29 މެއި

May 29, 2020
އެމެރިކާގައި ފުލުހުން މީހަކު މަރާލުމާ އެކު ހަމަނުޖެހުން

މިނިއާޕޮލިސް (މެއި 29) - އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މިނިއާޕޮލިސްގައި ފުލުހުން، ކަޅު ނަސްލުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީގައި ހިންގަމުންދާ...

May 29, 2020
އެމެޒޯންގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ދާއިމީ ކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އެމެޒޯންގެ އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަށް އައި ބޮޑު ޑިމާންޑާ އެކު، އެމެރިކާ އިން ވަގުތީ ގޮތުން ނެގި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މީހުންގެ ވަޒީފާ ދާއިމީކުރުމުގެ...

27 މެއި

May 27, 2020 4
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާއިން މަރުވި މީހުން އެއްލައްކައަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 27) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100،000 އަށް މިރޭ އަރައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ސޮނީގެ އާ ފޯނު އެންމެ ފުރަތަމަ އެމެރިކާ އަށް

ސޮނީގެ ފޯނު ކަލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން ނެރޭ އާ ފޯނު "އެކްސްޕީރިއާ މާކް ޓޫ" އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއްކާ ގައުމަކަށް އެމެރިކާ ހަމަޖައްސައި، އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ފެށިން ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް އެންމެ މަދީ ނެޓްފްލިކްސްގައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު، ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މީގެ ކުރިން އިތުރުނުވާ ވަރަށް އިތުރުވެ، ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކަށް ބާރު ބޮޑުވި...

May 25, 2020
އެމެޒޯންގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ގެދޮރުނެތް މީހުންނަށް ދީފި

މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯން އިން އެމެރިކާގެ ސިއޭޓްލްގެ ހެޑްކުއާޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އޮފީސް އިމާރާތެއް، ގެދޮރު ނެތް މީހުންގެ ދާއިމީ ބޯހިޔާވައްސަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 2
ނިއު ޔޯކުން މަރުވި މީހުން 100 އިން ދަށަށް

ނިއު ޔޯކް (މެއި 24) - އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކް ސްޓޭޓުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަރުވާ މީހުން، މިދިޔަ މާޗް މަހު 24 އަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 100 އިން ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 2
ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ޓިކްޓޮކްގެ ވެރިއަކަށް

އެމެރިކާ އިން އެކި ކަންކަމުގައި ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރާ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކާ ގުޅެން ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ނިންމައިފި އެވެ.

May 21, 2020 2
ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންގެ ފުށް އެމެރިކާގައި ހުއްޓާލަނީ

މަޝްހޫރު ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންގެ ފުށް އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާގައި ވިއްކުން ހުއްޓައިލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 20
އެންމެ ގިނަ މީހުން އެމެރިކާއިން ޕޮޒިޓިވްވުމަކީ ފަޚުރެއް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 20) - ކޮވިޑް-19 އެންމެ ގިނައިން ޖެހުނު މީހުން ތިބި ގައުމަކީ އެމެރިކާ ކަމަށްވުމަކީ ލިބުނު "ޝަރަފުގެ ބެޖެއް" ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 20, 2020 9
ކުއްތާއަކަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީއެއް

ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރަޕީގައި ބޭނުންކުރާ ކުއްތާއަކަށް އެމެރިކާގެ ކޮލެޖަކުން އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް ޑިގްރީއެއް ދީފި އެވެ.

May 20, 2020
ވޮލްމާޓްގެ "އޯން ޓެބްލެޓް" ގެ އާ ދެ ވާޝަނެއް ނެރެފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިޓެއިލް ކުންފުނި ވޮލްމާޓުން "އޮން ޓެބްލެޓް" ގެ ދެ ވާޝަނެއް ނެރެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 12
އިންސާނުންނަށް ވެކްސިން ދީގެން އުފާވެރި ހަބަރެއް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް އިންސާނުން ބޭނުންކޮށްގެން އަޖުމަބަލަމުން އަންނަ ފުރަތަމަ ވެކްސިނުން، ވަރަށް އުއްމީދީ ނަތީޖާތަކެއް ފެނި، އޭގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ވެސް ޔަގީންކަން...

