19 މެއި

May 19, 2020 12
އިންސާނުންނަށް ވެކްސިން ދީގެން އުފާވެރި ހަބަރެއް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް އިންސާނުން ބޭނުންކޮށްގެން އަޖުމަބަލަމުން އަންނަ ފުރަތަމަ ވެކްސިނުން، ވަރަށް އުއްމީދީ ނަތީޖާތަކެއް ފެނި، އޭގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ވެސް ޔަގީންކަން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 6
ބޮޑު އުއްމީދެއް: ވެކްސިން ތަހުލީލުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް ތަރައްގީކުރި ވެކްސިނެއް، ރާމާމަކުނަށް ދީގެން އުއްމީދީ ނަތީޖާތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 2
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މި ދަތި ހާލަތުގައި ސިއްހީ އެހީތެރިން އުފުލަމުން ބުރަ އާއި އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސް ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މި ވަނީ ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދީފަ...

05 މެއި

May 05, 2020 2
ނާސާ އިން އުފެއްދި ވެންޓިލޭރަށް ހުއްދަ ދީފި

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ދާދި ފަހުން އުފެއްދި ވެންޓިލޭޓަރު "ވައިޓަލް" އަށް އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ) އިން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 10
އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 1
ނާސާ އިން ވެންޓިލޭޓަރެއް ހަދައި ޓެސްޓްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ހައި-ޕްރެޝަރު ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައި، އެ ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 12
ކައިވެންޏަށް 51 އަހަރު، ކޮވިޑް-19 ގައި ދެ މީހުން މަރު

އޭގެ ކުރިން ނަމަ ސްޓްއާޓާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އެޑްރިއަން ބޭކާގެ ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 12
ރިސޯޓުތަކުން ފޭބުން މަނާކުރުމުގެ އެންގުން ބަދަލުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 30) - ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެމެރިކާ އިން 518 މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖޯންސް ހޮޕްކިންސް ޔުނިވާސިޓީން ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 97
"ރާއްޖޭގެ މަސަައްކަތް އެމެރިކާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު"

"ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ރެސްޕޮންޑް އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ވެސް ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޗައިނާ ސަފީރު ރާއްޖެ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ތައުރީފުކުރައްވައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 1
ޓެސްލާ އިން ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ވަރަށް ބާރަށް ފެތެރެމުންދާތީ ބަލިޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވެންޓިލޭޓަރު ލިބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި ވާތީ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ އެހީ އަށް އެދެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 16
ބޭރުން އަންނަ ދިވެހިން ގޭގައި އެކަހެރި ކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައިވާ ގައުމުތައް ނުވަތަ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ގައުމުތަކުން އެތެރެވާ ދިވެހިން ވެސް 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގޭގައި އެކަހެރި ކުރުމަށާއި އެމެރިކާ އިން އަންނަ ދިވެހިިން އެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީން ކުރަން ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 41
ކޮވިޑް-19: ޓޫރިސްޓެއްގެ ތައުރީފު ރާއްޖެ އަށް

ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ފެނި ހައިރާންވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ޓޫރިސްޓަކު ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 10
ތުނބުޅި އާއި މަތިމަހުން މާސްކުގެ ހިމާޔަތް ގެއްލިދާނެ

ސާޖިކަލް މާސްކް އެޅި ނަމަވެސް ތުނބުޅި އާއި މަތިމަސް ބަހައްޓާ ގޮތަކުން، އޭގެ ރައްކާތެރިކަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ސެންޓަ ފޮ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް (ސީޑީޒީ) އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 7
ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ބިލްގޭޓްސް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޗައިނާ އިން އުފަންވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ފޯރާފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ބިލް ގޭޓްސް އާއި އަންހެނުން މެލިންޑާގެ ގޭޓްސް ފައުންޑޭޝަނުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 1
މެކްޑޮނަލްޑްސް ހަނޑޫ ބަނަސް ބާގަ ވިއްކަނީ

ޖަޕާނުގައި ހިންގާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން މުޅިން އަލަށް ޖަޕާނުގެ ބައެއް އައުޓްލެޓްތަކުން ހަނޑޫން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަނަސް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ބާގަ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 1
އޯރިއޯ ބިސްކޯދުގެ އާ ދެ ރަހައެއް

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އޯރިއޯ ބިސްކޯދުގެ އާ ދެ ރަހައެއް ނެރެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 9
އުމުރުން 21 އަހަރުން ދަށަށް ފޯން މަނާކުރަން ބިލެއް

އުމުރުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުން މޮބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަން ގޮވާލާ ބިލެއް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަޅައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 5
އެމެރިކާގައި ފްލޫ ޖެހުނު ކުއްޖަކު އަނދިރިވެއްޖެ

ވެކްސިން ނުދީ ހުއްޓާ އެމެރިކާގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ފްލޫ ޖެހި އެ ކުއްޖާގެ ލޯ އަނދިރިވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ޑެލްޓާގެ މުވައްޒަަފުން ޔުނިފޯމު މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އެއާލައިން ޑެލްޓާ އެއާލައިންސްގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމުތަކަކީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ އެއްޗެހި ކަމަށް ބުނެ، އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމް ތައްޔާރު ކޮށްދޭ ކުންފުންޏަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ދެނެގަންނަން އޭއައި

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ބޭނުންކޮށްގެން ގޫގުލް އިން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމެއްގެ އެހީގައި، އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ހުރިކަން މިހާރު މާ ބޮޑަށް ދެނެގަނެވޭ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.