07 މެއި

May 07, 2018 3
އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ބޯޑުތައް ގުދުސްގައި ހަރުކުރަނީ

ގުދުސް (މެއި 7) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަށް ދާ މަގުތައް އަންގައިދިނުމުގެ ބޯޑުތައް ގުދުސްގައި މިއަދު ހަރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

May 07, 2018
އެމެރިކާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތް: މިޝޭލް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 7) - އެމެރިކާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ފަދަ އާދަޔާޚިލާފު ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އުއްމީދު ނުކުރުމަށް ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މިޝޭލް އޮބާމާ...

06 މެއި

May 06, 2018 1
ކުޅޭތަނަށް ބޮޑުކަމުދާތީ ސްކޫލުގެ ވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާޒީގެ ހޯމްޑެލްގެ ކެންލިންވޯ ޕަބްލިކް ސްކޫލްގެ ސްޕްރިންޑެންޓަކު އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ދަނޑަށާއި އެތަނުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ޓްރެކަށް ތަކުރާރުކޮށް ބޮޑުކަމުދާ މައްސަލަ ފަޅާ އަރައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018
ވަގަކު އެލާމް ސްޕީކަރުގައި އެޅި ކްލޭގައި ފިންގަޕްރިންޓް

އެމެރިކާގެ ސުޕަމާކެޓަކުން ވައްކަންކުރި މީހަކު، ފިހާރައިގެ އެލާމްގެ އަޑު ކަނޑުވާލަން ބޭނުންކުރި "މޮޅު އުކުޅު"ގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ އަތްދަށުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 2
ނޯތު ކޮރެއާގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ގައިދީން ހޮޓަލަކަށް

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 3) - ނޯތު ކޮރެއާގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީން ހޮޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް އެ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ކާނާ އާއި ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

May 03, 2018 1
"ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި ނަމަ ބިރު ބޮޑު"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މެއި 3) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި ނަމަ ހަނގުރާމައެއްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް އދ.ގެ...

May 03, 2018 2
އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުތު ކޮރެއާ އިން ނުފައިބާނެ

ސޯލް (މެއި 3) - ކޮރެއާ ހަނގުރާމަ ރަސްމީކޮށް ނިމުނުކަމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުނު ނަމަވެސް އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުތު ކޮރެއާ އިން ނުފައިބާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
"އީރާނުން ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ގާއިމްކުރީ އޮޅުވާލައިގެން"

ތެލް އަވީވް (މެއި 1) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު އީރާނުން ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ގާއިމްކުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވާލައިގެން ދޮގުގެ މަތީގައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް...

May 01, 2018 2
އެމެރިކާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސައުދީ އާއި އީރާން ޖައްސަން: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (މެއި 1) - އެމެރިކާ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އީރާން ޖައްސައިގެން މެދުއިރުމަތީގައި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުންގަނޑެއް އުފެއްދުމަށް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 2
އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ދައްކާ ބިރަށް އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވޭ

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 30) - އީރާނުގެ ފަރާތުން އިޒްރޭލަށް ކުރިމަތިކުރާ ބިރުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018
ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ލިބިވަޑައިގަތުމާ އެކު ޕޮމްޕިއޯ ސައުދީ އަށް

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 29) - އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާ އެކު މެދުއިރުމަތީގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 5
"މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް އެހީވާން ޖެހޭ"

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - މެދުއިރުމަތީގެ މުއްސަނދި ބައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާގެ ސަލާމަތަށް އެހީތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ވެސް ސީރިއާ އަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
"ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ހިތިވާނެ"

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 25) - ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އެމެރިކާ އިން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ...

April 25, 2018 4
ހިލޭ ލިބުނު އާފަލަކަށް 500 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހިއްޖެ

ފްރާންސުން އެމެރިކާއަށް ދިޔަ މީހަކަށް ފްލައިޓްގައި ދިން އާފަލެއްގެ "އަގު" ގޮތުގައި 500 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 5
މަރުވެފައިއޮއްވައި ފިންގަޕްރިންޓުން ފޯނު ހުޅުވަން އުޅެފި

