27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 5
ޑޭޓާބޭސްގައި މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވާނަން: އޯލްބްރައިޓް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 27) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމުގެ ސަރުކާރުން އެމެރިކާގެ މުސްލިމުންގެ ޑޭޓާބޭހެއް އުފައްދައިފި ނަމަ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު...

January 27, 2017 5
އިދިކޮޅު ޕާޓީއަކީ އެމެރިކާގެ މީޑިއާ: ޓްރަމްޕުގެ މުޝީރު

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 27) - އެމެރިކާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީއަކީ އެ ގައުމުގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތައް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިސް މުޝީރު ސްޓެފަން ބެނަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 21
ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ހުއްޓުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - ރެފިއުޖީ ޕްރޮގްރާމް ހަތަރު މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން އެމެރިކާ އިން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 26, 2017 20
އަލިފާނާ ކުޅެވޭނީ އަލިފާނުން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ މީހުންނަށް ރައްދު ދޭން ޖެހޭނީ ހަރުކަށިކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަލިފާނާ ކުޅެވޭނީ އަލިފާނުން ކަމަށް އެމެރިިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

January 26, 2017 12
މެކްސިކޯގެ ބޯޑަރުގައި ފާރު ރޭނުމަށް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ރޭނުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު އަންގަވައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 8
ފަހު ވަގުތު ވެސް އޮބާމާ ވަނީ ފަލަސްތީނަށް އެހީ ދީފައި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 24) - ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގަތުމުގެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވަނީ ފަލަސްތީނަށް 221 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކުރައްވާފައި...

January 24, 2017 2
ވަގެއް ކަމަށް ހީކޮށް އަނބިމީހާ މަރާލެވިއްޖެ

ގެޔަށް ވަދެގެން އުޅޭ ވަގެއް ކަމަށް ހީކޮށް އެމެރިކާގެ 49 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް އޮޅިގެން އޭނާގެ އަނބިމީހާ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލެވިއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 3
ނަތަންޔާހޫއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 23) - އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަންނަ މަހު ކުރީކޮޅު އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު...

January 23, 2017 4
ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކުން ފައިސާ ނަގާތީ ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 23) - ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން ފައިސާ ނަންގަވާތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް ގަނޫނީ ވަކީލުންގެ...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 5
"ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން"

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 20, 2017 29
ޓްރަމްޕް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި. ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު ޓްރަމްޕް ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ އާރާއި ބާރު އަލުން...

January 20, 2017 6
ޓްރަމްޕުގެ ޒައާމަތު އެމެރިކާ އަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ!

އެމެރިކާގެ ޒައާމަތަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އޭގެ އަސަރު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ފޯރާނެ ކަންކަމެވެ. އެމެރިކާގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ނިންމާ...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 7
މަގުބޫލުކަން އެންމެ ދަށް ރައީސަކީ ޓްރަމްޕް

އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުކުރު ދުވަހު މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވާއިރު އޭނާ އަކީ މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވެސް އެޕްރޫވަލް ރޭޓިން އެންމެ ދަށް ރައީސް...

January 19, 2017 16
ޖޯން އަށް ފައިސާ ދޭން އަނެއް ހިއްސާދާރަށް ހުކުމް ކުރި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ޖޯން ސޭފާޓް އޭނާ ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގެ އަނެއް ހިއްސާދާރަށް ދިން 42،000 އަށް ވުރެ ގިނަ...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ނިއުކްލިއާ މުއާހަދާއާ މެދު އިތުރު މަޝްވަރާއެއް ނެތް

އެމެރިކާ އާއި ވިލާތުގެ ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން، އީރާންގެ ނިއުކްލިއާ މަޝްރޫއުގެ މައްސަލައިގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ މެދު އަލުން މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ މާނައެއް ނެތް ކަމެއް ކަމަށް އީރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 18, 2017 1
ވިކިލީކްސް އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ މިނިވަންކުރަނީ

އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސިއްރު ލިޔުންތައް 2010 ވަނަ އަހަރު ވިކިލީކްސް ވެބްސައިޓަށް ދިން މައްސަލާގައި 35 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފާއިވާ އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ...

January 18, 2017 4
އެންމެ ބަރު މީހާ ވެސް މި ހުރީ ހިކިފައި

މައިރާ ރޮޒާލެސް އަކީ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ރީތި އަންހެނެކެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބަރު އެއް އަންހެންމީހާގެ ރެކޯޑް ވެސް އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އޭނާ އަށް އޮތެވެ. އޭރު ބަރުދަނުގައި 470...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 2
އެމެރިކާ މީހަކު 300،000 ފައިސާފޮތިން ޓެކްސް ދައްކައިފި

އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މޮޓޯ ވެހިކަލްސް (ޑީއެމްވީ)ގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން، މީހަކު އޭނާގެ 3000 ޑޮލަރުގެ ޓެކްސް ބިލެއް 300،000 ފައިސާފޮތިން ދައްކައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 1
"ގްރޭޓެސްޓް ޝޯ އޮން އާތު" ހުއްޓާލަނީ

އެމެރިކާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސާކަސް "ގްރޭޓެސްޓް ޝޯ އޮން އާތު" 146 އަހަރަށް ފަހު ހުއްޓާލަން ނިންމައިފިކަން އެ ސާކަސް އިންތިޒާމްކުރާ ރިންގްލިން ބްރަދާސް އެންޑް ބާނަމް އެންޑް ބެއިލީ އިން...

