12 މާޗް

March 12, 2017 1
އިސްތިއުފާ ދޭން ދެކޮޅު ހެދި އެޓާނީ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެންގުމުން ދެކޮޅު ހެދި ނިއު ޔޯކުގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޕްރީތު ބަރާރާ އެންމެ ފަހުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި...

March 12, 2017 3
ވައިޓްހައުސް ތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ވައިޓްހައުސްގެ ބޭރު ފެންސުން ފުންމާލައިގެން ގޯތި ތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު މީހަކު ސީކްރެޓް ސާވިސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ގަރާރު މަނާކުރާ އަމުރެއް މި ފަހަރު ނުނެރުނު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޯމަ ދުވަހު ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ...

March 11, 2017 2
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ވައިޓް ހައުސް އަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް "ވަރަށް އަވަށް" ވައިޓްހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ އިތުރު ސްޓޭޓްތަކުން ދެކޮޅު ހަދަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 10) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޯމަ ދުވަހު ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން...

March 10, 2017 3
472 ފޫޓު މަތިން ވެއްޓި ސަލާމަތްވި މީހެއް

އިމާރާތެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރިން ވެއްޓޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއް ބައި މީހުންނެވެ. އަދި 10 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓިއްޖެ ނަމަ ސަލާމަތް ވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް...

09 މާޗް

March 09, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ ދެކޮޅު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން 15 ގައި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 9) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ހަވާއީ އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑު އެހުން މި މަހު 15 އަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 8) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް ހަވާއީ އިން ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017
މިސައިލުން ދިފާއުވާ ނިޒާމު ސައުތު ކޮރެއާގައި ހަރުކުރަނީ

ސޯލް (މާޗް 7) - މިސައިލުން ދިފާއުވެވޭ ނިޒާމް ސައުތު ކޮރެއާގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

March 07, 2017 1
މިސައިލް ފޮނުވާލީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ތަމްރީނު ހަދަން

ޕިއޮންޔޮން (މާޗް 7) - ހަތަރު މިސައިލް އިއްޔެ އުދުއްސާލީ ޖަޕާނުގައިވާ އެމެރިކާގެ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ތަމްރީނު ހެދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

March 07, 2017 2
މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން އިރާގު އުނިކުރީ ކީއްވެ؟

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 7) - އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓް ރޭ އިއުލާންކުރި އިރު އެ ލިސްޓުން ވަނީ އިރާގު އުނިކޮށްފަ އެވެ. ޖެނުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

05 މާޗް

March 05, 2017 3
މުސްލިމުން މަނާ ކުރުމުގެ އާ އަމުރު މާދަމާ ނެރެފާނެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވާ އާ އަމުރު މާދަމާ ނެރުއްވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ސީއެންއެން އަށް މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

March 05, 2017 1
އޮބާމާ ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އަމުރަށް ފޯނު ކޯލުތައް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ކޮންގްރެސް އިން ބެލުމަށް ރައީސް...

March 05, 2017 2
އޮބާމާގެ މައްޗަށް ޓްރަމްޕް ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ފޯނު ކޯލުތައް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ މައްޗަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރައްވައިފި...

03 މާޗް

March 03, 2017 1
މައްސަލަ ބޮޑުވި އެޓާނީ ޖެނެރަލަށް ޓްރަމްޕުގެ ތާއީދު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 3) - ރަޝިޔާއާ ގުޅުންތަކެއް ބޭއްވިކަން ފަޅާއެރުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަމުންދާ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް އަކީ ތެދުވެރިއެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 3
އެޓާނީ ޖެނެރަލް ރަޝިޔާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރިކަމަށް ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 2) - ޓްރަމްޕުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި، ރަޝިޔާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

March 02, 2017 5
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ޝައުގު އޯޕްރާ ފާޅުކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 2) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުން ހިތްވަރު ލިބިގެން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ...

March 02, 2017 1
ޑޮކްޓަރަކު ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށް ޑޮކްޓަރަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ޑޮކްޓަރަކު އެހެން މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެ މީހުންގެ މަސައްކަތެވެ. އެކަމަކު ޑރ. ކޮލީން ކޯލްމަން މިކަން...