May 19, 2020
ކާޓް ކޯބެއިންގެ ގިޓައެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކައިލަނީ

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް ލީޑް ވޯކަލިސްޓް ކާޓް ކޯބެއިން ބޭނުންކުރި ގިޓަގައެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
އެމެރިކާގެ ސްޕޭސް ފޯސްގެ ދިދަ ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައި، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފެއްދެވި ސްޕޭސް ފޯސްގެ ދިދަ ދައްކާލައިފި އެެވެ.

May 18, 2020 47
އިހުސާންގެ ފަހުރުވެރި މާޒީ އާއި މިއަދު

ޖެނުއަރީ 1، 2017 ގެ ފަތިހެވެ. އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އާއި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއްގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް އޮތެވެ. އެކަން ކުރީ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެމްއެންޑީއެފްގައި...

17 މެއި

May 17, 2020 1
ފިޓްބިޓުން ވެސް ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

ސިއްހަތާ ގުޅުން ހުރި ސްމާޓް ޑިވައިސްތައް އުފައްދާ ކުންފުނި ފިޓްބިޓުން ވެންޓިލޭޓަރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
އެޕަލް އަށް ނެކްސްޓް ވީއާރް ވިއްކާލައިފި

ބޮޑެތި ކޮންސަޓްތަކާއި ކުޅިވަރު މެޗްތަކުގެ ލައިވް ރިކޯޑިން ހެދުމަށް އަރާހުރި ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ (އޭއާރް) ކުންފުނި ނެކްސްޓް ވީއާރް، މަޝްހޫރު އެޕަލް އިން ކުންފުނިން ގަނެފި އެވެ.

May 16, 2020 4
ފުރަތަމަ ޓްރިލިނިއަރަކަށް ޖެފް ބެޒޯސް ވެދާނެ

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިނިއަރަކަށް، މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް ވެދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

May 16, 2020 3
މާސްކް ގަންނަން ނުކުތް ޕައިލެޓަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ހުރި އެމެރިކާގެ ޕައިލެޓަކު ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވުމުން ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ޖަލަށް ލާން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 6
ބޮޑު އުއްމީދެއް: ވެކްސިން ތަހުލީލުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް ތަރައްގީކުރި ވެކްސިނެއް، ރާމާމަކުނަށް ދީގެން އުއްމީދީ ނަތީޖާތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ޓްވިޓާގެ ސްޓާފުންނަށް އަބަދު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ޓްރެންޑާ އެކު ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަބަދު ވެސް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020
ޑިޒްނީން އީދު ތީމަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދެނީ

ރޯދަ މަސް ނިންމާލައި މުސްލިމުން ކުރިމަތިލާ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ޑިޒްނީމް އީދު ތީމަކަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 7
ވެކްސިން ރިސާޗް ޗައިނާއިން ދަނީ ހެކްކުރަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިން (މެއި 12) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ތައްޔާރު ކުރާ ވެކްސިންއާ ބެހޭ ރިސާޗް ޗައިނާ އިން ހެކްކުރަމުންދާ ކަމަށް ޔޫއެސް ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން އަދި ސައިބަސެކިއުރިޓީ ތަޖްރިބާކާރުން ގަބޫލްކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2020 3
މައިކަލް ޖޯޑަންގެ ތާރީހީ ބޫޓެއް ނީލަމެއްގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ލެޖެންޑް މައިކަލް ޖޯޑަންގެ ކެރިއަރުގައި ބޭނުންކުރި ތާރީހީ ބޫޓެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

May 12, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުން އިޓަލީ އަށް 1.5 ބިލިއަންގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުޅާކުރުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އިޓަލީގައި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް...

