23 މެއި

May 23, 2018 2
އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ވެނެޒުއެލާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކަރާކަސް (މެއި 23) - ވެނެޒުއެލާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފާޑުކިޔަމުން ދަނިކޮށް އެ ގައުމުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް ބޭރުކޮށްލަން ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަންގަވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 7
އެންމެ ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 22) - ތާރީޚުގައި ވެސް އަޅާފައި ނުވާވަރުގެ ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 17) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބާއްވަން ހަމަޖެހުނު ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕިއޮންޔަން އިން ދިން ނަމަވެސް...

May 17, 2018 3
އެމެރިކާ އަންހެނުން އިނގިރޭސި ފިރިހެނުން ކަމުދަނީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް މިހާރު މި އަންނަނީ ޝާހީ ގުޅުމެއްގެ ތެރެއިން ބަނދެވިގެންނެވެ. އެމެރިކާގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އާއި އިނގިރޭސި...

14 މެއި

May 14, 2018 19
އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އަލްގައިދާގެ ލީޑަރު ޖިހާދު އިއުލާންކޮށްފި

ކާބުލް (މެއި 14) - އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މަޝްވަރާތައް ފެއިލްވުން ކަމަށާއި އެހެންވެ މުސްލިމުން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ޖިހާދު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އަލް ގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު އައިމަން އަލް ޒަވާހިރީ ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 3
އެމްބަސީ ހުޅުވަން ޓްރަމްޕުގެ ވަފުދު ގުދުސް އަށް

ގުދުސް (މެއި 13) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސްގައި ހުޅުވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ އާއި އޭނާގެ ފިރިކަލުން ޖާރެޑް ކުޝްނާ ގުދުސް އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 13, 2018 3
އެމްބަސީ ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (މެއި 13) - ތެލް އަވީވްގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ މާދަމާ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އިޒްރޭލުގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން...

May 13, 2018
އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ފުރުން ޕާކިސްތާނުން މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 13) - އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ޕާކިސްތާނުން ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 1
ނޯތު ކޮރެއާ އާރާސްތު ކޮށްދޭން އެމެރިކާ އިން ހުށަހަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 12) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އުފެއްދުން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ އެ ގައުމު އާރާސްތުކޮށްދީ އިގްތިސާދު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެމެރިކާ އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018
އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީންނަށް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިނިވަން ކުރި އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީންނަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018
އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީން ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިނިވަންކޮށްފި

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 9) - ނޯތު ކޮރެއާގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީން މިނިވަންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 09, 2018 51
މި ހާލަތުގައި މިނިވަން އިންތިހާބެއް ބާއްވާނީ ކިހިނެއް؟

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތުން، މިނިވަން އިންސާފުވެރި ރިއާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމާ މެދު އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

May 09, 2018 7
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 9) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 3
އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ބޯޑުތައް ގުދުސްގައި ހަރުކުރަނީ

ގުދުސް (މެއި 7) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަށް ދާ މަގުތައް އަންގައިދިނުމުގެ ބޯޑުތައް ގުދުސްގައި މިއަދު ހަރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

May 07, 2018
އެމެރިކާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތް: މިޝޭލް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 7) - އެމެރިކާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ފަދަ އާދަޔާޚިލާފު ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އުއްމީދު ނުކުރުމަށް ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މިޝޭލް އޮބާމާ...

06 މެއި

May 06, 2018 1
ކުޅޭތަނަށް ބޮޑުކަމުދާތީ ސްކޫލުގެ ވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާޒީގެ ހޯމްޑެލްގެ ކެންލިންވޯ ޕަބްލިކް ސްކޫލްގެ ސްޕްރިންޑެންޓަކު އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ދަނޑަށާއި އެތަނުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ޓްރެކަށް ތަކުރާރުކޮށް ބޮޑުކަމުދާ މައްސަލަ ފަޅާ އަރައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018
ވަގަކު އެލާމް ސްޕީކަރުގައި އެޅި ކްލޭގައި ފިންގަޕްރިންޓް

އެމެރިކާގެ ސުޕަމާކެޓަކުން ވައްކަންކުރި މީހަކު، ފިހާރައިގެ އެލާމްގެ އަޑު ކަނޑުވާލަން ބޭނުންކުރި "މޮޅު އުކުޅު"ގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ އަތްދަށުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 2
ނޯތު ކޮރެއާގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ގައިދީން ހޮޓަލަކަށް

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 3) - ނޯތު ކޮރެއާގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީން ހޮޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް އެ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ކާނާ އާއި ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

May 03, 2018 1
"ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި ނަމަ ބިރު ބޮޑު"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މެއި 3) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި ނަމަ ހަނގުރާމައެއްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް އދ.ގެ...

