29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
އިނގިރޭސިން ވާހަކަ ދައްކަން އެންގުމުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނީ އިނގިރޭސިން ބަހުން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ޕްރޮފެސަރަކު ޗައިނާގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ފޮނުވި އީމެއިލްއަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހޫނުވެ އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
ދަރިވަރުން އަގުބޮޑު ތޮފި ނާޅަން އިލްތިމާސެއް

އެެމެރިކާގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް މާ އަގުބޮޑު މޮންކްލާ ބްރޭންގެ ބީނީ ތޮފިތަކެއް އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ގޮސް، އެ އެއްޗެހި ގެއްލޭތީ، ވަކި އުމުރުފަރައެއްގެ ދަރިވަރުން އެ ތޮފި އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ނުދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
ދަރިވަރުންނަކީ މަކުނުންތަކެއް ކަމަށް ބުނި ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑް

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަންގެ އެލެމެންޓްރީ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ރާމާމަކުނުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރި ޓީޗަރަކު އަދަބެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017
އެމެރިކާގެ ދަރިވަރުގެ ސިކުނޑިއަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފައި

އޮހާޔޯ (ޖޫން 16) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީ ދަރިވަރުގެ ސިކުނޑި އަށް ޖަލުގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 2
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދޫކޮށްލި އެމެރިކާގެ ދަރިވަރު އޮތީ ކޯމާއެއްގައި

އޮހާޔޯ (ޖޫން 14) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު އެމެރިކާގެ ދަރިވަރު އޮޓޯ ވާމްބިއާ މިނިވަންކުރި އިރު އޭނާ އޮތީ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ކޯމާއެއްގައި ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017
ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޓީޗަރުގެ ކިޑްނީ ދީފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ކިޑްނީ މައްސަލަ ޖެހި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑައިލިސިސް ހަދަން ޖެހިފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން އެއް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރެވުނީތީ އުފާ ކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރަކު ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 3
ފައިސާ ދީގެން ޓްރަމްޕް ޔުނިވާސިޓީގެ މައްސަލަ ހައްލަކަށް

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 19) - އޮޅުވާލައިގެން ކޯސްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ބުނެ ޓްރަމްޕް ޔުނިވާސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ފަހު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި އެވެ.