27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 7
ވަގަށް ނެގި މަގެއް 55 އަހަރު ފަހުން ހަވާލުކޮށްފި

އެމެރިކާ އަންހެނަކު ޖަރުމަނަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި އެ ގައުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވަގަށް ނެގި މަގެއް 55 އަހަރު ފަހުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ރޮކްގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ވެސް ރެސްލިން އަށް

ރެސްލިންގެ ދުނިޔޭގައި ވިދައިލުމަށް ފަހު، މިހާރު އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަންގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ސިމޯން ޖޯންސަން ވެސް އެ ކުޅިވަރުން ކުރިއަށްދާން ނިންމައި ޓްރޭނިންތައް ފަށައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020
"ރެއާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ސެލީނާގެ މޭކަޕް ލައިނެއް

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް މިދިޔަ މަހު "ރެއާ" ގެ ނަމުގައި އަލްބަމެއް ނެރުމަށް ފަހު އެ ނަމާ ގުޅުވައިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 1
އައިބީއެމްގެ ސީއީއޯ 8 އަހަރު ފަހުން ވަކިވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި އައިބީއެމްގެ ސީއީއޯ ގިނީ ރޮމެޓީ އަށް އަހަރު ފަހުން، އެޕްރީލް މަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 4
ވެއިޓަރަކަށް 2،020 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެއް

މި އަހަރުގެ ފެށުން މި އަށް ވުރެ ވަކި ރަނޅަކަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އެމެރިކާގެ މިޝިގަންގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެން ވެއިޓަރަކަށް ކަސްމަރުންތަކެއްގެ ފަރާތުން އާ އަހަރުގެ ހަދިޔާ އަކަށް ލިބުނީ 2،020 ޑޮލަރު (31,209ރ.) ގެ ޓިޕްސް އެކެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 3
ކައިލީ، ދަރިފުޅަށް ޖަވާހިރު އަނގޮޓިއެއް ދިނުން މައްސަލައަކަށް

އެންމެ އަހަރެއްވީ އަންހެން ދަރިފުޅު ސްޓޯމީ ވެބްސްޓާ އަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާވެރިޔާ ކައިލީ ޖެނާ އަގު ބޮޑު ޖަވާހިރު އަނގޮޓިއެއް ދިނުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
މިއީ ޓީވީ ގިނައިން ބަލާ ނަމަ ވެދާނެ ގޮތެއް

ޓީވީ ބެލުން އިތުރުވި ވަރަކަށް ހިކިކޮށް ތިބޭ މީހުންނަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ބޮޑު ކަމަށާއި އަންހެނުން ހިކިކޮށް ތިބުމަކީ ސިއްހަތު ރަނގަޅުވުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން ވެސް ގިނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 1
ބުރުގާ އަޅާ ފެތުންތެރިންނަށް ނައިކީގެ ހިޖާބު ހެދުމެއް

ބުރުގާ އަޅާ އަންހެން ފެތުންތެރިންނަށް ނައިކީ ކުންފުނިން ހާއްސަ ހެދުމެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 3
މިސް ޔުނިވާސް އަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ

މި އަހަރުގެ މިސް ޔުނިވާސްގެ މަގާމު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރީތީގެ ރާނީ ޒޮޒިބީނީ ތަންޒީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 3
ކައިލީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ވިއްކާލަނީ

މޭކަޕް ސާމާނު އުފައްދައިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ވިޔަފާވެރިޔާ ކައިލީ ޖެނާގެ ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 8
ބޭސް ގަންނަން ދިއުމުން އެނގުނީ "މަރުވެފައި" ހުރިކަން

އެމެރިކާގެ އަންހެނަކު ގަދަވެ ސަލާމަތުން ދުނިޔޭގައި ހުއްޓައި، އޭނާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭން (އެސްއެސްއޭ) ނިންމުމާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 2
އުޖޫރައިގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ގޮވައިލުމުން ރީނދޫ ކާޑު

އެމެރިކާގެ ހައި ސްކޫލްތަކެއްގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ އަންހެން ދަރިވަރުންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ މެޗެއްގެ ތެރޭގައި، ކުޅިވަރުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އުޖޫރައިގެ ފަރަގު ކުޑަކުރަން ގޮވައިލާ ޓީޝާޓްތަކެއް ދެއްކި ދަރިވަރުންތަކަކަށް ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކުމަށް ފަހު މުބާރާތުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ސޮފްޓްޑްރިންކާ ދެކޮޅަށް ފެން އުފައްދައިގެން ވިޔަފާރިއެއް

މިއީ ޑައިޓް ކޯކަށް ދެވިހިފައިގެން އުޅެފައި، ފަހުން ފެން އުފައްދައިގެން ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށްވި މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ކާރާ ގޯލްޑިންގެ ފެން ބްރޭންޑް "ހިންޓް" އަކީ މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލު އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއެކެވެ. އޭގެ އާމްދަނީ މިހާރު އަހަރަކު 100 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
ހުވަފެނުގައި ދިރުވައިލި އަނގޮޓި އޮތީ ބަނޑުގައި

ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވެސް ހުވަފަނެއް ހަގީގަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ މި އަންހެން މިހާގެ ހުފަވަނެއް ވެސް "ހަގީގަތަކަށްވީ" މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ވައްކަން ކޮށްފައި ނުކުމެވުނީ ދަރިފުޅު ބަހައްޓާފައި

އެމެރިކާގެ މިޑްލްޓައުން ސިޓީގައި ހިންގާ، ކުޑަކުދިންގެ އެއްޗެހި ވިއްކާ މަޝްހޫރު ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި އަންހެނުންތަކެއް، އެތަނުން ސްޓްރޯލާއެއް ވަގަށް ނަގައިގެން، ބަހައްޓާފައި ނުކުމެވި، ލަދުވެތި ގޮތަކަށް ބޭޒާރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 1
ތެމުނީމާ އެލާޓް ފޮނުވާ ނެޕީ "ޕެމްޕާޒް" އިން ހަދަނީ

"ހަގީޒް" އިން ސްމާޓް ނެޕީ އަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، "ޕެމްޕާޒް" އިން ވެސް ސްމާޓް ނެފި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
އުމުރުން 100: ފިޓްކަމުގެ ސިއްރަކީ ޔޯގާ

ޔޯގާއަކީ މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލު ކަސްރަތުގެ ބާވަތެކެވެ. ޔޯގާ ހަދާ މީހުންގެ ފިޓްކަމުގެ ވާހަކަ އާއި އޭގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަތައް މި ފަހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފި ނަމަވެސް މިއީ އެތައް ޒަމާނެއް ކުރިން ޕްރެޓިކްސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
އެމެރިކާ އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން

އެމެރިކާގެ އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 3
"އަންހެނުން ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުލަހަކު "އަންހެނުން ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކޮށް، ބައެއް އަންހެނުންނާ ގުޅުން ވެސް ހިންގާފައިވާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
މިލްކް މޭކަޕަކީ ކޯއްޗެއް؟

އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އާންމުކޮށް މި ބޭނުން ކުރާ މޭކަޕްގެ ކަލެކްޝަންތަކާ މުޅިން ތަފާތު ބްރޭންޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި އެކަމަކު އެހާ ބޮޑަށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ނޫން ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "މިލްކް މޭކަޕް" އެވެ.