16 ޖޫން

June 16, 2019 1
މި މީހާ އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް 114 ފަހަރު ބަލައިފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ ގިނައިން ތިއޭޓަރުގައި ބެލި މީހާގެ ރެކޯޑް ހަދަން އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 1
އެމެރިކާގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ސިންކް ތެރޭގައި ފެންވަރައިފި

އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ މުވައްޒަފަކު އެތަނުގެ ބަދިގޭގެ ސިންކް ތެރޭގައި ފެންވެރި މައްސަލާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 12
8 މިލިއަނަށް ރަށެއް ގަތް މީހަކު ވައްކަންކޮށްގެން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަށް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޕްރައިވެޓް ރަށެއް ގަތްތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން، އެމެރިކާގެ ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކު ފިހާރައަކުން ވައްކަންކޮށްގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 3
"އަންހެނުން ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުލަހަކު "އަންހެނުން ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކޮށް، ބައެއް އަންހެނުންނާ ގުޅުން ވެސް ހިންގާފައިވާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 1
ބުޅަލެއް ދަތް އަޅައިގެން ފަރުވާ އަށް 50،000 ޑޮލަރު

މަގުމަތީގައި އުޅުނު ބަލި ބުޅަލަކަށް އެހީވެގެން މިވަރުގެ ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމަކަށް އެއްވެސް މީހަކު ހިއެއް ނުކުރާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ މި އަންހެން މީހާގެ އަތުގައި ބުޅަލެއް ދަތް އަޅައިގެން ލިބުނު ކުޑަކުޑަ ޒަހަމަކަށް ފަރުވާ ހޯދަން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ 50،000 ޑޮލަރުގެ ބިލަކާ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 19
އިންތިޚާބަކީ ބާތިލްކުރާ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

"އުންޑައިގެ ބާރަށް ވުރެ ގަދައީ ވޯޓުގެ ބާރު،" އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރައީސެއް ކަމަށްވާ އެބްރަހަމަ ލިންކަން އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 1
ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާން އެމެރިކާ އަށް

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 11) - އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް އެރި އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާން ފްލޮރިޑާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 2
އެމެރިކާގައި ބްރިޖެއް ވެއްޓި ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (މާޗް 16) - އެމެރިކާގެ މިއާމީގެ ފްލޮރިޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީއާ ކައިރީގައި މަގު ހުރަސްކޮށް ހިންގުމަށް އަލަށް ހެދި ބްރިޖެއް ވެއްޓި ހަތަރު މީހުން މަރުވެ 10 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 11
އެމެރިކާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިޖަހާ 17 މީހުން މަރާލައިފި

ފްލޮރިޑާ (ފެބްރުއަރީ 15) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިޖަހާ 17 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 2
ބާރުގަދަ ތޫފާން ފްލޮރިޑާ އަށް އަރާ، މަޔާމީގެ ބައެއް ފެނުއަޑީގައި

ފްލޮރިޑާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ކެރީބިއަންގައި އުފެދުނު ބާރުގަދަ ތޫފާން އިރްމާ އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ މުހިންމު ހިސާބުތަކަށް އަރައި، ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 4
ފްލޮރިޑާގެ އެއާޕޯޓުގައި ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފްލޮރިޑާ (ޖެނުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފޯޓް ލައުޑާޑޭލް އެއާޕޯޓުގައި ހަމަލާދީ ފަސް މީހުން މަރާލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާއާ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 3
ހިލަރީ އާއި ޓްރަމްޕުގެ ވެސް ސަމާލުކަން ފްލޮރިޑާ އަށް

ފްލޮރިޑާ (ނޮވެމްބަރު 5) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނާއި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފްލޮރިޑާގައި ކެމްޕޭން ވަރުގަދަ ކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ފްލޮރިޑާގައި އާލީ ވޯޓިން ފަށައިފި

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނާއި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓުގައި އާލީ ވޯޓިން (ވޯޓުލާ ދުވަހު އެކި ސަބަބާ ހުރެ ވޯޓުނުލެވޭ މީހުންގެ ވޯޓުލުން) ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016
ބާރުގަދަ ތޫފާން އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ އަށް އަރަނީ

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 6) - ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރާތީ އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ ގަވަރުނަރު ރިކް ސްކޮޓް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 3
މިސްކިތުގައި އަލިފާން ޖެހި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފްލޮރިޑާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ މިސްކިތެއްގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އަލިފާން ޖެހި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި 32 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.