01 މާޗް

March 01, 2017
ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޓީޗަރުގެ ކިޑްނީ ދީފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ކިޑްނީ މައްސަލަ ޖެހި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑައިލިސިސް ހަދަން ޖެހިފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން އެއް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރެވުނީތީ އުފާ ކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރަކު ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 3
އައިއެސް ބަލިކޮށްލުމުގެ ޕްލޭން ޕެންޓަގަނުން ތައްޔާރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 28) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކޮށްލުމަށްޓަކައި ޕެންޓަގަން އިން ތައްޔާރުކުރި ޕްލޭން ދިފާއީ ވަޒީރު ޖިމް މަޓިސް ވައިޓްހައުސް އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 2
ވައިޓްހައުސްގެ ނޫސްވެރިންގެ ޑިނާގައި ޓްރަމްޕް ބައިވެރިނުވާނެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 26) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީގަނޑުވަރު ވައިޓްހައުސްގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ ޑިނާގައި މި އަހަރު...

February 26, 2017
ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް ކުރީގެ ލޭބަ މިނިސްޓަރު

އެޓްލާންޓާ (ފެބްރުއަރީ 26) - އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް، މުސްލިމް މެންބަރުގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ފަހު، ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ސަރުކާރުގެ ލޭބަ މިނިސްޓަރު ޓޮމް...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 7
ވައިޓްހައުސްގެ ނޫސް ކޮންފަރެންސަށް ބޮޑެތި މީޑިއާތައް މަނާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ވައިޓްހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތައް ވަނުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 4
ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ކުރީގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 24) - އެމެރިކާގެ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އިތުރުކޮށް، ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ގައުމަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާގައި ނެރެނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 23) - ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ މި ހަފުތާގައި ނެރުއްވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާ އަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވައިޓްހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017
ސަލާމަތީ މުޝީރުގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 21) - ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުގެ މަގާމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
ދެ ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ޑީލަށް ޔުނިލެވާ ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 20) - އެމެރިކާގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ކްރާފްޓް ހެއިންޒް އިން ހުށަހެޅި 143 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑު ޑީލަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިލެވާ ކުންފުނިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

February 20, 2017 2
ބުރުގާ އެޅި މޮޑެލްއަކަށް ބޮޑެތި ހުށަހެޅުންތަކެއް

ބުރުގާ އަޅައިގެން އެމެރިކާގެ ރީތީގެ މުބާރާތް، މިސް ޔޫ.އެސް.އޭ ގައި ވާދަކުރި ހަލީމާ އޭޑެން އަކީ އެ މުބާރާތުގައި އެގޮތަށް ވާދަކުރި ފުރަތަމަ މުސްލިމެވެ. މިހާރު އޭނާ އަކީއެންމެ ބޮޑު...

February 20, 2017 1
މޫނު ބަދަލުކުރުމުގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނަކުން ހިނިތުންވުން

ޑޮކްޓަރުން އޭނާގެ އަތަށް ލޯގަނޑެއް ދިއްކޮށްލާނެ ދުވަހަކަށް އޭނާ ދިޔައީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ. އެ ވަގުތު އައިސް ޖެހުމުން އެންޑީ ސޭންޑްނަސް ލޯގަނޑުން އޭނާގެ މޫނަށް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 3
އައިއެސްގެ 60000 މީހުން ވަނީ މަރާލާފައި: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 16) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ 60،000 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ކޮމާންޑަރު ޖެނެރަލް ރޭމަންޑް ތޯމަސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 16, 2017 11
ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ޓްރަމްޕް ދޫކޮށްލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 16) - ދެ ދައުލަތް އުފައްދައިގެން ފަލަސްތީނު- އިޒްރޭލް މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދަން އެމެރިކާ އިން ޒަމާނުއްސުރެ ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

February 16, 2017 1
ބަނޑުގެ އެތެރެފުށް ބޭރަށް އޮތް ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށްފި

ތުއްތު އެލިއޮޓް ސާޖަންޓް އުފަންވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ. އުފަންވި އިރު ވެސް އޭނާގެ ބަނޑުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަން ޖެހޭ ހުރިހާ ގުނަވަނެއް ހުރީ ބޭރުގަ އެވެ. އެހެންވެ،...