11 މެއި

May 11, 2020 13
އާރޮން ކާޓާ އަށް ކުރާ ދައުވާ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ވަކީލުން

ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިޔާ އަލީ ޝިމްހާގުގެ ކުރެހުމެއް އެމެރިކާގެ މިއުޒިޝަނެއް ކަމަށްވާ އާރޮން ކާޓާ ވަގަށް ނަގައި ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޝިމްހާގްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

May 11, 2020 14
އާރޮން ގޮވައިގެން ދިވެހި ކުރެހުންތެރިޔާ އެމެރިކާ ކޯޓަށް

ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިޔާ އަލީ ޝިމްހާގް ކުރެހުމެއް ވަގަށް ނަގައި، ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ މިއުޒިޝަން އާރޮން ކާޓާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކަށް ހުށަޅައިފި...

May 11, 2020 2
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މި ދަތި ހާލަތުގައި ސިއްހީ އެހީތެރިން އުފުލަމުން ބުރަ އާއި އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ....

10 މެއި

May 10, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ވައިޓްހައުސްގެ ޓާސްކް ފޯސް އައިސޮލޭޝަނަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނާ ދިމާވެފައިވާނެ ކަމަށް ބަލައި ވައިޓް ހައުސްގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތިން މެންބަރަކު އަމިއްލަ އަށް އައިސޮލޭޝަނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 10, 2020
އެޕަލްގެ އެމެރިކާގެ ފިހާރަތައް އަލުން ހުޅުވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މާޗް މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ބަންދުކުރަން ޖެހުނު އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެމެރިކާގެ ފިހާރަތައް އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އަލުން ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވަމުން...

09 މެއި

May 09, 2020 8
މާސްކް އަޅަން ބުނުމުން މޫނަށް ޖެހީ ކުޅު

ބަހަކަށް އެރި އަންހެނަކު އެހެން ފަސިންޖަރާ ދިމާލަށް ކެއްސާތީ މާސްކް އަޅަން ޑްރައިވަރު އެދުމުން އޭނާގެ މޫނަށް ކުޅު ޖަހާފައި ބަހުން ފޭބި މައްސަލައެއް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުން...

May 09, 2020 1
ގޫގުލް އާއި އެފްބީގެ މުވައްޒަފުން މި އަހަރު ގޭގައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާއިރު، އަހަރުގެ ބާކީ މިއޮތް މުއްދަތުގެ...

08 މެއި

May 08, 2020 16
ކޮރޯނާވައިރަސް: އެމެރިކާ އަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ ކަމަށާއި އެ ކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޗައިނާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 08, 2020 18
ކުލި ނުދެއްކުނަސް ގެއިން ނުނެރެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މާލީ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުލި ނުދެއްކުނަސް ގެއިން ބޭރު ނުކޮށްލެވޭ މުއްދަތު އަންނަ އޮގަސްޓް 20 އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ...

May 08, 2020 1
ލޮކްޑައުންގައި ސެލޫނެއް ހުޅުވުމުން ހަފުތާއަކަށް ޖަލަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު އެމެރިކާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ސެލޫނެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދިން މައްސަލައެއްގައި ޓެކްސަސްގެ އަންހެނަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، ހަފުތާއެއްގެ...

07 މެއި

May 07, 2020 2
އީލޮން މަސްކްގެ ދަރިއަށް ދިން ނަން ކިޔާކަށް ނޭނގެ!

ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސް ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިޔާ އަދި މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކަށް މި ހަފުތާގައި ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ނަން އިއުލާންކުރުމާ އެކު، އެ ނަން ކިޔާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ގިނަ ބަޔަކު އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

May 07, 2020 1
ކާރެއް ހުއްޓުވި އިރު ދުއްވަން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

އެމެރިކާގެ ޓްރެފިކް ފުލުހުން ކާރެއް ހުއްޓުވި އިރު އެ ދުއްވަން ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އިނުމުން ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 07, 2020 1
ނައިކީން ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 30،000 ބޫޓް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ކުންފުނި ނައިކީން އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 30،000 ބޫޓް...