރު އިލްހާން އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 1
ފިލައިގެން އުޅޭ މެކަފީ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް

ޓެކުހަށް މަކަރު ހެދުމާއި ގަތުލާއި ޑްރަގް ވިޔަފާރި ފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތުހުމަތުގައި އެމެރިކާ އިން ހިފައި ހައްޔަރު ކުރަން ބޭނުންވާ މަޝްހޫރު ވިޔަފާވެރިޔާ އަދި އެންޓި-ވައިރަސް "މެކަފީ" ގެ ބާނީ ޖޯން މެކެފީ، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 3
"އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ ޖެފް ސެޝަންސްއަށް މަގާމު ދިނުން"

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 25) - ރައީސްކަމުގައި މިހާތަނަށް ހެއްދެވުނު އެންމެ ބޮޑު ގޯހަކީ ކުރީގެ ސެނޭޓަރު ޖެފް ސެޝަންސް އަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ދެއްވުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 15
އެންމެގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާއަށް އީރާން ހެދިދާނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 23) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލައިފި ނަމަ އެ ގައުމުގެ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ އަށް ވާނެ ކަމަށާ އަދި އިސްލާމީ ރިޕަބްލިކް ވެގެންދާނީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވަރަށް ފުދުންތެރި ގައުމަކަށް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 8
އެމެރިކާގެ ކޮންމެ ބިރަކަށް ރައްދު ދޭނަން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖޫން 22) - އީރާނަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ބިރަކަށް ވަރުގަދަ އަށް ރައްދު ދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 14
އީރާނަށް ހަމަލާ ދޭން ޓްރަމްޕް ހުއްދަ ދެއްވި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - އެމެރިކާގެ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެން އީރާނަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުއްދަ ދެއްވި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.