06 އެޕްރީލް

April 06, 2019
ޓްރަމްޕުގެ ބޯޑަރު ފާރާ 20 ސްޓޭޓުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 6) - މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރަށް ފައިސާ ހޯއްދަވަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ މެތަޑް ހުއްޓުވަން 20 ސްޓޭޓަޓަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 2
މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގެ ފާރަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 26) - މެކްސިކޯ އާއި އެމެރިކާ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އާމީ އިންޖިނިއާސް އަށް ދިނުމަށް ޕެންޓަގަން އިން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
ނޯތު އެމެރިކާގެ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް އާކޮށްފި

އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯ އާއި ކެނެޑާއިން އާ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 4
ކޭއެފްސީއަކުން މެކްސިކޯގެ އެނދެއްގެ ދަށަށް ކޮނެފައިވާ ޑްރަގު މަގެއް

އެރިޒޯނާ (އޮގަސްޓް 24) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ސްޓޭޓުގައި ކުރިން ހިންގި ކޭއެފްސީ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ފެށިގެން މެކްސިކޯގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގެ އެނދެއްގެ ދަށާ ހަމައަށް ކޮނެފައިވާ ޑްރަގު ސަޕްލައި ކުރާ ބިމުއަޑީ މަގެއް އެމެރިކާ ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 2
ޒީރޯ-ޓޮލަރަންސް ސިޔާސަތުން މެލާނިއާގެ ހިތްޕުޅު ހަލާކު

ޓެކްސަސް (ޖޫން 18) - މެކްސިކޯ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވާ މައިންބަފައިންނާއި ދަރިން ދެ ތަންކޮށް އެ ކުދިންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތަމުން ދާ މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް، މެލާނިއާ ޓްރަމްޕާއި ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ބުޝްގެ އަނބިކަނބަލުން ލައުރާ ބުޝް އެ ބަހުސްގެ ތެރެ އަށް ވެދެވަޑައިގެންފި އެވެ،

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 3
މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ދެ އަހަރު ތެރޭ ފާރު ރާނާ ނިންމާނެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 2) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ރޭނުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ ފާރުގެ މަސައްކަތް ދެ އަހަރު ތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީއާ ބެހޭ ވަޒީރު ޖޯން ކެލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 12
މެކްސިކޯގެ ބޯޑަރުގައި ފާރު ރޭނުމަށް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ރޭނުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު އަންގަވައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016
އެލް ޗަޕޯ އެމެރިކާއަށް ފޮނުވާލުމަށް ފަނޑިޔާރުގެ ހުރަސް

މެކްސިކޯ ސިޓީ (ޖޫން 29) - މެކްސިކޯގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޖޮކުއިން "އެލް ޗަޕޯ" ގުޒްމަން އެމެރިކާ އަށް ހަވާލު ކުރުމަށް މެކްސިކޯ އިން ނިންމި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ފަނޑިޔާރަކު އެކަން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.