January 16, 2017 5
ބުލީކުރި ކުއްޖެއްގެ ދިފާއުގައި ޕްރިންސިޕަލް ބޯ ބާލައިފި

އެމެރިކާގެ ސްކޫލަކަށް، ބޯ ބާލައިގެން ދިޔަ ދަރިވަރަކަށް ބުލީކުރުމުން އެ ކުއްޖާ އަށް ތާއީދުކުރާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ވެސް ބޯ ބާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 3
ޗައިނާގެ ރަށްތަކަށް ހުރަސްނާޅަން އެމެރިކާއަށް އިންޒާރެއް

މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާއިން ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ޗައިނާއަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދިދާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ އާ...

January 15, 2017 3
ވަގަށް ނެގި ކުއްޖަކު 18 އަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ

ގްލޯރިއާ ވިލިއަމްސް އާއި އޭނާގެ 18 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަކީ އެމެރިކާގެ ސައުތު ކެރޮލައިނާ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ވަރަށް އަޚުލާގު ރަނގަޅު ދެ މައިންގެ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ އަވަށްޓެރިން ސިފަ ކުރެ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 3
ރިމޯޓެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 22 އަހަރަށް ޖަލަށް

ޓީވީ ރިމޯޓެއް ވަގަށް ނަގައިގެން އެމެރިކާގެ 35 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު 22 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ. ހުކުމް އިއްވަމުން ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ މި ހުކުމް އިއްވަން ޖެހުނީ ތަކުރާރުކޮށް ކުށް ކުރަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 6
ދޮގު ޚަބަރު ލިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރަމްޕް ކޯފާވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބްލެކްމެއިލް ކުރެވޭ ވަރުގެ "ލަދުވެތި" މައުލޫމާތާއި ވީޑިއޯ ރަޝިއާ އިން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޖާސޫސީ ރިޕޯޓްތައް މީޑިއާ އަށް ލީކުވުމުންނާއި އެ މައުލޫމާތު ބޭނުންކޮށްގެން މީޑިއާގައި ފެތުރި ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ކޯފާވެ ޖާސޫސީ އިދާރާތަކާއި މީޑިއާ އަށް އިއްޔެ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ އިސް މުޝީރަކަށް ދަނބިދަރިފުޅު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އޭނާގެ އެންމެ އިސް އެއް މުޝީރުގެ މަގާމަށް ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާގެ ފިރިކަލުން ޖެރެޑް ކުޝްނާގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 2
ހިލަރީ ދެން އިންތިޚާބެއްގައި ވާދައެއް ނުކުރައްވާނެ

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ވާދަކުރައްވައި، ހީނުކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ހިލަރީ ދެން އިންތިހާބެއްގައި ވާދަ...

January 09, 2017 4
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސަށް: އަލިފާނަށް ތެޔޮ އެޅުމަށް

ވެރިކަމަށް އިންތިހާބުވުމާ އެކު އެންމެން ވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނާނީ އިންތިހާބީ ވައުދުތައް ފުއްދާނެ ވަގުތަކަށެވެ. ނަމަވެސް މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރިއާސަތާ...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 4
އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި 11.3 މިލިއަން ވަޒީފާ އުފެއްދި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމިގެންދާ އިރު އެމަނިކުފާނު ވަނީ 11.3 މިލިއަން ވަޒީފާ މުޅިން އަލަށް އުފައްދާފައި ކަމަށް ހިސާބުތަކުން...

January 08, 2017 1
ޓްރަމްޕް "ބޮޑު މީހަކަށް" ވާން ބައިޑަން ގޮވާލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ ވެރިކަމާ މި މަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް "ތަސައްރަފު ފުދި ބޮޑު މީހަކަށް ވުމަށް" ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 4
ފަސްޓް ލޭޑީގެ މަގާމަކީ އެންމެ ބޮޑު ޝަރަފް: މިޝޭލް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ފަސްޓް ލޭޑީއެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ޝަރަފު ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރި ކޮށްދެވުނު ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް މިޝޭލް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 07, 2017 13
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އެންގެވީ ޕުޓިން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހެކްކޮށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފަހިވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބަށް ނުފޯޒު ފޯރުވުމަށް އަންގަވާފައި ވަނީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން...

January 07, 2017 4
ފްލޮރިޑާގެ އެއާޕޯޓުގައި ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފްލޮރިޑާ (ޖެނުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފޯޓް ލައުޑާޑޭލް އެއާޕޯޓުގައި ހަމަލާދީ ފަސް މީހުން މަރާލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާއާ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017
ބިން ލާދިންގެ ދަރި އެމެރިކާގެ ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 6) - އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ ދަރި ހަމްޒާ ބިން ލާދިން ވެސް ޓެރަރިޒަމް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ޓެރަރިސްޓުންގެ ކަޅު ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން ހިމަނައިފި އެވެ.