އެމެރިކާގައި ފުލުހުންނަށް ފިލަން އުޅެނިކޮށް ބަޑިޖަހައި މަރާލި މީހެއްގެ ފޯނު ނުހުޅުވިގެން، މަރުވި މީހާ ޖަނާޒާއަށް ގެންގޮސްފައި އޮއްވައި އެ މީހާގެ ފިންގަޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ފޯނު ހުޅުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތްކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 1
އީރާނުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ބާރު އެމެރިކާއަކަށް ނޭނގޭ

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 23) - އީރާނުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ބާރު އެމެރިކާ އަަށް ވަޒަން ކުރެވިފައި ވެސް ނުވާނެ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރު ރިއާ އެޑްމިރަލް އަލީ ފަދަވީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 2
އިންޖީނު ގޮވި ބޯޓު ސަލާމަތުން ޖެއްސުމުން ޕައިލެޓަށް ތައުރީފް

ވޮޝިންޓަން (އޭޕްރީލް 19) - އިންޖީނު ގޮވި ސައުތުވެސްޓް އެއާލައިންސްގެ ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓު ސަލާމަތުން ޖައްސާފައިވާތީ އެ ބޯޓުގެ ޕައިލެޓަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

April 19, 2018 2
ނޯތު ކޮރެއާގެ މަޝްވަރާތައް ނާކާމިޔާބު ވަންޏާ ޓްރަމްޕް ވަކިވާނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 19) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންނާ އެކު ބާއްވަން ޕްލޭން ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނަމުން ނުދާ ނަމަ އެ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 6
އެމެރިކާގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ އިންޖީނު ގޮވައި މީހަކު މަރު

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 18) - އެމެރިކާގެ ސަައުތުވެސްޓް އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް 1380 ގެ އިންޖީނެއްގެ ބައެއް ވައިގެ ތެރޭގައި ނެއްޓި ބޯޓުގެ ކުޑަ ދޮރު ފަޅާލުމުން ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި ޕަސިންޖަރަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

April 18, 2018
ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ވަނީ ކިމްއާ ބައްދަލުކޮށްފައި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 18) - ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ވަނީ ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ސިއްރު ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާ އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ކަމަށް...

April 18, 2018 6
ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ބާބަރާ ބުޝް އަވަހާރަވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 18) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ބާބަރާ ބުޝް އުމުރުފުޅުން 92 އަހަރުގައި މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
އެމެރިކާސިފައިން ސީރިއާއިން ފައިބާނީ މަގްސަދު ހާސިލްވީމާ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 16) - އެމެރިކާ އިން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލްކޮށްފައި ނޫނީ ސީރިއާގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން ނުބާލާނެ ކަމަށް އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ނިއްކީ ހާލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 27
އެމެރިކާ އިސްވެ ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އެޕްރީލް 14) - އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި ފްރާންސް ގުޅިގެން ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފިކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ހެނދުނު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 1
ސީރިއާ އަށް ފޮނުވާލާ ކޮންމެ މިސައިލެއް ވައްޓާލާނަން: ރަޝިޔާ

ބޭރޫތު (އެޕްރީލް 12) - ސީރިއާ އަށް އަމާޒުކޮށް އެމެރިކާ އިން ފޮނުވާލާ ކޮންމެ މިސައިލެއް ވައްޓާލާނެ ކަމަށް ލުބުނާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ރަޝިޔާގެ ސަފީރު އެލެގްޒެންޑާ ޒަސިޕްކިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 5
ހަމަލާ ނުދިނުމަށް އެމެރިކާ އަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެއްވެސް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

April 11, 2018 1
ސީރިއާއާ ގުޅޭ ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯ ކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ ތަހްގީގު ކުރަން ތަޖްރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން އެމެރިކާ އިން ހުށަހެޅި ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 2
ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމުގެ މަޝްވަރާއަށް ނޯތު ކޮރެއާ ތައްޔާރު

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 9) - ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމުގެ މަޝްވަރާ އަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުން އެމެރިކާގެ މަންދޫބުންނަށް ދަންނަވައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
އެމެރިކާ ވިސާ ދޭއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ހިސްޓްރީ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 31) - އެމެރިކާގެ ވިސާ އަށް އެދޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ހިސްޓްރީ ބަލަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018
އެމެރިކާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

މޮސްކޯ (މާޗް 30) - އެމެރިކާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާލާ ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގުގައި ހުންނަ ކޮންސިއުލޭޓް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.