03 މާޗް

March 03, 2020 2
އިވަންކާގެ އިންޑިއާ ދަތުރުން މަޖާ ފޮޓޯތަކެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބައްޕާފުޅު އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ވާހަކަ އަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، އޭނާ އާގްރާގެ ތާޖް މަހަލްގެ ކުރިމަތީގައި ނެންގެވި ފޮޓޯތަކާ އެކު، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަނީ މަޖާ ގޮތްގޮތަށް ހަދާފައިވާ އެކިއެކި...

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން އިންޑިއާގައި ފިހާރަ ހަދަނީ

އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކަށް ބޮޑު މާކެޓެއް އޮންނަ އިންޑިއާގައި އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރައެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 10
އިންޑިއާ ދެކެ އެމެރިކާ ލޯބިވޭ: ޓްރަމްޕުގެ މެސެޖް

އަހުމަދުއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 25) - ދުނިޔޭގެ އެއްބިތުން އަނެއް ބިތަށް ދިގު ދަތުރެއް ކުރައްވައި އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެން "އިންޑިއާ ދެކެ އެމެރިކާ ލޯބިވާ ކަމަށާއި އިންޑިއާ އަށް އެމެރިކާ އިން އިހުތިރާމް ކުރާ" ކަމުގެ މެސެޖް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 3
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް

ގުޖުރާތު (ފެބްރުއަރީ 24) - ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
އިންޑިއާ އޮސްކާއަކަށް އެދޭ ނަމަ މޮންގާގެ ނަސޭހަތެއް

އިންޑިއާގެ ފީޗާ ފިލްމަކަށް މިހާތަނަށް އޮސްކާ އެވޯޑެއް ނުހޯދިގެން އުޅޭ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެފަދަ ފްލެޓްފޯމަކަށް ވާދަކުރާ އިރު، ފިލްމުތައް ރަނގަޅަށް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރަން ނޭނގުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ގުނީތު މޮމްގާ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 3
އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ހަޔާތަށް އާ ބައިވެރިއެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު، 25 އަހަރުވީ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް އައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ ހަޔާތަށް އާ ބައިވެރިއަކު އަތުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
އިންޑިއާ އަށް އިލެކްޓްރިކް "ކުރޮޅި"

އިންޑިއާގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ ހިދުމަތްދޭ އެމެރިކާގެ އެމެޒޯނުން އިންޑިއާގައި މުޅިން އަލަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް އިލެކްޓްރިކް ރިކްޝާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
އެމެރިކާގައި ހިންދީ ބަހުގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑުވަނީ

އެމެރިކާގައި ހިންދީ ބަސް ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ނުވަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 3
އެމެޒޯނުން އިތުރު ބިލިއަނެއް އިންޑިއާ އަށް

އޮންލައިން ވިޔަފާރީގައި އިންޑިއާގައި އެންމެ ނަގާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯނުން އެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
މަޖަލަކަށް ކުރި ޕޯސްޓަކުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

އެމެރިކާ އާއި އިރާނާ ދެމެދު މިހާރު ހޫނުވެފައިވާ ކޯޅުންގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރަކު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރެއްވި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 1
އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާ އަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ކަމަށްވާ އެމެޒޯން ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑި އަށް ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 9
ބޭރުގެ ލީޑަރަކަށްކީ އެންމެ ހޫނު މަރުހަބާ މޯދީ އަށް

ޓެކްސަސް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބޭރުގެ ލީޑަރަކަށް އެމެރިކާ އިން މިހާތަނަށް ނުކިޔާވަރުގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ކިޔައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
އެމެޒޯންގެ އެންމެ ބޮޑު އިމާރާތް އިންޑިއާގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒޯން އިން އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު އިމާރާތް އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 1
ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރީ ޔޫކޭގައި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
އުމުރުން 100: ފިޓްކަމުގެ ސިއްރަކީ ޔޯގާ

ޔޯގާއަކީ މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލު ކަސްރަތުގެ ބާވަތެކެވެ. ޔޯގާ ހަދާ މީހުންގެ ފިޓްކަމުގެ ވާހަކަ އާއި އޭގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަތައް މި ފަހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފި ނަމަވެސް މިއީ އެތައް ޒަމާނެއް ކުރިން ޕްރެޓިކްސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ޕިއާނޯގެ ހުނަރު ދައްކާލައިގެން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

ޕިއާނޯ ކުޅެން އާދަޔާހިލާފަށް މޮޅު އިންޑިއާގެ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އެމެރިކާގައި ބޭއްވި މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށް، ކުޅަދާނަކަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019
ދަރިވަރުން ހައްޔަރުކުރުމުން އިންޑިއާގެ ރުޅި އެމެރިކާއަށް

ނިއު ދިއްލީ - އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އިން ހިންގި އަންޑަ ކަވާ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އިންޑިއާގެ 129 ދަރިވަރަކު ހައްޔަރުކުރުމުން އިންޑިއާއިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 7
ރަޝިޔާގެ ހަތިޔާރު ގަންނާތީ އިންޑިއާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރާއި ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ގަންނަ ނަމަ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އިންޑިއާ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 68
ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ޓްރަމްޕާއި މޯދީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 66
އެމެރިކާ-އިންޑިއާ އެއްކޮޅުގައި، އަނެއް ކޮޅުގައި ޗައިނާ

ރާއްޖެ ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ މުހިންމު ވާ ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކަނޑު ދަތުރުކުރަން ބޭނުންކުރާ މުހިންމު ޕޮއިންޓެކެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުގެ މަސްލަހަތު ރާއްޖެއާ އޮތީ...