May 03, 2018 2
އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުތު ކޮރެއާ އިން ނުފައިބާނެ

ސޯލް (މެއި 3) - ކޮރެއާ ހަނގުރާމަ ރަސްމީކޮށް ނިމުނުކަމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުނު ނަމަވެސް އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުތު ކޮރެއާ އިން ނުފައިބާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
"އީރާނުން ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ގާއިމްކުރީ އޮޅުވާލައިގެން"

ތެލް އަވީވް (މެއި 1) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު އީރާނުން ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ގާއިމްކުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވާލައިގެން ދޮގުގެ މަތީގައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް...

May 01, 2018 2
އެމެރިކާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސައުދީ އާއި އީރާން ޖައްސަން: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (މެއި 1) - އެމެރިކާ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އީރާން ޖައްސައިގެން މެދުއިރުމަތީގައި ބޮޑު ހަމަނުޖެހުންގަނޑެއް އުފެއްދުމަށް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 2
އީރާނުން އިޒްރޭލަށް ދައްކާ ބިރަށް އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވޭ

ތެލް އަވީވް (އެޕްރީލް 30) - އީރާނުގެ ފަރާތުން އިޒްރޭލަށް ކުރިމަތިކުރާ ބިރުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018
ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ލިބިވަޑައިގަތުމާ އެކު ޕޮމްޕިއޯ ސައުދީ އަށް

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 29) - އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާ އެކު މެދުއިރުމަތީގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 5
"މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް އެހީވާން ޖެހޭ"

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - މެދުއިރުމަތީގެ މުއްސަނދި ބައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާގެ ސަލާމަތަށް އެހީތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ވެސް ސީރިއާ އަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
"ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ހިތިވާނެ"

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 25) - ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އެމެރިކާ އިން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ...

April 25, 2018 4
ހިލޭ ލިބުނު އާފަލަކަށް 500 ޑޮލަރު ދައްކަންޖެހިއްޖެ

ފްރާންސުން އެމެރިކާއަށް ދިޔަ މީހަކަށް ފްލައިޓްގައި ދިން އާފަލެއްގެ "އަގު" ގޮތުގައި 500 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 5
މަރުވެފައިއޮއްވައި ފިންގަޕްރިންޓުން ފޯނު ހުޅުވަން އުޅެފި

އެމެރިކާގައި ފުލުހުންނަށް ފިލަން އުޅެނިކޮށް ބަޑިޖަހައި މަރާލި މީހެއްގެ ފޯނު ނުހުޅުވިގެން، މަރުވި މީހާ ޖަނާޒާއަށް ގެންގޮސްފައި އޮއްވައި އެ މީހާގެ ފިންގަޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ފޯނު ހުޅުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތްކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 1
އީރާނުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ބާރު އެމެރިކާއަކަށް ނޭނގޭ

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 23) - އީރާނުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ބާރު އެމެރިކާ އަަށް ވަޒަން ކުރެވިފައި ވެސް ނުވާނެ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރު ރިއާ އެޑްމިރަލް އަލީ ފަދަވީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 2
އިންޖީނު ގޮވި ބޯޓު ސަލާމަތުން ޖެއްސުމުން ޕައިލެޓަށް ތައުރީފް

ވޮޝިންޓަން (އޭޕްރީލް 19) - އިންޖީނު ގޮވި ސައުތުވެސްޓް އެއާލައިންސްގެ ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓު ސަލާމަތުން ޖައްސާފައިވާތީ އެ ބޯޓުގެ ޕައިލެޓަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

April 19, 2018 2
ނޯތު ކޮރެއާގެ މަޝްވަރާތައް ނާކާމިޔާބު ވަންޏާ ޓްރަމްޕް ވަކިވާނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 19) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންނާ އެކު ބާއްވަން ޕްލޭން ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނަމުން ނުދާ ނަމަ އެ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ...